Thống kê truy cập

3546310
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2906
24998
85955
3546310

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 5 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 26/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 18 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 19 (Từ ngày  09/5/2015 – 15/5/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mưa sương mù vài nơi. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to tập trung. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 23,250C – 24,250C, cao nhất 340C – 350C, thấp nhất 150C – 17,50C; độ ẩm không khí 80% – 85%; lượng mưa 57,5 –  142,75 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1.      Cây lúa (7.172,85ha)

- Vụ Đông Xuân: Lúa ở các giai đoạn: đứng cái 92 ha; làm đòng 1.434 ha; trỗ 2.346,85 ha; chín 509 ha.

- Vụ Hè Thu: Gieo sạ được 3.331 ha. Lúa đang ở giai đoạn: mạ 2.251 ha, đẻ nhánh 1080 ha.

So với kỳ trước:

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 25 ha (49,8ha nhẹ; 25,8 ha trung bình) tại Lạc Dương, Di Linh, giảm 18,2 ha, TLH 3,1 – 15,3%;

- Bệnh đốm nâu nhiễm 81 ha tại Đam Rông, Đạ Huoai (449,2 ha nhẹ; 81 ha trung bình), tăng 81 ha, TLH 7,4 - 24%.

 2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Một số dịch hại tại các vùng trồng cà phê giảm so với kỳ trước: bệnh khô cành nhiễm 169,8 ha (giảm 29,8 ha), TLH 5,5–37,5%; bệnh vàng lá nhiễm 1.519,6 ha (giảm 1.651,6 ha), TLH 2,4 – 30%; rệp sáp gây hại 1.139,8 ha (giảm 1.139,8 ha), TLH 2,9 – 15,6%;

- Sâu đục thân gây hại 480 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Lạc Dương (tăng 70 ha), TLH 12,5 – 30%; rệp các loại gây hại 1.381,8 ha (tăng 172 ha), TLH 5,9 –125%.

 3. Cây chè (23.883,2 ha)

 So với kỳ trước:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.158,6 ha tại các vùng trồng chè (tăng 207,6 ha), TLH 2 – 12,5%;

-  Rầy xanh gây hại 958,9 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 234 ha) , TLH 2,2 - 18,2%.

4. Cây điều (18.700 ha):

- So với kỳ trước tại các vùng trồng điều: Bệnh thán thư nhiễm 1.507,6 ha (tăng 316,5 ha), TLH 10,1–36,7%; bệnh khô cành nhiễm 1.005,1 ha (tăng 158,3 ha), TLH 9,8– 33,4%; bệnh xì mủ thân nhiễm 1.509,6 ha tại Đạ Tẻh (tăng 197,9 ha), TLH 8,6 – 20%.

- Bọ xít muỗi gây hại 1.611,8 ha (giảm 708,1 ha), TLH 6,7–26,9%.

5. Cây ca cao (997,1 ha):

- Bệnh loét thân nhiễm 37,6 ha tại Đạ Huoai (tăng 37,6 ha), TLH 7– 20%; bọ xít muỗi gây hại 75,3 ha tại Đạ Huoai (giảm 37,6 ha), TLH 7- 20%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Một số đối tượng dịch hại trên cây cao su giảm so với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 283,1 ha tại Đạ Tẻh (giảm 162 ha), TLH 5,3–20%; bệnh rụng lá nhiễm 399,3 ha tại Đạ Tẻh (giảm 155,8 ha), TLH 6,9–36,6%;

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 583,5 ha tại Đạ Tẻh (tăng 118,6 ha), TLH 9,4– 39,3%.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (1.690,5 ha):

Sâu tơ gây hại 38 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương (giảm 23 ha), TLH 7,6 – 28 %; bệnh sưng rễ nhiễm 49,1 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng (15 ha nặng tại Lạc Dương), giảm 10,9 ha, TLH 5,7 – 30%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 400,1 ha (74,1 ha nặng tại Đơn Dương, Đức Trọng), giảm 30 ha TLH  3,2–20%; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 240 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 60 ha), TLH 8–30%; bệnh mốc sương nhiễm 52,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 14 ha), TLH 7,2 – 30%;

- Cây đậu leo (250ha)

Sâu đục quả gây hại 49 ha tại Đơn Dương, giảm 12 ha, TLH 3,2 – 20%.

10. Cây dâu tây (70 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                          Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác