Thống kê truy cập

3655112
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1094
13210
92795
3655112

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 3 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 13/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 07 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 9 (Từ ngày 27/02/2016 – 04/3/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa vài nơi. Nhiệt độ trung bình 210C – 220C, cao nhất 340C – 360C, thấp nhất 170C – 180C; độ ẩm không khí 70,25 % – 75,3 %.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (6.888 ha)

 Lúa vụ Đông Xuân: giai đoạn mạ 1.081,5 ha; đẻ nhánh 2.984,5 ha; đứng cái 1.162,5 ha; làm đòng 501 ha; trỗ 451,5 ha; chín 707 ha.

- Rầy nâu nhiễm nhẹ tại Đạ Tẻh với mật  độ 102,2 –825 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 160,9  ha tại Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai (17,8 ha nặng tại Đức Trọng), tăng 53,7 ha so với kỳ trước, TLH 2,6 – 20,5%.

- Bệnh vàng lá sinh lý nhiễm 200,2 ha tại Đạ Tẻh (69,9 ha nặng), giảm 35,6 ha so với kỳ trước, TLH 6,8 – 53,2%.

           2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 310 ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 60 ha so với kỳ trước), TLH 9,5– 30%;

- Bọ xít muỗi gây hại 70 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 6,4 - 25%.

3. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Rệp vảy gây hại 200 ha tại Đạ Tẻh (46,2 ha nặng), TLH 14,3 – 82%.

4. Cây cà chua (2.584 ha): Sâu xanh gây hại 246,8 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 1,3 –10%.

  5. Cây chè, tiêu, điều, sầu riêng, rau họ thập tự: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây dâu tằm, đậu leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới, thời tiết tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, lượng mưa phổ biến thấp hơn so với nhiều năm cùng kỳ, vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như sâu đục thân hại cà phê; phấn trắng hại cao su, rầy, rệp, bọ trĩ, nhện đỏ/ rau, hoa, cà phê, cao su.

Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với TTNN huyện Đạ Tẻh tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch rệp vảy/cao su trên diện tích 77ha tại xã Mỹ Đức./.

Nơi nhận:                                                                                              PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác