Thống kê truy cập

3735766
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1700
15217
39991
3735766

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 2 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 09/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 9 (Từ ngày 22/02/2018 – 28/02/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa nhẹ vài nơi, nhiệt độ trung bình 19,8 – 21,50C, cao nhất 32– 350C, thấp nhất 10 – 130C; độ ẩm không khí 73,8 – 79%, lượng mưa 3 – 8mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa

* Vụ Đông Xuân 2017 – 2018: Đã xuống giống 7.583,8ha trong đó giai đoạn mạ 888,8ha, đẻ nhánh 1.163ha, làm đòng  – trỗ 3.355ha, ngậm sữa - chín 1.189ha, giai đoạn thu hoạch 988ha.

2. Cây cà phê (158.622,6ha): giai đoạn ra hoa, hình thành quả non.

3. Cây chè (21.044,3ha): giai đoạn búp non

4. Cây điều (29.688,1ha): ra hoa, đậu quả

5. Cây tiêu (2.046,3ha): giai đoạn phát triển thân lá 1.332,1ha, giai đoạn nuôi quả 714,2 ha.

6. Cây sầu riêng (5.445,8ha): giai đoạn ra hoa, đậu quả.

7. Cà chua (1.267ha): các giai đoạn.

8. Rau họ thập tự (1.775ha): các giai đoạn.

9. Hoa cúc (300ha): các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Rầy nâu: Gây hại nhẹ 129ha lúa tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (giảm 83ha so với kỳ trước), mật độ 750 – 1400 con/m2.

- Bọ trĩ: Gây hại 267ha lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh tại Đam Rông, Đức Trọng (giảm 31ha so với kỳ trước), TLH 8 – 12%.

- Ốc bươu vàng: Nhiễm 241,2ha chủ yếu tại Đức Trọng, Đơn Dương (giảm 84ha so với kỳ trước), mật độ 5 - 10 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 274ha (22ha nhiễm nặng), giảm 96,3ha so với kỳ trước, TLH 11,6 – 42,3%.

- Các đối tượng gây hại khác (sâu cuốn lá, bệnh khô vằn,…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Sâu đục thân mình trắng: Gây hại 250ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 5 – 20%;

- Bọ xít muỗi: Nhiễm 1673,2ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Đà Lạt (giảm 209,8ha so với kỳ trước), TLH 12,5 - 25%.

- Bệnh khô cành, khô quả: Giảm 236,2ha so với kỳ trước, trong tuần nhiễm 5.910,4ha, TLH 18–25%;

- Mọt đục cành: Gây hại 3.938,3ha chủ yếu tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh (giảm 247,7ha so với kỳ trước), TLH 12 – 25%.

- Bệnh vàng lá: Giảm 529ha so với kỳ trước, nhiễm rải rác 7.664,1ha, TLH 11,8 – 20%.

3. Cây chè

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.206,5ha (giảm 222,5ha so với kỳ trước), TLH 5–10%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại nhẹ 1.750ha, (giảm 68ha so với kỳ trước), TLH 5 – 10%.

4. Cây điều

Tuần qua thời tiết tại 3 huyện phía Nam chủ yếu nắng nóng, có sương mù vào sáng sớm, riêng chiều tối ngày 22/02 có mưa, thuận lợi cho sâu bệnh phát triển. Cụ thể:

- Bọ xít muỗi: Gây hại 7.488,7ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông, (16,8ha nhiễm nặng), tăng 1.046,5ha so với kỳ trước, TLH 21,4– 42,8%.

- Bọ trĩ: Gây hại 1.090,4ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh (giảm 149,6ha so với kỳ trước), TLH 9,5 – 27,2%.

- Bệnh thán thư: Trong tuần có 12.017ha nhiễm bệnh (8.311,8ha nhiễm nhẹ, 3.537,3ha nhiễm trung bình và 168ha nhiễm nặng), tăng 698ha, TLH 19,5 – 85%.

5. Cây tiêu

- Bệnh chết nhanh: Ít biến động so với tuần trước, gây hại rải rác 30,8ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 5 – 16,7%;

- Bệnh chết chậm: Nhiễm 29,5ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, Đức Trọng, TLH 4,5 – 20%.

6. Cây sầu riêng

- Bệnh xì mủ: Nhiễm 120,3ha tại Đạ Huoai, (giảm 120,4ha so với kỳ trước), TLH 6,7%.

- Bệnh thán thư: Ít biến động so với tuần trước, nhiễm 35ha tại Bảo Lộc, TLH 15%.

7. Cây rau

7.1.Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus: Trong tuần có 655,8ha nhiễm virus (175,6ha nhiễm nặng), giảm 33,7ha so với kỳ trước, TLH 13 – 50%.

- Bệnh mốc sương: Nhiễm 470ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 119,7ha so với kỳ trước), TLH 10 – 43,3%.

7.2.Rau họ thập tự

- Sâu tơ: Gây hại rải rác 468ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương (tăng 62ha so với kỳ trước), mật độ 7-24 con/m2.

- Bệnh sưng rễ: Gây hại 289,3ha (giảm 52,4ha so với kỳ trước), TLH 6 – 20%

8. Hoa cúc

- Bệnh héo vàng (virus): Nhiễm 20ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 20-40%.

9. Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Thời tiết nóng ẩm, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu, bệnh đạo ôn để chủ động phòng trừ. Ngoài ra chú ý sâu cuốn lá, ốc bươu vàng, bọ trĩ trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Trên cây cà phê: Cây cà phê đang giai đoạn ra hoa, hình thành quả non chú ý phòng trừ sâu đục thân, rệp sáp, mọt đục cành, bọ xít muỗi.

- Trên cây điều: Tuần tới thời tiết tiếp tục nắng nóng, có sương mù và mưa rải rác, vì vậy cần khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện và phòng trừ kịp thời đối với bệnh thán thư, bọ xít muỗi, không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng.

- Trên cây rau, hoa: Thời tiết khu vực phía Bắc tỉnh chủ yếu lạnh và có sương mù vào sáng sớm, chú ý phòng trừ bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp, nhện đỏ và bệnh virus trên cây cà chua, hoa cúc, xà lách.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Cà phê đang trong giai đoạn ra hoa, cần vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ.

- Sâu đục thân: Chủ động theo dõi, áp dụng các biện pháp tổng hợp (cắt tỉa thân cành cây, đào gốc thu gom tiêu hủy cây bị hại nặng) để phòng trừ, ngoài ra có thể sử dụng thuốc Diazan 50EC, Diazan 10GR phun lên cây kết hợp rải gốc theo liều lượng khuyến cáo.

2. Cây rau họ cà, hoa cúc

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat 20WP), Thiamethoxam (Actara 25WG), Citrus oil (Map Green 3SL), Oxymatrine (Vimatrine 0.6SL)...

- Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như: Spinetoram (Radiant 60SC), Dinotefuran (Oshin 100SL)…

3. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đang ra hoa, đậu quả cần làm sạch cỏ dại trên vườn điều và bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, bọ trĩ. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Trong trường hợp mưa kéo dài phải luân phiên sử dụng các hoạt chất: Citrus oil (MAP Green 6SL), Propineb (Antracol 70WP, Newtracol 70WP); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC), phun kép từ 2-3 lần phòng trừ bệnh thán thư.

- Bọ trĩ: Thường xuyên tỉa cành tạo tán, vệ sinh vườn giúp cho vườn điều thông thoáng hạn chế sự phát triển của bọ trĩ. Bọ trĩ rất dễ kháng thuốc nên cần luân phiên sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sau để trừ bọ trĩ: Abamectin (Tineromec 3.6EC, Tungatin 3.6EC), Ebamectin + Azadirachtin (Angun 5WG, Tungmectin 36EC), Thiamethoxam (Actara 25WG)./.

                                                                                                        KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                             Nguyễn Thị Tuyết

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác