Thống kê truy cập

3655115
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1097
13213
92798
3655115

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng kỳ 4 tháng 11 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             Số: 74/TB-TTBVTV                                             Lâm Đồng, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 47 (Từ ngày 19/11/2016 – 26/11/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng chiều tối có mưa rào vài nơi. Lượng mưa phổ biến đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình 21,3– 22,30C, cao nhất 31– 330C, thấp nhất 13 – 150C; độ ẩm không khí 82,8 – 87,8%, lượng mưa 37,5 – 72,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (15.541,8ha)

*Lúa vụ Mùa 13.223,8ha: giai đoạn đứng cái 660ha, làm đòng 1.153,8ha, trỗ 1.772ha, chín 1.553ha, thu hoạch 8.085ha.

* Lúa vụ Đông xuân 2.318ha: giai đoạn mạ 742ha, đẻ nhánh 1.434ha, làm đòng 104ha.

- Đạo ôn cổ bông: Nhiễm 25 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (tăng 25ha), TLH 2,6– 11,5%;

- Khô vằn: Nhiễm 91,5 ha tại Đạ Tẻh, giảm 119,5ha so với kỳ trước, TLH 56,3 – 20%;

- Các đối tượng dịch hại khác (ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, vàng lá sinh lý, bọ xít dài…) ít biến động so với kỳ trước.

2. Cây cà phê (155.238,7ha)

- Sâu đục thân: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại chủ yếu tại Đà Lạt trên diện tích 1.395ha cà phê chè (220ha nhiễm nặng), TLH 7,5 – 40%.

- Bọ xít muỗi: Gây hại rải rác tại hầu hết các khu vực trồng cà phê chè của tỉnh trên diện tích 1.081,2ha (501,3ha nhiễm nặng), TLH 15,5 - 50%.

- Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư, mọt đục quả…ít biến động so với kỳ trước.

3. Cây chè (21.131,3ha):

- Bọ xít muỗi: Gây hại rải rác 1.276,5ha (giảm 118,1ha), TLH 1,6–15%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại 1.041,6ha (giảm 542,4ha), TLH 2,7-15,5%.

4. Cây điều (18.326,6ha)

- Bọ xít muỗi: Trong tuần diện tích nhiễm còn 1.568ha (giảm 502ha), TLH 6,8–35,6%;

- Bệnh thán thư: Nhiễm 1.277,8ha (giảm 397,8ha), TLH 8,1–35,8%.

5. Cây rau:

5.1. Cà chua (2.031,3ha):

- Bệnh xoăn lá virus: nhiễm 443,4ha, giảm 12,3ha (80,5ha nhiễm nặng), TLH 11,3 - 35%;

- Bệnh mốc sương: Nhiễm 34ha (giảm 51,4ha), TLH 7,8 - 30%.

- Sâu xanh: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại 230ha, TLH 1,8 - 10%;

5.2. Rau họ thập tự (2.274,6ha):Bệnh sưng rễ gây hại 109,1ha, tăng 14,5ha (9,5ha nhiễm nặng), TLH 5,1– 30%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7.Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo tuần tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như rầy nâu/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi/cà phê chè; bọ xít muỗi, thối búp/chè; bọ xít muỗi/cây điều; sưng rễ/rau thập tự; virus xoăn lá/cây họ cà.

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại nổi cộm trong tuần như sau:

1. Cây rau họ cà

          Bệnh xoăn lá virus: Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nhổ bỏ tiêu hủy sớm cây cà chua bị bệnh xoăn lá virus.Thực hiện tốt chế độ luân canh cây trồng, không trồng cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) tại các ruộng nhiễm nặng bệnh xoăn lá virus; quản lý tốt côn trùng chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bằng các loại thuốc như: Dinotefuran (Oshin 20WP); Thiamethoxam (Actara 25WG); Citrus oil (MAP Green 10AS); Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL) theo nồng độ khuyến cáo, 5-7 ngày/lần.

2. Cây cà phê

          - Sâu đục thân: Áp dụng triệt để biện pháp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy  gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng. Sau khi thu hoạch xong sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin(Supertac 500EC), Diazinon(Diazan 50EC, Diazol 10GR).

          - Bọ xít muỗi: Hiện tại cà phê đang trong giai đoạn thu hoạch. Sau khi thu hoạch xong, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời bọ xít muỗi gây hại, phun thuốc phòng trừ từ 1 - 2 đợt mỗi đợt cách nhau 10 - 15 ngày. Có thể sử dụng thuốc có hoạt chất Alpha-cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl (Supertac 500EC), nồng độ 0,18%, lượng nước sử dụng 1.000 lít/ha.

3. Cây họ thập tự

Bệnh sưng rễ: Áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp như sử dụng cây giống sạch bệnh, luân canh cây trồng khác họ thập tự, bón vôi để nâng cao pH của đất từ 6 - 6,5…Ngoài ra có thể sử dụng các loại thuốc xử lý đất để hạn chế sự gây hại của bệnh như Biobac 50WP (Bacillus subtilis 50% w/w), Geckko 20SC (Amisulbrom) theo khuyến cáo liều lượng của nhà sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                  Nguyễn Thị Phương Loan

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu VT.

Các tin khác