Thống kê truy cập

3545600
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2196
24288
85245
3545600

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 10 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Số: 66/TB-TTBVTV                                                                Lâm Đồng, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 41 (Từ ngày 08/10/2016–14/10/2016) 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT 

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi. Lượng mưa phân bố không đều, cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình 22– 230C, cao nhất 31– 330C, thấp nhất 14 – 160C; độ ẩm không khí 86,5 –91,5%, lượng mưa 120– 167,5mm. 

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH 

1. Cây lúa (13.983,8ha)

- Lúa vụ Mùa 13.223,8ha: giai đoạn mạ 379ha, đẻ nhánh 2.661ha, đứng cái 1.019ha, làm đòng 2.725,3ha, trỗ 4.749,1ha, chín 1.451,8ha, thu hoạch 238,6ha. 

- Lúa vụ Đông xuân sớm gieo sạ được 760ha tại Cát Tiên đang trong giai đoạn mạ. 

- Đạo ôn lá: Nhiễm 498,8ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, Đức Trọng, Lạc Dương (tăng 27,5ha so với kỳ trước, TLH 3,1 – 20%; 

- Đạo ôn cổ bông: Nhiễm 186,6ha tại Di Linh, Đức Trọng (tăng 186,6ha so với kỳ trước, TLH 1,1 – 8,1%. 

- Các đối tượng dịch hại khác (ốc bươu vàng, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ…) gây hại ở mức nhẹ. 

2. Cây cà phê (152.679,2ha) 

- Sâu đục thân: diện tích nhiễm trong tuần 1.451ha tại Đà Lạt (trong đó 703ha nhiễm nặng), TLH 15–40%. Diện tích nông dân đã phòng trừ 1.507ha. 

- Bọ xít muỗi: gây hại 1.977,5ha cà phê chè tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông(1.277,2 ha nhiễm nặng tại Lạc Dương, Đam Rông),TLH 18,2-57%; 

- Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư, mọt đục quả…ít biến động so với kỳ trước. 

3. Cây chè (23.514,4ha): 

- Bọ xít muỗi: Gây hại 1.394,6ha tại Bảo Lâm (giảm 305,4 ha so với kỳ trước), TLH 2,6–12,8%; 

- Bọ cánh tơ: Gây hại trên diện tích 1.583ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (tăng 183,6 ha so với kỳ trước), TLH 3-15,5%; 

4. Cây điều (15.518,8ha) 

- Bọ xít muỗi gây hại 2.055ha Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông (tăng 349,3ha so với kỳ trước), TLH 9,6–38,7%; 

- Bệnh thán thư nhiễm 1.541,2ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 149,4ha so với kỳ trước), TLH 9,8–39,2%.

5. Cây rau: 

5.1.Cà chua (2.161,5ha): 

- Sâu xanh: gây hại130ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 50ha so với kỳ trước),TLH 0,5-10%; 

- Bệnh xoăn lá virus: Diện tích nhiễm trong tuần là 526,1ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (88,6ha nhiễm nặng), giảm 170ha so với kỳ trước do thu hoạch, TLH 7-30%. 

5.2.Rau họ thập tự (2.573ha):Bệnh sưng rễ gây hại 243,7ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt (13,5ha nhiễm nặng), tăng 61,5ha so với kỳ trước, TLH 6,4– 30%. 

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước. 

7.Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnh gây hại không đáng kể. 

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI 

Dự báo tuần tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Ngày trời âm u, nắng gián đoạn có mưa vừa đến mưa to. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như đạo ôn lá, rầy nâu, đạo ôn cổ bông/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi/cà phê chè; bọ cánh tơ/chè; bọ xít muỗi, thán thư/cây điều; sưng rễ, thối nhũn/rau thập tự; virus xoăn lá, mốc sương/cây họ cà. 

IV. ĐỀ NGHỊ 

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại nổi cộm trong tuần như sau: 

1. Cây lúa 

- Bệnh đạo ôn: Trên các diện tích đã xuất hiện bệnh cần hạn chế bón đạm, luân phiên sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Tricyclazole (Tridozole 75WP, Beam 75 WP, Flash 75 WP, Bimdowmy 750WP); Carbendazim (Arin 50SC, Bavisan 50WP, Carben 50SC, Ticarben 50WP);  Fthalide + Kasugamycin (Kasai 21.2WP); Azoxystrobin (Azony 25SC). 

2. Cây rau họ cà 

 - Bệnh xoăn lá virus: Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nhổ bỏ tiêu hủy sớm cây cà chua bị bệnh xoăn lá virus.Thực hiện tốt chế độ luân canh cây trồng, không trồng cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) tại các ruộng nhiễm nặng bệnh xoăn lá virus; quản lý tốt côn trùng chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bằng các loại thuốc như:Dinotefuran (Oshin 20WP);Thiamethoxam (Actara 25WG);Citrus oil (MAP Green 10AS);Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL) theo nồng độ khuyến cáo, 5-7 ngày/lần. 

3. Cây cà phê 

- Sâu đục thân: Áp dụng triệt để biện pháp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy  gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng và kết hợp sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin(Supertac 500EC), Diazinon(Diazan 50EC, Diazol 10GR). 

- Bọ xít muỗi: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời bọ xít muỗi gây hại, phun thuốc trừ từ 1 - 2 đợt mỗi đợt cách nhau 10 - 15 ngày.Có thể sử dụng thuốc Supertac 500EC (Alpha-cypermethrin + Chlopyrifos Ethy), nồng độ 0,18%, lượng nước sử dụng 1.000 lít/ha. 

4. Cây điều 

Bọ xít muỗi: Vệ sinh đồng ruộng để vườn điều thông thoáng. Bón phân N.P.K cân đối, không bón quá nhiều phân đạm, tăng phân kali vào thời kì cây điều ra đọt non, chồi hoa và quả non. Có thể sử dụng một số loại thuốc sau để phòng trừ:  Abamectin (Reasgant 2WG, 5WG; Tungatin 3.6EC, 10EC); Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC); Cypermethrin (Sherbush 5EC, 10EC); Emamectin benzoate (Tasieu 1.9EC, 5WG); Permethrin (Crymerin 100EC, 250EC). Nên phun thuốc theo hình xoáy trôn ốc, vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát./. 

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                Nguyễn Thị Phương Loan

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

 

Các tin khác