Thống kê truy cập

3545167
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1763
23855
84812
3545167

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng kỳ 4 tháng 10 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 72/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 43 (Từ ngày 24/10/2015 – 30/10/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,50C – 25,10C, cao nhất 29,50C – 33,50C, thấp nhất 14,80C – 16,60C; độ ẩm không khí 76% – 91,8%; lượng mưa 70,8 –  144,5 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (13.008,4 ha)

Lúa Hè Thu 2.100 ha gồm các giai đoạn: trỗ 2.100 ha. Lúa Mùa 10.908,4 ha gồm các giai đoạn: mạ 1.257 ha; đẻ nhánh 487 ha; đứng cái 1.629,5 ha; làm đòng 1.871 ha; trỗ 3.091,9 ha; chín 2.572 ha.  

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 509,8 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Lạc Dương, TLH 3,3 – 19,2%.

           2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 210 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 19 – 40%;

- Bọ xít muỗi gây hại 350 ha tại Đà Lạt, TLH 5,6 - 38%;

- Bệnh vàng lá nhiễm 2.134 ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh, Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt (70 ha nặng tại Đà Lạt), TLH 3,1 - 30%.

           3. Cây chè (23.883,2 ha)

Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

           4. Cây điều (15.682,3 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

5. Cây ca cao (931,1 ha):

 Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Bệnh xì mủ nhiễm 241,7 ha tại Đạ Tẻh (41,2 ha nặng), TLH  5,3 – 30%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

           8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau:

            - Cây rau họ thập tự (1.493 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 53,3 ha tại Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương (10,5 ha nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), TLH 4,6 – 30%.

- Cây cà chua (2.632 ha):

Sâu xanh gây hại 244,6 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (78,2 ha nặng tại Đức Trọng), TLH 2,7–20%.

- Đậu leo (250 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bệnh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                           PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác