Thống kê truy cập

3544632
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1228
23320
84277
3544632

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng kỳ 2 tháng 5 năm 2017

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 28/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 19 (Từ ngày 08/5/2017 – 14/5/2017)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa rào, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ trung bình 22 – 230C, cao nhất 33– 350C, thấp nhất 13– 150C; độ ẩm không khí 84 – 89%, lượng mưa 90 – 135mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (11.742ha)

*Lúa vụ Đông Xuân 8.190ha: giai đoạn đẻ nhánh 152ha, làm đòng - trỗ 1.226ha, ngậm sữa– chín 588ha, thu hoạch 6.224ha.

*Lúa vụ Hè thu 3.552ha: giai đoạn mạ 1.394ha, đẻ nhánh 1.589ha, làm đòng - trỗ 457ha, ngậm sữa - chín 42ha, thu hoạch 70ha.

- Rầy nâu: Nhiễm nhẹ 28,2ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 18ha so với kỳ trước), mật độ trung bình 317con/m2, cao 1.200 con/m2;

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại 75,4 ha tại Đam Rông, Cát Tiên (tăng 75,4ha so với kỳ trước), mật độ 10,7- 24 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 36,7ha tại Di Linh, Đạ Huoai (giảm 67,1ha so với kỳ trước), TLH 8,9 – 11,7%;

- Các đối tượng dịch hại khác (ốc bươu vàng, đốm nâu, đạo ôn cổ bông, khô vằn…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê (155.238,7ha)

- Sâu đục thân: Gây hại 250ha cà phê chè (nhiễm trung bình 150ha) tại Đà Lạt, giảm 250ha so với kỳ trước do nông dân tỉa bỏ tiêu hủy một số cây bị hại nặng tại khu vực xã Tà Nung, TLH 11,2 – 30%.

- Bọ xít muỗi: Nhiễm rải rác 2.097,2ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (giảm 891,1ha so với kỳ trước), TLH 5 -12,5%.

- Mọt đục cành: Gây hại nhẹ 7.646,7ha tại các khu vực trồng cà phê của tỉnh, giảm 705,1ha so với kỳ trước, TLH 12,5 - 25%.

- Rệp sáp: Gây hại rải rác tại các khu vực trồng cà phê của tỉnh 6.428,4ha, TLH 7,5- 20%.

3. Cây chè (21.131,3ha)

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.069ha (giảm 52ha so với kỳ trước), TLH 5–10%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại rải rác 1.522ha (giảm 63,6 ha so với kỳ trước), TLH 5 – 10%.

4. Cây điều (29.832,1 ha)

- Bọ xít muỗi: Do thời tiết có mưa, cây điều đang ra chồi, lá mới tập trung nên bọ xít muỗi tiếp tục gây hại ở mức nhẹ 4.633,6ha (tăng 901,1ha so với kỳ trước), TLH 6,7 –23,8%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm nhẹ 4.129,9ha(tăng 700,8 ha so với kỳ trước), TLH 6,5 – 24,4%.

5. Cây rau

5.1.Cà chua (1.405ha)

- Bệnh xoăn lá virus: Toàn tỉnh nhiễm 578ha (298ha nhiễm nặng, 260ha nhiễm trung bình), giảm 24,8ha so với kỳ trước, TLH 14,9- 60%.

- Bệnh mốc sương: Ít biến động so với kỳ trước, trong tuần nhiễm 387ha, TLH 8,7 - 40%.

5.2.Rau họ thập tự (2.526ha)

- Bệnh sưng rễ: Gây hại rải rác 173,6ha (12ha nhiễm nặng), giảm 18,6ha so với kỳ trước, TLH 5– 20%.

5.3. Rau xà lách (520ha): Bệnh đốm héo gây hại chủ yếu trên giống xà lách scarole tại Đà Lạt. Thống kê sơ bộ của Phòng kinh tế Đà Lạt diện tích nhiễm bệnh khoảng 17ha (10,5ha nhiễm nặng), TLH 5 - 60%.

6. Hoa cúc (945ha):

- Bệnh héo vàng (virus): Bệnh gây hại nặng trên giống đóa và gây hại nhẹ - trung bình trên các giống AT, kim cương trắng, vàng thái, saphia tại Đà Lạt. Diện tích nhiễm bệnh 120ha (nhiễm trung bình - nặng 80ha), TLH trung bình 8-20%, cao 40- 80%.

7. Cao su, tiêu, sầu riêng: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Thời tiết nóng ẩm, các đối tượng rầy nâu, bệnh đạo ôn có thể phát triển và gây hại mạnh trên lúa Hè thu.

- Trên cây cà phê:

+ Hiện nay sâu đục thân chủ yếu đang ở giai đoạn sâu non tuổi 4- 5, khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ các biện pháp tỉa cành, thu gom tiêu hủy các cây bị hại.

+ Bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng, trên các diện tích cà phê chè đang phát triển chồi, lá non mạnh. Chú ý kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời.

+ Tại các khu vực thời tiết nắng nóng có mưa rải rác, mọt đục cành có xu hướng gia tăng mạnh. Khuyến cáo các biện pháp phòng trừ như tỉa bỏ các cành bị mọt gây hại, phun thuốc phòng trừ.

- Trên cây rau: Chú ý sự phát triển của các đối tượng dịch hại như bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp, bệnh xoăn lá, mốc sương/họ cà; bệnh đốm héo/ xà lách...

- Trên cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư sẽ còn tiếp tục lây lan và gây hại trên các diện tích điều ra lộc. Khuyến cáo các biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Trên cây hoa cúc: Bệnh héo vàng có nguy cơ tiếp tục lây lan và gây hại trên cây hoa cúc tại Đà Lạt. Cần khuyến cáo nông dân thu dọn tiêu hủy kịp thời các cây bị bệnh.

- Trên các cây trồng khác: Chú ý sự phát triển bọ trĩ, bọ xít muỗi/chè, bọ xít muỗi, bệnh thán thư/sầu riêng, bọ xít muỗi/ca cao...

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Sâu đục thân: Áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng ngay sau khi thu hoạch xong. Khuyến cáo, có thể sử dụng các hoạt chất Diazinon; Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrinđể phòng trừ.

- Bọ xít muỗi: Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê mới ra đọt non nếu mật độ gia tăng sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin...

2. Cây rau

Bệnh xoăn lá virus/rau họ cà: Luân canh cây trồng, không trồng cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) tại các ruộng nhiễm nặng; quản lý tốt côn trùng chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bằng các loại thuốc có hoạt chất như: Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine.

3. Cây hoa cúc

 Bệnh héo vàng (virus): Thu gom, tiêu hủy triệt để cây bị bệnh.Không trồng hoa cúc trên các chân đất đã nhiễm bệnh nặng vụ trước. Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng đặc biệt là giống cúc đóa. Khi trồng mới phải sử dụng cây giống cúc sạch bệnh không có triệu chứng nhiễm bệnh héo vàng. Quản lý tốt các côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn).

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại trong ruộng, bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Ngoài ra có thể sử dụng các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…) để phun phòng trừ đồng loạt. Nên phun thuốc theo hình xoáy trôn ốc, vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Ngoài việc phòng trừ bọ xít muỗi trên điều cần phải chú ý phòng trừ bọ xít muỗi trên các cây ký chủ phụ như sầu riêng, ca cao, chè...

- Bệnh thán thư: Chủ động phòng trừ bọ xít muỗi gây hại vườn điều để giảm tác nhân tạo vết thương cho nấm bệnh xâm nhập. Khi điều ra lộc non sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ bệnh: Citrus oil (MAP Green 6SL), Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC, Fulvin 5SC…); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Cuprous Oxide (Norshield 86.2WG); Difenoconazole (Score 250EC)./.

  Nơi nhận:                                                                                                   KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                          Nguyễn Thị Phương Loan

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, BVTV.

 

Các tin khác