Thống kê truy cập

3735565
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1499
15016
39790
3735565

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 11 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 76/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 47 (Từ ngày 21/11/2015 – 27/11/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi, đêm không  mưa. Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi đến rải rác tập trung các khu vực phía Nam tỉnh trong nửa đầu tuần. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 210C – 220C, cao nhất 320C – 340C, thấp nhất 110C – 130C; độ ẩm không khí 78,8% – 82,3%; lượng mưa 10 – 19,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

Cây lúa (11.512,3 ha)

- Bệnh khô vằn nhiễm 348 ha tại Đạ Tẻh (tăng 325 so với kỳ trước), TLH 12,8 – 30%.

- Rầy nâu gây hại với mật độ thấp dưới mức thống  kê.

           Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 650 ha cà phê chè tại Đà Lạt (210 ha nặng), TLH  18,5– 40%;

- Bọ xít muỗi gây hại 280 ha tại Đà Lạt, TLH 7,1 - 38%.

Cây rau họ thập tự (1.493 ha)        

- Bệnh sưng rễ nhiễm 62,5 tại Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, TLH 4,9 – 30%.

Cây cà chua (2.632 ha): Sâu xanh gây hại 369,6 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (28,2 ha nặng tại Đức Trọng), giảm 300 ha so với kỳ trước, TLH 2,2 –20%.

Cây đậu leo (250 ha): Sâu đục quả gây hại  50 ha tại Đơn Dương , TLH 2 – 10%.

  Cây chè, điều, sầu riêng, cao su, dâu tằm, rau các loại, khoai tây, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi, sâu đục thân hại cà phê chè; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bệnh xì mủ hại điều; sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                           PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác