Thống kê truy cập

3887840
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4727
30969
89100
3887840

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 5 tháng 01 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 07/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày  24/01/2015 – 30/01/2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 18,750C – 19,750C, cao nhất 310C – 330C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 70C – 90C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 77,75– 82,75%; lượng mưa không đáng kể.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

  1. 1.     Cây lúa (6.089,7ha)

          Lúa ở các giai đoạn: mạ 2.130,5 ha; đẻ nhánh 1.827,2 ha; đứng cái 55 ha; làm đòng 1.318 ha; trỗ 610 ha; chín 149 ha.

So với kỳ trước:

- Ốc bươu vàng gây hại 224 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai và Di Linh, tăng 12,1 ha, mật độ 0,5 – 4 con/m2 (nhẹ 211 ha; trung bình 13 ha);

- Trứng ốc bươu vàng xuất hiện 4,8 ha tại Đạ Huoai, tăng 1,3 ha, mật độ 0,2 – 0,7 ổ trứng/m2 (nhẹ 2,2 ha; trung bình 2,6 ha);

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ 39,6 ha tại Cát Tiên, mật độ 1,5 – 10 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 74,3 ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, tăng 8,9 ha,  TLH 6,5 – 37% (nhẹ  11,1 ha; trung bình 46,9 ha; nặng 16,3 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai);

- Bệnh đốm nâu nhiễm nhẹ 1 ha tại Đạ Huoai, TLH 1,5 – 10%;

- Bệnh khô vằn nhiễm nhẹ 19,2 ha tại Đạ Tẻh, TLH 7 – 20%;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 184,5 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, tăng 47 ha, TLH 8,3 – 52 % (nhẹ 117,9 ha; trung bình 56,8 ha; nặng 9,8 ha tại Đạ Tẻh).

            2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

            - Một số đối tượng dịch hại trên cà phê tăng so với kỳ trước: rệp các loại gây hại 575,2 ha, TLH 4,2 – 25,2%; sâu đục thân gây hại 140 ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 70 ha), TLH 5,5 – 20%; bệnh rỉ sắt nhiễm 4.008,4 ha (tăng 804,4 ha), TLH 4,3 – 28,9%; bệnh vàng lá nhiễm 7.560,1 ha (2.145,4 ha nặng tại Đà Lạt, Bảo Lâm), tăng 1.133,3 ha, TLH 3,9 – 30%;

- Một số đối tượng dịch hại giảm so với kỳ trước: mọt đục cành gây hại 575,2 ha (giảm 368,4 ha) TLH 4,9 – 30,5%; bệnh khô cành nhiễm 683,2 ha (giảm 260,4 ha), TLH 6,2 – 50%.

          3. Cây chè (23.177 ha)

         - Bọ xít muỗi gây hại 2.072,4 ha (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), TLH 2 – 26%;

         - Rầy xanh gây hại 2.174,7 ha (188,9 ha nặng tại Bảo Lâm), TLH 2,6 – 22,5%;

         - Nhện đỏ gây hại 88,6 ha tại Di Linh, TLH 3 – 20%.

         4. Cây điều (15.259,7 ha)

         - Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.537,7 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (tăng 67,4 ha so với kỳ trước), TLH 8,9 – 20%;

          - Bệnh thán thư nhiễm 259,3 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, TLH 8,6 – 28,1%;

          - Bọ xít muỗi gây hại 1.045,4 ha (129,6 ha nặng tại Đạ Tẻh), giảm 1.787,9 ha so với kỳ trước), TLH 9,4 – 44%.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 Bọ xít muỗi gây hại 75,3 ha tại Đạ Huoai, TLH 11 – 20%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Bệnh xì mủ nhiễm 438,9 ha tại Đạ Tẻh (tăng 127,4 ha so với kỳ trước), TLH  6,7 – 20%; bệnh rụng lá nhiễm 272 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 260,9 ha so với kỳ trước), TLH 7,2 – 23%.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

So với kỳ trước: bệnh rỉ sắt nhiễm 5,2 ha tại các vùng trồng dâu (giảm 5,9 ha), TLH 3,3 – 24,3%; bệnh bạc thau nhiễm 5,2 ha (giảm 17,1 ha), TLH 2,7 – 25%, rầy rệp gây hại 5,2 ha, TLH 4,5 – 30%.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Bệnh xì mủ nhiễm 186,3 ha tại Đạ Huoai, TLH 6,5 – 20%.

9. Cây rau  

          - Cây rau họ thập tự (1.237 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 44,2 ha tại các vùng trồng rau (17 ha nặng tại Lạc Dương), tăng 7,5 ha so với kỳ trước, TLH 5,2 - 30%; bệnh cháy lá nhiễm 10,8 ha (giảm 7,9 ha so với kỳ trước), TLH 5,2 – 24%.

          - Cây cà chua (2.618 ha)

Sâu bệnh hại trên cà chua giảm so với kỳ trước: sâu xanh gây hại 738,6 ha (196,8 ha nặng), giảm 16,8 ha, TLH 3,5 – 20%; bệnh héo xanh nhiễm 35 ha tại Đức Trọng (giảm 16,8 ha), TLH 3 – 20%.

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 51 ha tại Đơn Dương (giảm 12 ha so với kỳ trước), TLH 2,5 – 10%.

- Cây khoai tây (520 ha): bệnh mốc sương nhiễm 6 ha tại Đà Lạt (tăng 2 ha so với kỳ trước),  TLH 10,2 - 32%.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Một số dịch hại trên dâu tây ít biến động so với kỳ trước: bệnh mốc xám nhiễm 6,5 ha; bệnh đốm đen nhiễm 4 ha; bệnh thối trái nhiễm 4 ha.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ phấn, ruồi hại lá, sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                     CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                           Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;

Các tin khác