Thống kê truy cập

3887546
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4433
30675
88806
3887546

Một số vi phạm thường gặp trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng

Giống cây trồng có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng cây trồng nhất là trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến quản lý giống cây trồng gồm có:

- Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 );

- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 (hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020);

- Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 qui định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp & cây ăn quả;

- Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 qui định về chứng nhận hợp qui, công bố hợp qui giống cây trồng;

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về Nhãn hàng hoá;

- Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá;

- Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN ngày 18/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá;

- Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành qui định quản lý, sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng chặt chẽ. Việc tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đến cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng được tổ chức thường xuyên hàng năm. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng được tiến hành thường xuyên, liên tục. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng ngày càng được nâng cao, tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng còn chạy theo lợi nhuận, chưa chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh giống cây trồng còn có những vi phạm như:

- Không ghi nhãn hàng hoá

- Không công bố tiêu chuẩn cơ sở

- Không có quy trình sản xuất.

- Sản xuất giống cây trồng công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp vô tính không từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

Trong năm 2018, toàn tỉnh kiểm tra 159 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Phát hiện và xử lý 28 trường hợp vi phạm với các hành vi vi phạm như: Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng không ghi nhãn; không công bố tiêu chuẩn cơ sở; không có quy trình sản xuất; sản xuất giống cây trồng công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp vô tính không từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Tổng số tiền xử phạt: 80,97 triệu đồng./.

Phạm Ngọc Toản

Các tin khác