Thống kê truy cập

3545671
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2267
24359
85316
3545671

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 5 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 27/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 18 (Từ ngày 30/4/2016 – 06/5/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng và có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trung bình 23,50C – 24,50C, cao nhất 350C – 380C, thấp nhất 13,30C – 180C; độ ẩm không khí 74% –79%, lượng mưa 20,7 – 96,3mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (4.385,2ha)

 Lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 gieo sạ được 9.592,5 ha, đã thu hoạch 5.207,3 ha; còn lại đang ở giai đoạn đẻ nhánh 970 ha; đứng cái 6,3 ha; làm đòng 785,9 ha; trỗ 2.048 ha; chín 575 ha.

- Rầy nâu nhiễm nhẹ tại Đạ Tẻh với mật  độ 168,4–825 con/m2.

- Các đối tượng dịch hại khác (đạo ôn lá, vàng lá sinh lý, khô vằn, đọa ôn cổ bông…) ít biến động so với tháng trước.

           2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 300 ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 100 ha so với kỳ trước), TLH 14– 30%.

- Bệnh vàng lá nhiễm 1.834 ha (giảm 1.137 ha so với kỳ trước), TLH 2,8- 20%.

3. Cây điều (18.575,9 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.077,9 ha tạiĐạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông (tăng 35 ha so với kỳ trước), TLH 8,4 –28,5%;

- Bệnh khô cành nhiễm 1.176 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (tăng 977,1 ha so với kỳ trước), TLH 13- 36,1%.

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.027,5 ha tại Đạ Tẻh (tăng 513,8 ha so với kỳ trước), TLH 6-20%.

4. Cây rau:

Cà chua (2.484 ha): sâu xanh gây hại 240 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 30 ha so với kỳ trước), TLH 1 - 10%.

Rau họ thập tự (1.426 ha): bệnh sưng rễ nhiễm 21,5 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt (7,5 ha nặng tại Lạc Dương), giảm 7 ha so với kỳ trước, TLH 4,6 – 30%.

5. Sầu riêng, cao su, chè, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Hiện nay tại một số địa bàn đã có mưa rải rác. Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ, lượng mưa các khu vực đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như rầy nâu, đạo ôn/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi, rỉ sắt, nấm hồng/cà phê.

Đề nghị TTNN Đà Lạt tiếp tục kiểm tra hướng dẫn bà con nông dân tại 3 xã Xuân Trường, Trạm Hành, Tà Nung áp dụng các biện pháp tổng hợp như cắt tỉa thân, cành, đào bỏ gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng để tiêu hủy triệt để kết hợp sử dụng một trong các loại thuốc Supertac 500EC (Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin), Diazan 50EC, Diazol 10GR (Diazinon) để hạn chế sự lây lan và gây hại của sâu đục thân./.

Nơi nhận:                                                                                             PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác