Thống kê truy cập

3522701
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1389
1389
62346
3522701

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 3 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 14/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 14 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 10 (Từ ngày 05/3/2016 – 11/3/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa vài nơi. Nhiệt độ trung bình 210C – 24,50C, cao nhất 340C – 360C, thấp nhất 110C – 130C; độ ẩm không khí 70,1% – 75,5,3 %.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (6.343 ha)

 Lúa vụ Đông Xuân: giai đoạn mạ 885 ha; đẻ nhánh 3.026,5 ha; đứng cái 624.5 ha; làm đòng 1.070 ha; trỗ 304.5 ha; chín 432.5 ha.

- Rầy nâu nhiễm nhẹ tại Đạ Tẻh với mật  độ 139.6 –1.100 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 237.2 ha tại Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 76.3 ha so với kỳ trước), TLH 7.9 – 30%.

- Bệnh vàng lá sinh lý nhiễm 99.3 ha tại Đạ Tẻh (62.4 ha nặng), giảm 100.9 ha so với kỳ trước, TLH 13.6–64.3%.

           2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 340 ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 30 ha so với kỳ trước), TLH 10.5– 30%;

- Bọ xít muỗi gây hại 70 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 6.5 - 25%.

3. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Rệp vảy gây hại 200 ha tại Đạ Tẻh , TLH 8.5–25%.

4. Cây điều (18.575,9 ha)

- Bệnh thán thư nhiễm 997,6 ha tạiĐạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (tăng 797,8 ha so với kỳ trước), TLH 8,6- 36,3%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.227,4 ha tại Đạ Tẻh (tăng 728,8 ha so với kỳ trước), TLH 6- 20%.

5. Cây cà chua (2.584 ha): Sâu xanh gây hại 150 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 96,8 ha so với kỳ trước), TLH 0,7 –10%.

  6. Cây tiêu, chè, sầu riêng, rau họ thập tự: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

 7. Cây dâu tằm, đậu leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới, thời tiết tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, lượng mưa phổ biến thấp hơn so với nhiều năm cùng kỳ, vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như sâu đục thân hại cà phê; phấn trắng hại cao su, rầy, rệp, bọ trĩ, nhện đỏ/ rau, hoa, cà phê, cao su.

Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với TTNN huyện Đạ Tẻh tiếp tục theo dõi hiệu quả phòng chống dịch rệp vảy/cao su trên diện tích 200 ha./.

Nơi nhận:                                                                                              PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

 

Các tin khác