Thống kê truy cập

3522059
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
747
747
61704
3522059

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 5 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 27/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 22 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 20 (Từ ngày 16/5/2015 – 22/5/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mưa sương mù vài nơi. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to tập trung. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 22,350C – 24,90C, cao nhất 30,70C – 35,70C, thấp nhất 15,30C – 19,20C; độ ẩm không khí 79% – 91,25%; lượng mưa 67,85 –  138,5 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1.      Cây lúa (8282ha)

- Vụ Đông Xuân: Lúa ở các giai đoạn: đứng cái 74 ha; làm đòng 957 ha; trỗ 1.883 ha; chín 1.392 ha.

- Vụ Hè Thu: Gieo sạ được 3.976 ha. Lúa đang ở giai đoạn: mạ 2.611 ha, đẻ nhánh 1.365 ha.

So với kỳ trước:

- Bệnh đạo ôn cổ bông 31,6 ha (43,2 ha nhẹ; 31,6 ha trung bình; 6,4 ha nặng) tại Đức Trọng, Di Linh, tăng 31,6 ha, TLH 1,4 – 12,7%;

- Bọ trĩ gây hại 45 ha nặng tại Đạ Tẻh , tăng 45 ha, mật độ 36 – 160 con/m2.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Một số dịch hại tại các vùng trồng cà phê giảm so với kỳ trước: bệnh khô cành nhiễm 70 ha (giảm 99,8 ha), TLH 5,9–38%; bệnh vàng lá nhiễm 992 ha (giảm 527,8 ha), TLH 2,3 – 30%; rệp các loại gây hại 70 ha (giảm 1.311,8 ha), TLH 3,8 –38%.

- Sâu đục thân gây hại 540 ha cà phê chè tại Đà Lạt (400,58 ha nặng), tăng 60 ha, TLH 12,5 – 70%;

3. Cây chè (23.883,2 ha)

 So với kỳ trước:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.348 ha tại các vùng trồng chè (tăng 188,9 ha), TLH 2 – 12,5%;

-  Rầy xanh gây hại 1.148 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 188,9 ha) , TLH 2,4- 18,2%.

4. Cây điều (18.700 ha):

- Một số dịch hại giảm so với kỳ trước: Bệnh thán thư nhiễm 698 ha tại các vùng trồng điều (giảm 809,2 ha), TLH 9–31,4%; bệnh khô cành nhiễm 158 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (giảm 846,9 ha), TLH 8,4– 26,1%; bệnh xì mủ thân nhiễm 1.201 ha tại Đạ Tẻh (giảm 308,7 ha), TLH 6,3– 20%;

- Bọ xít muỗi gây hại 1.116 ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 464,9 ha), TLH 6,5–31,6%.

5. Cây ca cao (997,1 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 37,6 ha tại Đạ Huoai (giảm 37,7 ha), TLH 8- 20%.

 6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Một số đối tượng dịch hại trên cây cao su tăng so với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 351 ha tại Đạ Tẻh (tăng 68 ha), TLH 7,3–20%; bệnh nấm hồng nhiễm 116 ha tại Đạ Tẻh (tăng 116 ha), TLH 3–20%; bệnh héo đen đầu lá nhiễm 612 ha tại Đạ Tẻh (tăng 28,5 ha), TLH 12,1– 37,2%;

- Bệnh rụng lá nhiễm 312 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 87,8 ha), TLH 8-32,3%.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): Bệnh xì mủ nhiễm 264 ha tại Đạ Huoai (tăng 264,4 ha so với kỳ trước), TLH 7-20%.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (1.890,5 ha):

Bệnh sưng rễ nhiễm 79,9 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng (31,5 ha nặng tại Lạc Dương, Đà Lạt), tăng 30,8 ha, TLH 7 – 30%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 471 ha (14,1 ha nặng tại Đơn Dương, Đức Trọng), giảm tăng 70,7 ha TLH  2,5–20%; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 404 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 164 ha), TLH 11,5–30%; bệnh mốc sương nhiễm 33,4 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 19,3 ha), TLH 7,2 – 30%; bệnh héo xanh nhiễm 33,4 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 14,1 ha), TLH 3,5-20%.

- Cây đậu leo (250ha)

Sâu đục quả gây hại 37 ha tại Đơn Dương, giảm 12 ha, TLH 2,5 – 10%.

10. Cây dâu tây (70 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.  Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

 Trong tuần, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã phối hợp với TTNN, Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, UBND xã Tà Nung kiểm tra tình hình sâu đục thân gây hại cà phê chè trên địa bàn xã Tà Nung. Kết quả: 400,58 ha cà phê chè bị hại, TLH 30 – 70%. Hiện Chi cục BVTV đang tiến hành thủ tục công bố dịch hại, hỗ trợ thuốc phòng trừ.

Nơi nhận:                                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                          Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác