Thống kê truy cập

0947048
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
176
795
4691
511656
13666
24507
947048
Thanh tra, kiểm tra

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Danh sách tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón, thuốc BVTV và cơ quan, tổ chức được ủy quyền quản lý, chứng nhận hợp quy, kiểm tra chất lượng

Danh sách tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón, thuốc BVTV và cơ quan, tổ chức được ủy quyền quản lý, chứng nhận hợp quy, kiểm tra chất lượng.

Kết quả thanh tra tình hình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Chi cục đã tiến hành 02 cuộc thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật đối với 75 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV tại 3 huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Bảo Lâm.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 6 tháng đầu năm 2015 tại Lâm Đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tiếp nhận 117 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra nhãn mác, chất lượng thuốc bảo vệ thực vật 8 tháng đầu năm 2014

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-SNN ngày 09/01/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc Phê duyệt kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2014 của Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 6 tháng đầu năm 2014 tại Lâm Đồng

Thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, trong 6 tháng đầu năm 2014, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tiếp nhận 36 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV theo thông tư 14/2011/BNN & PTNT 6 tháng đầu năm 2014 tại Lâm Đồng

Thực hiện quyết định số 718/QĐ-SNN ngày 20/5/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng; Quyết định số 28/QĐ-BVTV ngày 10/6/2014 của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả thanh, kiểm tra tình hình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2014

Thực hiện quyết định số 32/QĐ-SNN ngày 09/01/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2014 của Chi cục BVTV Lâm Đồng.