Thống kê truy cập

3522113
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
801
801
61758
3522113

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 3 tháng 6 năm 2014

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 37/TB-BVTV                                                         Lâm Đồng, ngày 20 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 14/6/2014 – 20/6/2014

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 22,50C – 23,50C, cao nhất 34 – 360C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, thấp nhất 15 – 170C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 84 – 89%; lượng mưa 67,5 mm – 101,3mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (7.710ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.799 ha; đẻ nhánh 1.656 ha; đứng cái 460 ha; làm đòng 2.147 ha; trỗ 1.079 ha; chín 569 ha.

 - Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 48,4 ha, mật độ 169,4 - 1.200 con/m2 (trong đó 27,1 ha tại Đạ Tẻh nhiễm rầy với mật độ 520 - 1.200 con/m2), giảm 2.032,3 ha so với kỳ trước.

- Đạo ôn lá nhiễm 131,8 ha (giảm 339 ha so với kỳ trước).

- Bệnh khô vằn nhiễm 39,1 ha tại Đạ Tẻh, TLH 6,4 – 30%.

+ Ốc bươu vàng  nhiễm 138,1 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai (13,5 ha nặng tại Đức Trọng),  mật  độ  0,9 – 10con/ m2, tăng 107,6 ha so với kỳ trước.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Một số đối tượng dịch hại ít biến động: bệnh gỉ sắt gây hại 804,4 ha, TLH 3,8 – 20,8%; bệnh vàng lá nhiễm 140 ha tại Lâm Hà, Đà Lạt, Lạc Dương;

- Một số đối tượng dịch hại có su hướng tăng so với kỳ trước: ve sầu nhiễm 3.765,4 ha, mật độ 23,1 – 142 con/gốc (tăng 736,2 ha); sâu đục thân gây hại 520 ha  cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 40 ha) tỉ lệ hại 13,5 – 30 %; bệnh khô cành nhiễm 206,8 ha, (tăng 99,8 ha); rệp sáp nhiễm 1.137,3 ha  tại Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng (tăng 522,8 ha).

3. Cây chè (23.177 ha)

Các đối tượng dịch hại: bọ cánh tơ, phồng lá, thối búp, chấm xám ít biến động và gây hại ở mức nhẹ. Rầy xanh nhiễm 990,3 ha, TLH 1,9-15,9%; bọ xít muỗi nhiễm 622,6 ha.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

 Một số đối tượng dịch hại có xu hướng giảm so với kỳ trước: bệnh xì mủ thân nhiễm 780,4 ha tại Đạ Tẻh (giảm 209,8 ha), có 390,2 ha nhiễm nặng; bọ xít muỗi nhiễm 400,4 ha (giảm 495,1 ha); bệnh thán thư nhiễm 265,6 ha, TLH 8,5 - 40%, (giảm 249,7 ha).

5. Cây ca cao (997,1 ha)

- Một số đối tượng sâu bệnh hại có su hướng giảm so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 229 tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 132,6 ha), có 17,3 ha nhiễm năng tại Đạ Tẻh; bọ cánh cứng nhiễm 13 ha tại Đạ Tẻh (giảm 39,1 ha).

- Bệnh loét thân nhiễm 44,2 ha tại Đạ Huoai, TLH 8 – 20%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 - Hầu hết các đối tượng dịch hại gây hại cao su trồng tại Đạ Tẻh và có xu hướng tăng so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 291,1 ha (tăng 240,5 ha); bệnh héo đen đầu lá nhiễm 83,8 ha (tăng 64 Ha);  bệnh nấm hồng nhiễm 343,7 ha (có 103,6 ha nhiễm nặng), tăng 114,6 ha.

- Bệnh xì mủ nhiễm 30,8 ha (giảm 92,7 ha);

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước: bệnh bạc thau nhiễm 12,9; rệp nhiễm 31,9 ha tại Đạ Tẻh, Lâm Hà.

8. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.770 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 66 ha (có 14,5 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), tỷ lệ hại 6,4 - 30%, giảm 72 ha so với kỳ trước; bệnh cháy lá nhiễm 29,5 ha (có 18 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt).

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

Các đối tượng dịch hại trên cà chua biến động nhẹ so với kỳ trước: Sâu xanh gây hại 480 ha tại Đơn Dương (giảm 90 ha); bệnh mốc sương nhiễm 65,6 ha; bệnh héo xanh nhiễm 65,6 ha tại Đức Trọng, TLH 2.0 -20%;.

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả nhiễm 75 ha tại Đơn Dương, TLH 3,0 – 10% .

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước. Trong đó bệnh mốc xám nhiễm 4 ha; bệnh thối trái nhiễm 2 ha; xì mủ lá nhiễm 3,5 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương.

11. Cây hoa cúc (520 ha): Bệnh gỉ sắt nhiễm 2,8 ha tại Đà Lạt

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác,  ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và giông.  Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ cao, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, ốc bươu vàng trên lúa mới gieo sạ, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; rệp sáp hại cà phê; bọ xít muỗi, rầy xanh hại chè; bênh xì mủ, thán thư hại điều; bọ xít muỗi hại ca cao; bệnh nấm hồng hại cao su; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ, cháy lá hại cây họ thập tự. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất. Các huyện trồng lúa thường xuyên theo dõi bẫy đèn để có biện pháp phòng trừ rầy nâu kịp thời.

Nơi nhận:                                                                                             KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                   (Đã ký & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;                                                        

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.                                                                                               Đào Văn Toàn

 

Các tin khác