Thống kê truy cập

3644838
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2936
2936
82521
3644838

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 5 năm 2017

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 29/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 20 (Từ ngày 15/5/2017–21/5/2017)

 

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa rào, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ trung bình 22 – 230C, cao nhất 33– 350C, thấp nhất 13– 150C; độ ẩm không khí 84 – 89%, lượng mưa 90 – 135mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.070ha)

*Lúa vụ Đông Xuân 8.190ha: giai đoạn đẻ nhánh 133ha, làm đòng - trỗ 1.245ha, ngậm sữa– chín 588ha, thu hoạch 6.224ha.

*Lúa vụ Hè thu 3.880ha: giai đoạn mạ 1.149ha, đẻ nhánh 1.926ha, làm đòng - trỗ 640ha, ngậm sữa - chín 35ha, thu hoạch 130ha.

- Rầy nâu gây hại 310 ha trên lúa Hè thu tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai, mật độ 117- 150 con/m2;

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại 54,3 ha tại Đam Rông, Cát Tiên (giảm 21,1ha so với kỳ trước), mật độ 14,2- 24 con/m2;

- Các đối tượng dịch hại khác (ốc bươu vàng, đốm nâu, đạo ôn cổ bông, khô vằn…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

         2. Cây cà phê (155.238,7ha)

- Sâu đục thân: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại 250ha cà phê chè (nhiễm trung bình 150ha) tại Đà Lạt, TLH 11,2 – 30%.

- Bọ xít muỗi: Nhiễm rải rác 2.728,8ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (150ha nhiễm  nặng), tăng 631,6ha so với kỳ trước, TLH 5,5 -34%.

- Mọt đục cành: Gây hại nhẹ 6581,5ha tại các khu vực trồng cà phê của tỉnh, giảm 1.065,2ha so với kỳ trước, TLH 12,5 - 25%.

- Rệp sáp: Gây hại rải rác tại các khu vực trồng cà phê của tỉnh 7.470,2ha (tăng 1.041,8ha so với kỳ trước), TLH 8,5- 20%.

3. Cây chè (21.131,3ha)

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.259ha (tăng 190ha so với kỳ trước), TLH 5–10%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại rải rác 1.586ha (tăng 64ha so với kỳ trước), TLH 5 – 10%.

4. Cây điều (29.832,1 ha)

          - Bọ xít muỗi: Do thời tiết có mưa, cây điều đang ra chồi, lá mới tập trung nên bọ xít muỗi tiếp tục gây hại ở mức nhẹ 5.059,2ha (tăng 425,6ha so với kỳ trước), TLH 10,4 –22,7%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm nhẹ 4.100,1ha(giảm 29,8 ha so với kỳ trước), TLH 6,3– 24,4%.

5. Cây rau

5.1.Cà chua (1.209ha)

- Bệnh xoăn lá virus: Toàn tỉnh nhiễm 545ha (281ha nhiễm nặng, 244ha nhiễm trung bình), giảm 33ha so với kỳ trước, TLH 14,9- 60%.

- Bệnh mốc sương: Trong tuần nhiễm 451ha (tăng 74ha so với kỳ trước), TLH 10,3 - 40%.

5.2.Rau họ thập tự (2.626ha)

- Bệnh sưng rễ: Gây hại rải rác 204ha (12ha nhiễm nặng), tăng 30,4ha so với kỳ trước, TLH 6,8– 20%.

5.3. Rau xà lách (520ha)

- Bệnh đốm héo (virus): Gây hại chủ yếu trên giống xà lách scarole, romaine, oakleaf tại Đà Lạt. Diện tích nhiễm bệnh khoảng 26ha (10,5ha nhiễm nặng), TLH 10 - 50%.

6. Hoa cúc (945ha):

- Bệnh héo vàng (virus): Bệnh tiếp tục gây hại nặng trên giống đóa và gây hại nhẹ - trung bình trên các giống AT, kim cương trắng, vàng thái, saphia tại Đà Lạt. Diện tích nhiễm bệnh 120ha (nhiễm trung bình - nặng 80ha, nhổ bỏ 4ha), TLH trung bình 10-20%, cao 40- 85%.

7. Cao su, tiêu, sầu riêng: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Thời tiết nóng ẩm, rầy nâu có thể phát triển và gây hại mạnh trên lúa Hè thu.

- Trên cây cà phê:

+ Hiện nay sâu đục thân có mật số thấp khoảng 1-2 con/thân cây, chủ yếu đang ở giai đoạn sâu non tuổi 4- 5, khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ các biện pháp tỉa cành, thu gom tiêu hủy các cây bị hại.

+ Bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng, trên các diện tích cà phê chè đang phát triển chồi, lá non mạnh. Chú ý kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời.

+Rệp sáp hại cà phê có xuất hiện trên cà phê chè,cà phê vối gia tăng thời kỳ phát triển quả. Khuyến cáo nông dân kiểm tra đồng ruộng để phòng trừ kịp thời.

- Trên cây rau: Chú ý sự phát triển của các đối tượng dịch hại như bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp, bệnh xoăn lá, mốc sương/họ cà; bệnh đốm héo virus/ xà lách...

- Trên cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư sẽ còn tiếp tục lây lan và gây hại trên các diện tích điều ra lộc mới. Khuyến cáo các biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Trên cây hoa cúc: Bệnh héo vàng có nguy cơ tiếp tục lây lan và gây hại trên cây hoa cúc tại Đà Lạt. Cần khuyến cáo nông dân thu dọn tiêu hủy kịp thời các cây bị bệnh.

- Trên các cây trồng khác: Chú ý sự phát triển bọ trĩ, bọ xít muỗi/chè, bọ xít muỗi, bệnh thán thư/sầu riêng, bọ xít muỗi/ca cao...

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

          - Sâu đục thân: Áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng ngay sau khi thu hoạch xong. Khuyến cáo, có thể sử dụng các hoạt chất Diazinon; Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrinđể phòng trừ.

- Bọ xít muỗi: Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê mới ra đọt non nếu mật độ gia tăng sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin...

2. Cây rau họ cà, xà lách, hoa cúc

Bệnh virus: Áp dụng các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh virus tại vườn ươm và vườn trồng trong đó lưu ý: Thu gom, tiêu hủy triệt để cây bị bệnh. Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng đặc biệt là giống cúc đóa, giống xà lách carol. Khi trồng mới phải sử dụng cây giống không có triệu chứng nhiễm bệnh. Quản lý tốt các côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp bằng một số hoạt chất nhưDinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine...). Ngoài ra có thể sử dụng một số loại thuốc như Sat 4SL để tăng sức đề kháng của cây trồng đối với bệnh virus.

3. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại trong ruộng, bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Ngoài ra có thể sử dụng các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…) để phun phòng trừ đồng loạt. Nên phun thuốc theo hình xoáy trôn ốc, vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Ngoài việc phòng trừ bọ xít muỗi trên điều cần phải chú ý phòng trừ bọ xít muỗi trên các cây ký chủ phụ như sầu riêng, ca cao, chè...

- Bệnh thán thư: Chủ động phòng trừ bọ xít muỗi gây hại vườn điều để giảm tác nhân tạo vết thương cho nấm bệnh xâm nhập. Khi điều ra lộc non sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ bệnh: Citrus oil (MAP Green 6SL), Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC, Fulvin 5SC…); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Cuprous Oxide (Norshield 86.2WG); Difenoconazole (Score 250EC)./.

 Nơi nhận:                                                                                                   KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                          Nguyễn Thị Phương Loan

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác