Thống kê truy cập

3741305
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
946
20756
45530
3741305

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 2 tháng 2 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 09/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁOTÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày  07/02/2015 – 13/02/2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày nắng, chiều tối có mưa nhẹ vài nơi, tập trung vào thời kỳ đầu tuần. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 19,250C – 20,250C, cao nhất 310C – 330C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 80C – 100C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 75,5– 80,5%.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1.Cây lúa (6.657,2ha)

          Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.562 ha; đẻ nhánh 2.442,2 ha; đứng cái 234 ha; làm đòng 1.242 ha; trỗ 785 ha; chín 392 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy nâu gây hại nhẹ 216,5 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (giảm 157,3 ha), mật độ 199,2 – 900 con/m2;

- Ốc bươu vàng gây hại 415 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai, tăng 115,1 ha, mật độ 1 – 6 con/m2 (nhẹ 260,9 ha; trung bình 154,1 ha);

- Trứng ốc bươu vàng xuất hiện 6,1 ha tại Đạ Huoai, mật độ 0,1 – 0,7 ổ trứng/m2 (nhẹ 4,2 ha; trung bình 1,9 ha);

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 229 ha tại Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, tăng 133,2 ha, TLH 2 – 21,3% (nhẹ  14 ha; trung bình 195,5 ha; nặng 19,5 ha tại Đạ Tẻh);

- Bệnh khô vằn nhiễm nhẹ 28 ha tại Đạ Tẻh (giảm 4,8 ha), TLH 4,8 – 20%;

- Vàng lá sinh lý nhiễm nhẹ 128,7 ha tại Cát Tiên, giảm 40 ha, TLH 3,2 – 20 %.

2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

            - Một số đối tượng dịch hại trên cà phê tăng so với kỳ trước: bệnh khô cành nhiễm 760,4 ha tại các vùng trồng cà phê (tăng 70 ha), TLH 8,2 – 38%; bệnh vàng lá nhiễm 10.057,5 ha (2.988,7 ha nặng tại Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lâm), tăng 3.110,6 ha, TLH 4,4 – 30%;

          - Sâu đục thân gây hại 140 ha cà phê chè tại Đà lạt (giảm 70 ha), TLH 5 – 20%; rệp các loại gây hại 575,2 ha, TLH 4,4 – 25,2%;

3. Cây chè (23.177 ha)

         - Bọ xít muỗi gây hại 1.140,1 ha (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 415 ha so với kỳ trước, TLH 1,7 – 26%;

         - Rầy xanh gây hại 2.174,7 ha (giảm 188,9 ha so với kỳ trước), TLH 2,7 – 17,6%;

         - Nhện đỏ gây hại 503,6 ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Bảo lâm (tăng 88,6 ha so với kỳ trước), TLH 1,9 – 20%.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

         So với kỳ trước: bệnh thán thư nhiễm 681,6 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên (tăng 291,2 ha), TLH 8,6 – 39,1%; bệnh xì mủ thân nhiễm 1.502,2 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (129,6 ha nặng tại Đạ Tẻh), giảm 326,5 ha, TLH 9 – 30%; bọ xít muỗi gây hại 3.459,5 ha (giảm 129,6 ha), TLH 10,1 – 31,2%.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 - Bọ xít muỗi gây hại 150,6 ha tại Đạ Huoai, TLH 13 – 20%;

- Bệnh loét thân nhiễm 37,6 ha tại Đạ Huoai, TLH 6 – 20%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 So với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 166,9 ha tại Đạ Tẻh (giảm 173,1 ha), TLH  4,7 – 20%; bệnh phấn trắng nhiễm 243,6 ha tại Đạ Tẻh (giảm 127,3 ha), TLH 6,7 – 35,6%; bệnh rụng lá nhiễm 294,2 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 50,6 ha), TLH 8,5 – 37,6%; bệnh nấm hồng nhiễm 28,4 ha tại Đạ Tẻh, TLH 2 – 20%.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

- Bệnh rỉ sắt nhiễm 11,1 ha tại các vùng trồng dâu (giảm 7,7 ha so với kỳ trước), TLH 3 – 22,6%;

- Bệnh bạc thau nhiễm 37,5 ha (tăng 15,2 ha), TLH 3 – 26,6%.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Bệnh xì mủ nhiễm 372,6 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai, TLH 4,8 – 20%.

9. Cây rau  

          - Cây rau họ thập tự (1.237 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 25,2 ha tại các vùng trồng rau (giảm 6,5 ha so với kỳ trước), TLH 3,4 - 20%.

          - Cây cà chua (2.618 ha)

Sâu xanh gây hại 558,6 ha (giảm 60 ha so với kỳ trước), TLH 2,2 – 10%; bệnh héo xanh nhiễm 35 ha tại Đức Trọng (giảm 16,8 ha), TLH 3 – 20%.

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 63 ha, TLH 2,5 – 10%.

- Cây khoai tây (760 ha): bệnh mốc sương nhiễm 9 ha tại Đà Lạt, Đơn Dương, TLH 5,4 - 31%.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Một số dịch hại trên dâu tây ít biến động so với kỳ trước: bệnh mốc xám nhiễm 2,5 ha; thối đen gốc rễ nhiễm 3 ha;  xì mủ lá nhiễm 2,5 ha..

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đêm không mưa. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; ruồi hại lá, sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất. 

 

Nơi nhận:                                                                                             KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                          Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;

- Lưu: BVTV.

Các tin khác