Thống kê truy cập

3544846
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1442
23534
84491
3544846

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 4 tháng 5 năm 2014

  SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 32/TB-BVTV                                                         Lâm Đồng, ngày 23 tháng 5 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 17/5/2014 – 23/5/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và giông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 23,30C – 24,30C, cao nhất 34 – 360C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 15 – 170C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 84 – 89,5 %; lượng mưa 75 mm - 102,5mm

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (6.280,5 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 863 ha; đẻ nhánh 1.034,4 ha; đứng cái 79,4 ha; làm đòng 1.034,4 ha; trỗ 1.464 ha; chín 1.805,3 ha.

- Rầy nâu gây hại nhẹ, diện tích nhiễm rầy 29,1ha, mật độ 73 – 757 con/m2 tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

- Đạo ôn lá nhiễm 38 ha tại Lạc Dương, TLH 9-20%.

- Ốc bươu vàng nhiễm 19,9 ha, mật độ 0.6 – 5 con/ m2 tại Đức Trọng, Đạ Huoai.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Bệnh khô cành nhiễm 206,8 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Bảo Lộc, TLH 6,4-37,5%. Giảm 206,8 ha so với kỳ trước.

- Bệnh gỉ sắt gây hại 804,4 ha, TLH 4,1 – 20,8%.

- Bệnh vàng l1 nhiễm 70 ha, TLH 1,9 – 20%.

- Sâu đục thân gây hại 510 ha  cà phê chè tại Đà Lạt, tỉ lệ hại 12 – 20 %, tăng  70 ha so với kỳ trước.

- Rệp sáp nhiễm 2.274,6 ha , TLH 2,3 – 18,5% tại Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng

3. Cây chè (23.177 ha)

Các đối tượng dịch hại: nhện đỏ, bọ cánh tơ, phồng lá, thối búp, chấm xám ít biến động và gây hại ở mức nhẹ. Riêng rầy xanh nhiễm 792,8 ha, TLH 2,6-10,9%.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Một số đối tượng dịch hại có su hướng tăng so với kỳ trước: bệnh xì mủ thân nhiễm 1.180,8 ha tại Đạ Tẻh (tăng 263 ha), có 790,6 ha nhiễm nặng; bệnh khô cành nhiễm 357,6 ha, TLH 10,7 – 33,6%; bệnh thán thư nhiễm 515,3 ha (tăng 102,2 ha) tại Đam Rông, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

- Bọ xít muỗi nhiễm 390,2 ha tại Đạ Tẻh, giảm 137,5 ha so với kỳ trước.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 Bọ xít muỗi gây hại 335,6 tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (114,8 ha nhiễm nặng), TLH 12,5 – 30%; bọ cánh cứng nhiễm 8,8 ha.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

Bệnh gây hại trên cây cao su chủ yếu trồng tại Đạ Tẻh. Một số đối tượng bệnh hại có su hướng tăng so với kỳ trước: bệnh nấm hồng nhiễm 813,9 ha (có 224,4 ha nhiễm nặng), tăng 293,7 ha; bệnh rụng lá nhiễm 308,2 ha (tăng 118,7 ha); bệnh phấn trắng nhiễm 132,6 ha (tăng 110,7 ha).

Một số đối tượng bệnh hại có su hướng giảm so với kỳ trước: bệnh héo đen đầu lá nhiễm 167,6 ha, giảm 167,6 ha; bệnh xì mủ nhiễm 102,7 ha, giảm 283,1 ha so.

7. Cây sầu riêng (1.671,24 ha)

Bệnh xì mủ ít biến động, gây hại 167,1 ha tại Đạ Huoai.

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số đối tượng dịch hại như: bệnh gỉ sắt nhiễm 12,9 ha; rệp nhiễm 47,8 ha tại Đạ Tẻh, Lâm Hà, Bảo Lộc.

9. Cây rau  

- Cây rau họ thập tự (1.735,1 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 124,5 ha (có 20 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), tỷ lệ hại 7,6 – 40%.

- Cây cà chua (2.755,5 ha)

Các đối tượng dịch hại trên cà chua biến động nhẹ so với kỳ trước: sâu xanh gây hại 420 ha tại Đơn Dương (giảm 60 ha); bệnh héo xanh nhiễm 65,6 ha tại Đức Trọng, TLH 3,5 -20%; bệnh mốc sương nhiễm 65,6 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả nhiễm 88 ha tại Đơn Dương, TLH 3.5 – 10% .

- Cây cà rốt (250 ha): bệnh cháy lá chân nhiễm 11,1 ha tại Đà Lạt.

10. Cây dâu tây (120 ha)

Các đối tượng dịch hại như mốc xám, xì mủ, thối đen gốc, rễ ít biến động so với kỳ trước, trong đó bệnh mốc xám nhiễm 13,5 ha, có 4 ha nhiễm nặng; bệnh đốm đen nhiễm 10 ha; bệnh thối trái nhiễm 12 ha; bệnh thối gốc rễ nhiễm 4,5 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương.

11 Cây hoa cúc (520 ha): bệnh gỉ sắt nhiễm 4,2 ha

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác,  ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và giông.  Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; rệp sáp, sâu đục thân hại cà phê; bọ xít muỗi, rầy xanh hại chè; xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ, cháy lá trên cây họ thập tự; bọ xít muỗi hại ca cao; bệnh rụng lá, nấm hồng hại cao su. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất, đồng thời các huyện trồng lúa thường xuyên theo dõi bẫy đèn để chuẩn bị cho việc xuống giống vụ Hè thu – Mùa được kịp thời./.

Nơi nhận:                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác