Thống kê truy cập

3546333
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2929
25021
85978
3546333

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 01 năm 2019

 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 03/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày  23 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 03 (Từ ngày 17/01/2019 – 23/01/2019)

 

 1. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối không mưa, nhiệt độ trung bình 17 – 21,60C, cao nhất 29,1 – 340C, thấp nhất 12 – 15,30C; độ ẩm không khí 76 – 86%, lượng mưa trung bình 1,3 – 10mm.

 1. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC
 • Cây lúa: Vụ Đông Xuân sớm (25/10 – 25/12): 3.571 ha (401 ha đẻ nhánh, 910 ha giai đoạn đòng – trỗ, 513 ha giai đoạn ngậm sữa – chín, 747 ha giai đoạn thu hoạch)
 • Vụ Đông Xuân (25/12 – 25/3): 1.738 ha (824 ha giai đoạn mạ, 914 ha giai đoạn đẻ nhánh).
 • Cây cà phê (174.391 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (12.235 ha), giai đoạn thu hoạch (162.156 ha).
 • Cây chè (12.631 ha); Cây tiêu (2.136 ha) chủ yếu ở giai đoạn thu hoạch.
 • Cây điều (28.439 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (629 ha); giai đoạn hình thành trái non và ra hoa rộ đợt 3 (20.810 ha).
 • Cây sầu riêng (7.453 ha) giai đoạn ra hoa.
 • Cà chua (003 ha); Rau họ thập tự (2.097 ha); Hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

 1. Cây lúa:

- Rầy nâu gây hại 16 ha lúa giai đoạn ngậm sữa - chín tại Cát Tiên (13 ha nhiễm nặng), giảm 30 ha so với kỳ trước, mật độ 1.505 – 3.600 con/m2;

- Bọ trĩ gây hại 45 ha lúa giai đoạn mạ tại Đạ Tẻh, (tăng 14 ha so với kỳ trước), TLH 26,7 – 37,4%;

- Ốc bươu vàng, sâu cuốn lá, nghẹt rễ, đạo ôn lá, bệnh khô vằn…gây hại ở mức nhẹ.

 1. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi nhiễm 1.370 ha cà phê chè (418 ha nhiễm nặng), giảm 665 ha so với kỳ trước, TLH 20,1 – 45%;  

- Bệnh khô cành nhiễm 795 ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Lâm Hà, (tăng 115 ha so với kỳ trước), TLH 15,7 – 37,5%;

- Bệnh vàng lá nhiễm rải rác 652 ha (tăng 119 ha so với kỳ trước), TLB 10,1 – 20%;

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, … gây hại ở mức nhẹ.

 1. Cây chè:

- Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh phồng lá… gây hại ở mức nhẹ.

 1. Cây điều:

- Bệnh thán thư nhiễm 2.774 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (154 ha nhiễm nặng), giảm 62 ha so với kỳ trước, TLH 25,1 – 65,5%;

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.080  ha tại 3 huyện phía Nam, TLH 20,1 – 31,2%.

 1. 5. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh gây hại 18 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, (tăng 3 ha so với kỳ trước), TLH 4,8 – 52%;

- Bệnh chết chậm ít biến động so với kỳ trước, gây hại 32 ha tại Đạ Tẻh, TLH 4,1 – 66,5%.

 1. 6. Cây rau, hoa:

6.1. Cà chua: Bệnh xoăn lá trong tuần có 41 ha nhiễm bệnh tại Đơn Dương (giảm 14 ha so với kỳ trước), TLH 20 – 26,6%.

6.2. Rau họ thập tự:

- Bệnh sưng rễ gây hại 66 ha tại Đức Trọng, Lạc Dương (tăng 13 ha so với kỳ trước), TLH 5,3 – 6,7%;

- Sâu tơ gây hại 35 ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, (tăng 15 ha so với kỳ trước), mật độ 11,4 - 18 con/m2.

6.3. Cây hoa cúc: Bệnh virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 50 ha tại Đà Lạt, TLH 10-50%.

 1. 7. Cây trồng khác: Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, … âu bệnh hại không đáng kể.
 2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Cần theo dõi chặt chẽ tình hình rầy nâu trên lúa vụ Đông Xuân và khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ.

- Trên cây cà phê: Do thời tiết trời âm u nên bọ xít muỗi sẽ còn phát triển mạnh, khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ. Ngoài ra chú ý phòng trừ sâu đục thân, bệnh khô cành khô quả.

- Trên cây điều: Thời tiết tiếp tục bất lợi cho quá trình ra hoa, đậu quả, thuận lợi cho bọ xít muỗi, bệnh thán thư phát triển. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus cà chua, sưng rễ cải bắp sẽ còn tiếp tục gây hại mạnh. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm héo virus/xà lách, hoa cúc.

 1. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

 1. Cây lúa:

 - Rầy nâu: Theo dõi chặt chẽ mật số rầy nâu trên đồng ruộng, khuyến cáo nông dân duy trì mực nước phù hợp trên đồng ruộng để hạn chế rầy nâu chích hút cây lúa. Hạn chế sử dụng các loại thuốc gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp phòng trừ rầy nâu giai đoạn lúa <40 ngày sau sạ. Có thể luân phiên sử dụng các thuốc có hoạt chất như Fenobucarb; Buproferin; Acetamiprid; Acetamiprid + Buproferin... để phòng trừ.

 1. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê mới ra đọt non, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ... để phòng trừ.

- Mọt đục cành: Cần triển khai tỉa cành, cắt bỏ các cành đã bị mọt gây hại kết hợp sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Acetamiprid + Chlorpyrifos Ethyl; Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+ Imidacloprid...

 1. 3. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đang ra hoa, đậu quả non cần làm sạch cỏ dại trên vườn điều và bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời, có thể sử dụng các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ bệnh: Citrus oil (MAP Green 6SL), Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC)./.

 1. Cây rau họ cà

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Nhà kính nhà lưới phải có chiều cao tính từ mặt đất nền từ 3,5 – 4,2 m để đảm bảo độ thông thoáng, lưới bao quanh phải sử dụng lưới ngăn côn trùng. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine...

 - Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                                (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);   

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                           Lại Thế Hưng

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

 

 

Các tin khác