Thống kê truy cập

3888225
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5112
31354
89485
3888225

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 1 tháng 7 năm 2014

  SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 40/TB-BVTV                                                         Lâm Đồng, ngày 04 tháng 7 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 28/6/2014 – 04/7/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: nhiều mây, đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,30C – 22,30C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, thấp nhất 15 – 170C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 86 – 91%; lượng mưa 83,8 mm – 122,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (7.921,5ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.955,5 ha; đẻ nhánh 926 ha; đứng cái 1.026 ha; làm đòng 1.030 ha; trỗ 2.262 ha; chín 722 ha.

 - Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 650,5 ha, mật độ 190,3 - 1.225 con/m2, giảm 208,4 ha so với kỳ trước.

- Đạo ôn lá nhiễm 771,3 ha (490 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh), TLH 7,9 – 64,8%.

- Bệnh khô vằn nhiễm 124,9 ha tại Đạ Tẻh, TLH 6,4 – 30%, tăng 35,5 ha so với kỳ trước.

- Ốc bươu vàng  nhiễm 242,8 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai (16,5 ha nặng tại Đức Trọng),  mật  độ  0,9 – 10con/ m2, tăng 215,8 ha so với kỳ trước.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Bệnh gỉ sắt gây hại 1.941,7 ha (tăng 1.137,3 ha), TLH 3,8 – 21,8%;

- Bệnh vàng lá nhiễm 140 ha tại Lâm Hà, Đà Lạt, Lạc Dương;

- Một số đối tượng dịch hại có xu hướng giảm so với kỳ trước: ve sầu nhiễm 2.640 ha, mật độ 21,7 – 107 con/gốc (giảm 368,1 ha); sâu đục thân gây hại 420 ha  cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 170 ha).

3. Cây chè (23.177 ha)

Các đối tượng dịch hại: bọ cánh tơ, phồng lá, chấm xám ít biến động và gây hại ở mức nhẹ. Riêng rầy xanh nhiễm 990,3 ha; bọ xít muỗi nhiễm 2.076,2 ha (tăng 632,8 ha); bệnh thối búp nhiễm 569,4 ha.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

 Các số đối tượng dịch hại đều có xu hướng tăng so với kỳ trước: bệnh xì mủ thân nhiễm 634,9 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (tăng 530 ha); bọ xít muỗi nhiễm 527,7 ha (tăng 170 ha); bệnh thán thư nhiễm 613 ha, TLH 8,5 - 40%, (tăng 347,4 ha).

 

5. Cây ca cao (997,1 ha)

Một số đối tượng sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 321,9 tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 40 ha), có 66 ha nhiễm năng tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai; bọ cánh cứng nhiễm 39 ha tại Đạ Tẻh (13 ha nặng); bệnh loét thân 44,2 ha tại Đạ Huoai.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

  Hầu hết các đối tượng dịch hại gây hại cao su trồng tại Đạ Tẻh và có xu hướng tăng nhẹ so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 262,3 ha (tăng 22,2 ha); bệnh xì mủ nhiễm 134,4 ha (tăng 134,4 Ha);  bệnh nấm hồng nhiễm 134,4 ha, tăng 19,8 ha.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước. Riêng rệp nhiễm 64,5 ha.

8. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.870 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 81,5 ha (có 20 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), tỷ lệ hại 6,8 - 30%; bệnh cháy lá nhiễm 45 ha (có 5,5 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt).

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

Các đối tượng dịch hại trên cà chua biến động nhẹ so với kỳ trước: Sâu xanh gây hại 455,5 ha tại Đơn Dương (tăng 155,5 ha); bệnh mốc sương nhiễm 131,1 ha (tăng 44,1 ha); bệnh héo xanh nhiễm 44,1 ha tại Đức Trọng, TLH 2.5 -20%;.

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả nhiễm 50 ha tại Đơn Dương, TLH 2,0 – 10% .

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước. Trong đó bệnh mốc xám nhiễm 5 ha  (1 ha nặng); bệnh thối trái nhiễm 2 ha; xì mủ lá nhiễm 4 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương.

11. Cây hoa cúc (520 ha): Bệnh gỉ sắt nhiễm 2,8 ha tại Đà Lạt

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác,  ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và giông.  Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ cao, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, ốc bươu vàng trên lúa mới gieo sạ, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè; bọ xít muỗi, bênh xì mủ, thán thư hại điều; bọ xít muỗi hại ca cao; bệnh nấm hồng hại cao su; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại cây họ thập tự. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất. Các huyện trồng lúa thường xuyên theo dõi bẫy đèn để có biện pháp chỉ đạo xuống giống vụ Hè Thu – Mùa và phòng trừ rầy nâu kịp thời.

Nơi nhận:                                                                                           KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                               PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                             (Đã ký & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                        

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);                                                                Đào Văn Toàn

Các tin khác