Thống kê truy cập

3905351
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4422
4422
106611
3905351
Thanh tra, kiểm tra

Công tác quản lý vật tư nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng chủ trì thực hiện 06 cuộc kiểm tra (05 cuộc kiểm tra định kỳ, 01 cuộc kiểm tra đột xuất) đối với 64 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng (07 doanh nghiệp, 57 hộ kinh doanh) trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, Di Linh.

Kết quả Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt & bảo vệ thực vật năm 2020

Thực hiện Quyết định số 816/QĐ-SNN ngày 17/12/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 của Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Lâm Đồng.

Trong năm 2020, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Lâm Đồng chủ trì thực hiện 12 cuộc kiểm tra (04 cuộc kiểm tra đột xuất, 08 cuộc kiểm tra định kỳ) đối với 110 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng. Trong đó: 25 doanh nghiệp và 85 hộ kinh doanh (25 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, 85 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc , thuốc bảo vệ thực vật). Kết quả phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 49/109 cơ sở với số tiền 409,35 triệu đồng. Cụ thể:

Kết quả công tác kiểm tra vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Quyết định số 816/QĐ-SNN ngày 17/12/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 của Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng chủ trì thực hiện 06 cuộc kiểm tra (01 cuộc kiểm tra đột xuất, 05 cuộc kiểm tra định kỳ) đối với 90  cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng; Phối hợp với Ban chỉ đạo 389, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, công an tỉnh (PC05)… kiểm tra 52 doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

Kết quả công tác kiểm tra vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019

Thực hiện Quyết định số 671/QĐ-SNN ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2019 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng; Quyết định số 513/QĐ-SNN ngày 19/8/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT V/v Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2019 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng

Một số vi phạm thường gặp trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng

Giống cây trồng có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng cây trồng nhất là trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.