Thống kê truy cập

3740980
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
621
20431
45205
3740980

Quy trình Cấp Quyết định, phục hồi QĐ công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, CCN, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

TRANG THEO DÕI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

STT

Nội dung sửa đổi

Cơ sở pháp lý hoặc căn cứ

về việc sửa đổi

Lần sửa đổi

 

 

 

 

 

 


MỤC LỤC

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

Chuyên viên phòng Trồng trọt

Đại diện lãnh đạo

Chi cục trưởng

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên

Nguyễn Thị Hà

Trần Quang Duy

Hà Ngọc Chiến

 

 1. MỤC ĐÍCH

            Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

Cán bộ, công chức thuộc Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5
 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 • BVTV: Bảo vệ thực vật
 • GCN: Giấy chứng nhận

 

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Thủ tục Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính được thực hiện sau khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

5.2.1

Hồ sơ Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

 

 

 

Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng (theo Mẫu số 01.CĐD)

01

 

 

- Đối với cây đầu dòng: Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng (theo Mẫu số 02.CĐD).

- Đối với vườn cây đầu dòng: Báo cáo kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng (theo Mẫu số 03.CĐD)

01

 

 

Giấy chứng minh nhân dân /hoặc hộ chiếu/hoặc thẻ căn cước công dân gửi kèm theo

 

01

5.2.2

Hồ sơ phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

 

 

 

Văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng.

01

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

- Đối với Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo cây đầu dòng, vườn cây đâu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng.

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

5.7.1

Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

B1

     - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Dịch vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng.

      Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

     - Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ phải hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định;

     - Nộp qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ gửi lại cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì phải thông báo cho người nộp biết nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½  ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

Giấy biên nhận kiêm phiếu hẹn

B2

Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng

Bộ phận văn thư

(Đinh Thị Thu Phương)

½ ngày

 

B3

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

- Hồ sơ đầy đủ nhưng chưa hợp lệ: văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định

Phòng Trồng trọt

Hoàng Hữu Chiến

13 ngày

Công văn phúc đáp (nếu có) hoặc thông báo qua điện thoại

B4

Xem xét dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng theo quy định

Lãnh đạo Chi cục:

+ Hà Ngọc Chiến

+ Trần Quang Duy

01 ngày

 

 

B5

Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT

01 ngày

Quyết định thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng

B6

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng tại địa điểm có cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

Hội đồng thẩm định

05

Biên bản thẩm định

B7

Tham mưu Quyết định công nhận cây đầu dòng hoặc Văn bản Thông báo việc không công nhận cây đầu dòng (trường hợp không đáp ứng điều kiện).

Phòng Trồng trọt

Hoàng Hữu Chiến

1,5 ngày

 

B8

Xem xét dự thảo Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng hoặc Văn bản Thông báo việc không công nhận cây đầu dòng

- Ký nháy của lãnh đạo Chi cục:

+ Hà Ngọc Chiến

+ Trần Quang Duy

01 ngày

 

B9

Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng hoặc Văn bản Thông báo việc không công nhận cây đầu dòng

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT

01 ngày

Quyết định công nhận hoặc văn bản không công nhận

B10

Vào sổ, đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng

Bộ phận văn thư Sở Nông nghiệp & PTNT

½   ngày

Sổ theo dõi

5.7.2

Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

B1

     - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Dịch vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng.

      Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

     - Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ phải hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định;

     - Nộp qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ gửi lại cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì phải thông báo cho người nộp biết nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½  ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

Giấy biên nhận kiêm phiếu hẹn

B2

Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng

Bộ phận văn thư Chi cục

(Đinh Thị Thu Phương)

½ ngày

 

B3

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, Tham mưu Quyết định phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

Phòng Trồng trọt

Hoàng Hữu Chiến

1,5 ngày

 

B4

Xem xét dự thảo Quyết định phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

Lãnh đạo Chi cục:

+ Hà Ngọc Chiến

+ Trần Quang Duy

01 ngày

 

B5

Quyết định phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

 Ký duyệt của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT

01 ngày

Quyết định phục hồi

B6

Vào sổ, đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng

Bộ phận văn thư Sở Nông nghiệp & PTNT

½   ngày

Sổ theo dõi

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

- Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT ngày 09/01/2020 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp &PTNT

- Quyết định số 2514 /QĐ-UBND, ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố danh muc thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Nông nghiệp và phát tiển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

             

6.BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1

Phiếu biên nhận (BM-07-01)

2

Phiếu giao việc (nếu có) (BM-07-02)

3

Sổ tiếp nhận và theo dõi thực hiện thủ tục hành chính (BM-07-03)

4

Văn bản đề nghị cấp quyết định công nhận cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Mẫu số 01.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019)

5

Báo cáo Kết quả bình tuyển cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Mẫu số 02.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019)

6

Báo cáo Kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Mẫu số 03.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019)

7

Các biểu mẫu khác (nếu có) theo quy định

 1. HỒ SƠ LƯU

  Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

  

TT

Hồ sơ lưu

1

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu QĐ09 có dữ liệu hồ sơ)

2

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

3

Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

4

Quyết định và GCN

Hồ sơ được lưu tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống kho lưu trữ của Chi cục hoặc xử lý theo quy định hiện hành.


TÊN CẤP TỈNH
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:……/TNHS

…………, ngày …… tháng …… năm……

       

 

 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
Mã hồ sơ:……

(Liên: Lưu/giao khách hàng)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả...................................................................................

Tiếp nhận hồ sơ của:.....................................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Số điện thoại: ………………………………… Email:......................................................

Nội dung yêu cầu giải quyết:.........................................................................................

 1. Thành phần hồ sơ nộp gồm:

1......................................................................

2......................................................................

3......................................................................

4......................................................................

........................................................................

........................................................................

 1. Số lượng hồ sơ:…………(bộ)
 2. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:…………ngày
 3. Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ.... phút, ngày ... tháng …năm….
 4. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:… giờ.... phút, ngày….tháng….năm….
 5. Đăng ký nhận kết quả tại:……………

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:………………… Số thứ tự……………

 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả được lập thành 2 liên; một liên chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và được lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; một liên giao cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ;

- Cá nhân, tổ chức có thể đăng ký nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại nhà (trụ sở tổ chức) qua dịch vụ bưu chính.

 

 

 

Mẫu số 01.CĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP,

CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố...

 1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………..………………………………………..
 2. Địa chỉ: ………...………….. Điện thoại/Fax/E-mail …………………………
 3. Tên giống: ……………………………………………………………………..
 4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng

Thôn………. xã………… huyện …..…… tỉnh/thành phố: ………………

 1. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:

- Năm trồng: ….…………..……………………………………………….

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân giống khác): …...………………………………………….

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng): ……………..………………

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu): …………

Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng): ……………………………………

- Diện tích vườn (m2): ………………………………..……………………

- Khoảng cách trồng (m x m): ……..…………………..…………………..

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định, công nhận theo đúng quy định./.

  

…, ngày … tháng … năm …
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN*
(ký tên, đóng dấu)

 

* Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn

 Mẫu số 02.CĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO

Kết quả bình tuyển cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

 1. Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định cây đầu dòng: ………. 
 2. Địa chỉ: …………….. Điện thoại/Fax/E-mail …………………………………
 3. Tên giống, loài cây trồng: …………….………………………………………..
 4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng:

Thôn………….. xã……… huyện………… tỉnh/thành phố:……………………..

Tọa độ địa lý: ……..………………………………………………………………

Họ tên chủ hộ có cây đầu dòng: …………………………………………………..

 1. Thời gian, chỉ tiêu và phương pháp bình tuyển, tên tiêu chuẩn chất lượng cây đầu dòng (kèm bản photocopy Quyết định công bố đối với tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chí bình tuyển).
 2. Kết quả bình tuyển:
 3. a) Thông tin sơ bộ về quần thể bình tuyển:

- Năm trồng: ……………...……………………………………………………….

- Nguồn gốc xuất xứ: ……………………………………………………………..

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây chiết cành,....): .....................

- Quy mô diện tích, số lượng cây trong quần thể thực hiện bình tuyển: .................

- Quy trình kỹ thuật chăm sóc đang áp dụng: …………..………………………...

 1. b) Thông tin chi tiết cây đầu dòng bình tuyển (đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, so sánh với tiêu chuẩn chất lượng cây đâu dòng)

- Tính đúng giống.                             - Tình hình sinh trưởng.

- Tình hình sâu bệnh hại.                             - Năng suất.

- Chất lượng                                      - Chỉ tiêu khác.

- Đề xuất số lượng vật liệu nhân giống khai thác tối đa/năm sau khi được công nhận cây đầu dòng.

- Không nhiễm bệnh Greening, Tristeza (đối với cây có múi)

  

…, ngày … tháng … năm …
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BÁO CÁO*
(Ký tên, đóng dấu)

* Cá nhân phải có bản photocopy chứng minh nhân dân/hoặc hộ chiếu/hoặc thẻ căn cước công dân gửi kèm theo đơn

 

 Mẫu số 03.CĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO

Kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

 1. Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định vườn cây đầu dòng: …………………………………………………………………………….
 2. Địa chỉ: ……….…….. Điện thoại/Fax/E-mail ……………………………….
 3. Tên giống, loài cây trồng: ……………………………………………………..
 4. Vị trí hành chính và địa lý của vườn cây đầu dòng:

Thôn ……... xã ………… huyện ……………. tỉnh/thành phố: …………………

Tọa độ địa lý: ……..………………………………………………………………

Họ tên chủ hộ có vườn cây đầu dòng: ……………………………………………

 1. Thời gian, chỉ tiêu và phương pháp thiết lập, tên tiêu chuẩn chất lượng vườn cây đầu dòng (kèm bản photocopy Quyết định công bố đối với tiêu chuẩn cơ sở).
 2. Thông tin về vườn cây đầu dòng (đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, so sánh với tiêu chuẩn chất lượng vườn cây đầu dòng)

- Năm trồng: ……………..……………………………………………………….

- Nguồn gốc xuất xứ: ………….………………………………………………….

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây chiết cành,....): …………..

- Mật độ, khoảng cách trồng: ……………………………………………………

- Quy mô diện tích, số lượng cây: ………………………………………………

- Quy trình kỹ thuật chăm sóc đang áp dụng: ……………………………………

- Tính đúng giống: ………………………………………………………………...

- Tình hình sinh trưởng: ………………………………………………………….

- Tình hình sâu bệnh hại: ………………………………………………………..

- Năng suất, chất lượng và chỉ tiêu khác (nếu có): ………………………………..

- Đề xuất số lượng vật liệu nhân giống khai thác tối đa/năm sau khi được công nhận vườn cây đầu dòng.

- Không nhiễm bệnh Greening, Tristeza (đối với vườn cây đầu dòng cây có múi).

  

…, ngày … tháng … năm …
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BÁO CÁO*
(ký tên, đóng dấu)

 

* Cá nhân phải có bản photocopy chứng minh nhân dân/hoặc hộ chiếu/hoặc thẻ căn cước công dân gửi kèm theo.

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (QT Cap QD, phuc hoi QD cong nhan CDD, VCDD.doc)QT Cap QD, phuc hoi QD cong nhan CDD, VCDD.doc ttbvtv184 kB2022-09-14 08:302022-09-14 08:30