Thống kê truy cập

3748051
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4539
4539
52276
3748051

Kết quả kiểm tra nhãn mác thuốc BVTV năm 2012

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của Chi cục BVTV Lâm Đồng. Trong năm 2012, Chi cục đã tiến hành kiểm tra nhãn mác 500 loại thuốc bảo vệ thực vật của 92 công ty có sản phẩm thuốc BVTV phân phối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả kiểm tra phát hiện 15 sản phẩm của 12 công ty vi phạm việc ghi nhãn mác gồm: thuốc Shakira 250SC - Công ty TNHH  TM Nông Phát; thuốc Sixtoc 555EC - công ty TNHH thuốc BVTV Nam Nông; thuốc Goldmectin 42EC, Exkalux 75SC - công ty TNHH Hoàng Nông; thuốc Longanvin 50SC - công ty TNHH 1TV Long An; thuốc Dacbi 20WP - công ty TNHH TM Tùng Dương; thuốc Epolists 85WP - công ty CP Thanh Điền, thuốc Benofun 50WP - công ty Cp Đồng Xanh; thuốc Asitrin 50EC - công ty TNHH Thanh Sơn Hóa Nông; thuốc Hacuro 75WP - công ty TNHH Agro Việt; thuốc Galirex 55SC, Bamper 500EC - công ty Cp vật tư Tây Đô, thuốc Acetox 40EC - công ty CP khử trùng Nam Việt, thuốc Rockest 555EC, Super tac 500EC - công ty CP Quốc tế Hòa Bình. Tất cả các sản phẩm có nhãn sai qui định  đều ghi dư đối tượng phòng trừ so với đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng tại Việt Nam hiện hành.

Chi cục BVTV Lâm Đồng đã lập biên bản và chuyển hồ sơ các loại thuốc vi phạm cho Thanh tra Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lâm Đồng xử lý‎ theo thẩm quyền.

Phòng Kiểm dịch - Pháp chế

 

 

 

Các tin khác