Thống kê truy cập

2427670
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
282
6937
1847
2427670
Hệ thống văn bản

V/v Khả năng giải ngân kinh phí triển khai thực hiện Đề án quản lý nhà kính năm 2022

Năm 2021, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh về Đề án tại tờ trình số 235/TTr-SNN ngày 10/9/2021. Tuy nhiên, do đặc thù của Đề án cần phải có sự đánh giá toàn diện đảm bảo phù hợp với các quy định liên quan của pháp luật và phù hợp với thực tiễn sản xuất của các địa phương