Thống kê truy cập

3523878
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2566
2566
63523
3523878

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 11 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             CHI CỤC TRỒNG TRỌT &BVTV                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 72/TB-BVTV                                                                Lâm Đồng, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 45 (Từ ngày 05/11/2016 – 11/11/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi. Lượng mưa phân bố không đều, cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình 21,5– 22,50C, cao nhất 30– 320C, thấp nhất 13 – 150C; độ ẩm không khí 86,5 –91,5%, lượng mưa 65– 100mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (14.799,8ha)

*Lúa vụ Mùa 13.223,8ha: giai đoạn đứng cái 2.351,8ha, làm đòng 1.077ha, trỗ 2.470ha, chín 2.985,2ha, thu hoạch 4.340,6ha.

* Lúa vụ Đông xuân sớm gieo sạ được 1.576ha tại Cát Tiên, Di Linh: giai đoạn mạ 456 ha, đẻ nhánh 1.120ha.

- Đạo ôn lá: Nhiễm 456ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lạc Dương, giảm 52,6ha, TLH 3,4 – 20%;

- Khô vằn: Do điều kiện thời tiết thuận lợi nấm bệnh lây lan phát triển mạnh,  trong tuần nhiễm 343ha trên lúa giai đoạn làm đòng tại Đạ Tẻh (tăng 239ha), TLH 11– 25%.

- Các đối tượng dịch hại khác (ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, vàng lá sinh lý, bọ xít dài…) gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê (152.679,2ha)

- Sâu đục thân: Biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại chủ yếu tại Đà Lạt trên diện tích 1.415ha cà phê chè (220ha nhiễm nặng), TLH 6,5 –40%. Trong tuần Chi cục đã tổ chức 4 lớp tập huấn về quy trình phòng trừ tổng hợp sâu đục thân cho 200 nông dân tại thành phố Đà Lạt.

- Bọ xít muỗi: Gây hại 1.331,2ha rải rác tại hầu hết các khu vực trồng cà phê chè của tỉnh, giảm 69,4ha (681,2ha nhiễm nặng), TLH 15,5 - 50%.

- Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư, mọt đục quả…ít biến động so với kỳ trước.

3. Cây chè (23.514,4ha):

- Bọ xít muỗi: Gây hại toàn tỉnh 1.436,6ha (tăng 42ha), TLH 1,9–15%;

- Bọ cánh tơ: Toàn tỉnh diện tích bị hại 1.529,6ha (giảm 54ha), TLH 2,9-15,5%.

4. Cây điều (15.518,8ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.503,2ha (giảm 38ha), TLH 9,5–37,3%;

- Bệnh thán thư: Nhiễm  2.105,4ha (giảm 298,8ha), TLH 9,9–39,3%

5. Cây rau:

5.1. Cà chua (1.950ha):

- Bệnh xoăn lá virus: nhiễm 483,3ha, tăng 4ha (121ha nhiễm nặng), TLH 10,3 - 40%;

- Bệnh mốc sương: Nhiễm 150ha (giảm 260ha), TLH 9,5 - 40%.

- Sâu xanh: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại 198ha, TLH 1,5 - 10%;

5.2. Rau họ thập tự (2.193ha):Bệnh sưng rễ gây hại 54,4ha, giảm 38,5ha (9,5ha nhiễm nặng), TLH 5,2– 30%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7.Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo tuần tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như đạo ôn, khô vằn/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi/cà phê chè; bọ xít muỗi, thối búp/chè; bọ xít muỗi, thán  thư/cây điều; sưng rễ, thối nhũn/rau thập tự; virus xoăn lá/cây họ cà.

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại nổi cộm trong tuần như sau:

1. Cây lúa

Bệnh khô vằn:Giảm lượng đạm, tăng cường bónkali,vôi để tăng khả năng chống chịu cho cây lúa; luân phiên sử dụng một số loại thuốc sau để phòng trừ: Azoxystrobin (Azony 25SC); Carbendazim (Appencarb super 50FL, 75WG); Difenoconazole + Propiconazole (Tilindia super 500EC); Hexaconazole (Annongvin 50SC, Anvil 5SC, Saizole 5SC); Pencycuron (Luster 250 SC); Tebuconazole (Tien 250 EW); Iprobenfos (Kisaigon 50 EC); Thiophanate-Methyl (Thio - M 70 WP); Kasugamycin (Kasugacin 3 SL)...

2. Cây rau họ cà

          - Bệnh xoăn lá virus: Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nhổ bỏ tiêu hủy sớm cây cà chua bị bệnh xoăn lá virus.Thực hiện tốt chế độ luân canh cây trồng, không trồng cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) tại các ruộng nhiễm nặng bệnh xoăn lá virus; quản lý tốt côn trùng chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bằng các loại thuốc như: Dinotefuran (Oshin 20WP); Thiamethoxam (Actara 25WG); Citrus oil (MAP Green 10AS); Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL) theo nồng độ khuyến cáo, 5-7 ngày/lần.

3. Cây cà phê

          - Sâu đục thân: Áp dụng triệt để biện pháp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy  gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng và kết hợp sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin(Supertac 500EC), Diazinon(Diazan 50EC, Diazol 10GR).

          - Bọ xít muỗi: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời bọ xít muỗi gây hại, phun thuốc trừ từ 1 - 2 đợt mỗi đợt cách nhau 10 - 15 ngày. Có thể sử dụng thuốc có hoạt chất Alpha-cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl (Supertac 500EC), nồng độ 0,18%, lượng nước sử dụng 1.000 lít/ha.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                  Nguyễn Thị Phương Loan

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu VT.

 

Các tin khác