Thống kê truy cập

3524470
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3158
3158
64115
3524470

Quy trình Cấp GCN kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng KVTV

MỤC LỤC

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

Trạm KDKĐ thực vật

Đại diện lãnh đạo

Chi cục trưởng

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Họ tên

Đỗ Thị Huế

Trần Quang Duy

Hà Ngọc Chiến

 1. MỤC ĐÍCH

            Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật đảm bảo thẩm tra đúng các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

Cán bộ, công chức thuộc Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- BVTV: Bảo vệ thực vật.

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật được cấp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật theo mẫu

01

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

24 giờ kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

     - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng.

      - Công chức tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định, viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ phải hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½ ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

Giấy biên nhận kèm phiếu hẹn

 

B2

Quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể theo đúng quy định

Lãnh đạo Chi cục

Phiếu giao việc hoặc giao việc trực tiếp

B3

- Kiểm tra lô vật thể và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

- Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật thì phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật biết.

- Trường hợp phát hiện lô vật thể không đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật nội địa thì không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đồng thời phải thông báo cho chủ vật thể biết.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Ký duyệt của lãnh đạo Chi cục

½ ngày

 

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, hoặc công văn phúc đáp (nếu có) hoặc thông báo qua điện thoại

 

B8

Vào sổ, đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận một cửa

Bộ phận văn thư

Sổ theo dõi

B9

Chuyên viên bộ phận một cửa  có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức/công dân

Chuyên viên

bộ phận một cửa

Vào sổ tiếp nhận và trả kết quả

 

5.8

Cơ sở pháp lý

 

-  Điều 43 – Luật Bảo vệ & Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Khoản 3 Điều 7, Điều 8 – Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

             

 

 1. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1

Phiếu biên nhận

2

Phiếu giao việc (nếu có)

3

Sổ tiếp nhận và theo dõi thực hiện thủ tục hành chính

4

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa

5

Các biểu mẫu khác (nếu có) theo quy định

 1. HỒ SƠ LƯU

  Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu

1.       

Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật theo mẫu

2.       

Sổ tiếp nhận và theo dõi thực hiện thủ tục hành chính

3.       

Các biểu mẫu khác (nếu có) theo quy định

Hồ sơ được lưu tại Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống kho lưu trữ của Chi cục hoặc xử lý theo quy định hiện hành.

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (KDTV ra khoi vung dich.doc)KDTV ra khoi vung dich.doc ttbvtv109 kB2022-09-14 07:592022-09-14 07:59