Thống kê truy cập

3905348
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4419
4419
106608
3905348
Thông tin về sản xuất

Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và một số giải pháp phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cà phê thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tình hình sản xuất cà phê

Đến hết năm 2020, diện tích cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt 174.142 ha (chiếm 60% tổng diện tích canh tác), diện tích kinh doanh 162.040 ha, năng suất bình quân 31,9 tạ/ha, sản lượng 516.602 tấn. Trong đó: Cà phê vối 160.457 ha (chiếm 92,14% tổng diện tích cà phê), diện tích kinh doanh 148.772 ha, năng suất bình quân 32,1 tạ/ha, sản lượng 477.625 tấn; Cà phê chè 13.685 ha (chiếm 7,86% tổng diện tích cà phê), diện tích kinh doanh 13.535 ha, năng suất bình quân 29,4 tạ/ha, sản lượng 38.978 tấn.

Tình hình sản xuất kinh doanh giống mắc ca phục vụ công tác quy hoạch, phát triển mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Hiện nay tổng diện tích cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 3.630 ha, diện tích thu hoạch năm 2018 là 465 ha, năng suất bình quân 22 tạ/ha, sản lượng 1.022 tấn. So với quy hoạch phát triển mắc ca của Bộ NN&PTNT tại Quyết định số 1134/QĐ-BNN-TCLN giai đoạn 2018 – 2020 là 2.500 ha và Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030, đến năm 2020 diện tích cây mắc ca trồng xen từ 3.500 – 4.000 ha, đến năm 2030 từ 12.000 – 15.000 ha.

Công nhận vườn cây bơ đầu dòng

Ngày 24/7/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 407/QĐ-SNN, về việc công nhận vườn cây bơ đầu dòng của Công ty TNHH Điện tử Tiến Đạt - Địa chỉ: Khu Đồi Tàu, thôn 9, xã Hòa Trung, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.