Thống kê truy cập

3748014
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4502
4502
52239
3748014
Thủ tục hành chính

Quy trình Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ NN&PTNT ban hành

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Quy trình Cấp Quyết định, phục hồi QĐ công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, CCN, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức

Quy trình Cấp GXN nội dung quảng cáo phân bón

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và hội thảo phân bón đảm bảo thẩm tra đúng các yêu cầu theo quy định của pháp luật

Quy trình Cấp lại Giấy CN đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón đảm bảo thẩm tra đúng các yêu cầu theo quy định của pháp luật

Quy trình Cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón đảm bảo thẩm tra đúng các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Quy trình Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc BVTV

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo thẩm tra đúng các yêu cầu theo quy định của pháp luật

Quy trình Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo thẩm tra đúng các yêu cầu theo quy định của pháp luật

Quy trình Cấp GCN đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo thẩm tra đúng các yêu cầu theo quy định của pháp luật

Quy trình Thông báo tiếp nhận bản công bố TCCL giống cây trồng

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức

Quy trình Cấp lại GCN đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.

Giải quyết thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo thẩm tra đúng các yêu cầu theo quy định của pháp luật