Thống kê truy cập

1918409
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
588
5828
22570
1918409
Thanh tra, kiểm tra

Kết quả kiểm tra nhãn mác thuốc BVTV năm 2012

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của Chi cục BVTV Lâm Đồng. Trong năm 2012, Chi cục đã tiến hành kiểm tra nhãn mác 500 loại thuốc bảo vệ thực vật của 92 công ty có sản phẩm thuốc BVTV phân phối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Danh sách phân loại điều kiện kinh doanh thuốc BVTV theo thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT năm 2012

Danh sách phân loại điều kiện kinh doanh thuốc BVTV theo thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT năm 2012

Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV theo Thông tư 14/2011/BNN &PTNT

Năm 2012 theo phân cấp của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng tại văn bản số 290/KH-SNN ngày 2/3/2012 về kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Chi cục BVTV thực hiện đánh giá, phân loại điều kiện cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thưc vật đối với các công ty, doanh nghiệp, đại lý cấp I và đánh giá theo tần xuất đối với 34 cơ sở đã kiểm tra, xếp loại tại Bảo Lộc và Đà Lạt năm 2011.