Thống kê truy cập

3686592
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5775
15086
124275
3686592

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 6 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 34/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 24 (Từ ngày  13/6/2015 – 19/6/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  22,730C – 24,530C, cao nhất 33,50C – 350C, thấp nhất 14,40C – 170C; độ ẩm không khí 81,5% – 87,75%; lượng mưa 38,43 –  127,6 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (8.002,3 ha)

- Vụ Đông Xuân: Lúa ở các giai đoạn: trỗ 1.145ha; chín 595 ha.

- Vụ Hè Thu: Gieo sạ được 6.066,3  ha. Lúa đang ở giai đoạn: mạ 592 ha; đẻ nhánh 3.381,3 ha; làm đòng 1.403 ha; trỗ 602 ha; chín 88 ha.

So với kỳ trước:

- Vàng lá sinh lý nhiễm 191,1 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (nặng 9,7 ha tại Đạ Tẻh), tăng 64,7 ha, TLH 8 – 45,2%;

- Đạo ôn lá nhiễm 391,1 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai (tăng 239,5 ha), TLH 3,2 – 22,4%.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 710 ha cà phê chè tại Đà Lạt (70 ha nặng), tăng 80 ha, TLH 18,5 – 40%;

- Bọ xít muỗi gây hại 2.038,5 ha cà phê chè tại Đam Rông, Đà Lạt, Lạc Dương, tăng  404,3 ha, TLH 44 – 45,72%.

3. Cây chè (23.883,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

4. Cây điều (18.700 ha):

- Một số dịch hại tăng  so với kỳ trước: Bọ xít muỗi gây hại 1.861,5 ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 47,2 ha), TLH 7,8–41,2%; bệnh xì mủ thân nhiễm 1.333,6 ha tại Đạ Tẻh  (tăng 328,5 ha), TLH 7– 20%; bệnh thán thư nhiễm 1.532,5 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 173,3 ha), TLH 9,6- 39,6%;

- Bệnh khô cành nhiễm 495,3 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (giảm 630,8 ha), TLH 9,4- 29,3%.

5. Cây ca cao (997,1 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 188,2 ha tại Đạ Huoai (tăng 112,9 ha), TLH 14- 20%; bệnh loét thân nhiễm 150,6 ha tại Đạ Huoai (tăng 113 ha), TLH 12-20%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Rệp vảy gây hại 48 ha tại Đạ Tẻh (nặng 30 ha), tăng 48 ha,TLH 40- 80%.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

 8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):

- Bệnh thối gốc nhiễm 372,6 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai (tăng 372,6 ha), TLH 4,8 – 20%.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (1.990,5 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 76,2 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng (10,5 ha nặng tại Lạc Dương, Đà Lạt), tăng 4,7 ha, TLH 5,1 – 30%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 400,1 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (123,4 ha nặng), giảm 206,7 ha, TLH 2,8–20%.

- Cây đậu leo (250ha):

Sâu đục quả gây hại 25 ha tại Đơn Dương, giảm 61 ha, TLH 2 – 10%.

10. Cây dâu tây (70 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Trong tuần, Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt tiếp tục theo dõi 400 ha cà phê chè đã được hỗ trợ 1000 lít thuốc supertac 500EC trong công tác phòng trừ sâu đục thân gây hại tại Tà Nung. Kết quả đã có 400 ha (100%) được xử lý.

Ngoài ra, Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với TTNN Đam Rông kiểm tra tình hình bọ xít muỗi gây hại trên cây cà phê chè tại xã Phi Liêng và Đạ K’Nàng. Kết quả có 1.721,5 ha bị bọ xít muỗi gây hại, TLH 44 – 45,72%. Chi cục đã báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT và đề nghị cấp 3.098,7 lít thuốc Supertac 500EC để phòng trừ diện tích cà phê chè bị bọ xít muỗi gây hại.

Do tình hình thời tiết nắng nóng, đối tượng rệp vảy gây hại cây cao su tại Đạ Tẻh có xu hướng ngày càng gia tăng. Trong thời gian tới Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với TTNN huyện Đạ Tẻh tiếp tục theo dõi  để có biện pháp xử lý kịp thời.

Nơi nhận:                                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                          Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

Các tin khác