Thống kê truy cập

3111727
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
570
13075
21096
3111727
Hệ thống văn bản

V/v Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thật canh tác một số loại cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Vv Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao   quy trình kỹ thật canh tác một số loại cây  dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

V/v triển khai xây dựng kế hoạch phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030.

V/v triển khai xây dựng kế hoạch phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030.

V/v đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định vườn cây đầu dòng.

V/v đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định vườn cây đầu dòng.

V/v cung cấp thông tin số liệu phục vụ xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn.

V/v cung cấp thông tin số liệu phục vụ xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn.

V/v hỗ trợ tạo điều kiện kiểm tra vùng trồng xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc.

V/v hỗ trợ tạo điều kiện kiểm tra vùng trồng xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc

V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030

V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030

V/v sâu bệnh hại rừng trồng thông 3 lá tại tiểu khu 151A, phường 12, TP Đà Lạt

V/v sâu bệnh hại rừng trồng thông 3 lá tại tiểu khu 151A, phường 12, TP Đà Lạt