Thống kê truy cập

3546560
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3156
25248
86205
3546560

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 01 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 04/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 1 (Từ ngày 02/01/2016 – 07/01/2016)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi, đêm không  mưa. Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 19,250C – 20,30C, cao nhất 320C – 340C, thấp nhất 80C – 100C; độ ẩm không khí 78,3% – 83,3 %; lượng mưa 10 – 20 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

Cây lúa (4.176,5 ha)

 Lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 đang ở giai đoạn: mạ 584,5 ha; đẻ nhánh 1.258 ha; đứng cái 20 ha; làm đòng 710 ha; trỗ 868 ha; chín 736 ha.

- Rầy nâu gây hại với mật độ thấp dưới mức thống kê.

           Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 450 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH  13– 30%;

- Bọ xít muỗi gây hại 280 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 5,4- 25%.

Cây cà chua (2.584 ha): Sâu xanh gây hại 385,2 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, tăng 168,4 ha so với kỳ trước, TLH 2,2 –20%.

Cây điều (18.573,8 ha)

- Bệnh thán thư gây hại 1.576,6 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai (tăng 184,8 ha so với kỳ trước), TLH 8,1-34,2%.

  Cây chè, sầu riêng, cao su, dâu tằm, rau các loại, khoai tây, đậu leo, rau họ thập tự, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời tiết thuận lợi cho cây trồng phát triển, tuy nhiên một số đối tượng sâu bệnh hại có xu hướng phát triển như sâu đục thân mình trắng hại cà phê chè và rầy nâu trên lúa Đông Xuân sớm.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                              PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác