Thống kê truy cập

3545656
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2252
24344
85301
3545656

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 4 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 26/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 04 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 17 (Từ ngày 23/4/2016 – 29/4/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng và có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trung bình 22,50C – 23,50C, cao nhất 350C – 370C, thấp nhất 130C – 150C; độ ẩm không khí 78,8% –80,8%, lượng mưa 20 – 40mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (4.601,8 ha)

 Lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 gieo sạ được 9.592,5 ha, đã thu hoạch 4.693,7 ha; còn lại đang ở giai đoạn đẻ nhánh 968 ha; đứng cái 72ha; làm đòng 1.280,8 ha; trỗ 1.715ha; chín 566 ha.

- Rầy nâu nhiễm nhẹ tại Đạ Tẻh với mật  độ 133,3–825 con/m2.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 400 ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 85 ha so với kỳ trước), TLH 30– 40%.

- Bệnh vàng lá nhiễm 2.971 ha (giảm 117,1 ha so với kỳ trước), TLH 2,7- 30%.

3. Cây điều (18.575,9 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.042 ha tạiĐạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông (tăng 379,3 ha so với kỳ trước), TLH 10,2 –33,6%;

- Bệnh khô cành nhiễm 199,8 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (giảm 498,7ha so với kỳ trước), TLH 10,2- 33,2%.

4. Cây rau:

Cà chua (2.484 ha): sâu xanh gây hại 210 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 120 ha so với kỳ trước), TLH 1 - 10%.

Rau họ thập tự (1.426 ha): bệnh sưng rễ nhiễm 28,5 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt (13 ha nặng tại Lạc Dương), giảm 12 ha so với kỳ trước, TLH 45,7 – 40%.

5. Sầu riêng, cao su, chè, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới, thời tiết tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới trên cao, lượng mưa phổ biến thấp hơn so với nhiều năm cùng kỳ, vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như rầy nâu/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi hại cà phê; rầy, rệp, bọ trĩ, nhện đỏ/ rau, hoa, cà phê.

Đề nghị TTNN Đà Lạt kiểm tra hướng dẫn bà con nông dân tại 3 xã Xuân Trường, Trạm Hành, Tà Nung áp dụng các biện pháp tổng hợp như cắt tỉa thân, cành, đào bỏ gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng để tiêu hủy triệt để kết hợp sử dụng một trong các loại thuốc Supertac 500EC (Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin), Diazan 50EC, Diazol 10GR (Diazinon) để hạn chế sự lây lan và gây hại của sâu đục thân./.

Nơi nhận:                                                                                             PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác