Thống kê truy cập

3545806
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2402
24494
85451
3545806

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 2 tháng 10 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 60/TB-BVTV                                                      Lâm Đồng, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 04/10/2014 – 10/10/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,30 C – 22,30C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Tây Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 14 – 160C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 86,3 – 92%; lượng mưa 102,5 mm – 147,5 mm.

I. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (14.161,3 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.336,2 ha; đẻ nhánh 1.160 ha; đứng cái 353 ha; làm đòng 1.840,5 ha; trỗ 5.781,1 ha; chín 3.690,5 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 82,7 ha (giảm 298,5 ha so với kỳ trước), mật độ 184,7 – 3.500 con/m2 (7,4 ha nhiễm nặng tại Di Linh);

- Đạo ôn lá nhiễm 214,7 ha tại Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh, giảm 32,3 ha so với kỳ trước (24,2 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh);

- Vàng lá sinh lý nhiễm 93 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, tăng 86 ha so với kỳ trước (28 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh);

- Đạo ôn cổ bông nhiễm 42,9 ha tại Đức Trọng (giảm 32,9 ha so với kỳ trước).

2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

 Dịch hại trên cà phê có xu hướng giảm so với kỳ trước: bệnh khô cành nhiễm 206,8 ha (giảm 1.030,3 ha), bệnh rỉ sắt nhiễm 2.120,2 ha; bọ xít muỗi gây hại 100 ha.

3. Cây chè (23.177 ha)

Dịch hại trên chè ít biến động so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.415,6 ha tại các vùng trồng chè (188,9 ha nặng tại Bảo Lâm); bọ cánh tơ gây hại 396,5 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

Một số đối tượng dịch hại tăng so với kỳ trước: bệnh thán thư nhiễm 502,6 ha (tăng 502,6 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 712,4 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (tăng 94,5 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

Bọ xít muỗi gây hại 167,5 ha (tăng 53 ha); bệnh loét thân nhiễm 44.2 ha (giảm 44.2 ha).

 6. Cây cao su (6.910,6 ha)

So với kỳ trước, bệnh xì mủ nhiễm 187,4 ha tại Đạ Tẻh (tăng 176,5 ha); bệnh rụng lá nhiễm 172,8 ha (giảm 56,3 ha) trong đó 161,9 ha nhiễm nặng tại Đạ Huoai.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Bệnh rỉ sắt nhiễm 28,8 ha (12,9 ha nhiễm nặng tại Bảo Lộc); bạc thau nhiễm 15,9 ha tại các vùng trồng dâu.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):

Bệnh xì mủ nhiễm 264,1 ha tại Đạ Huoai (giảm 70,1 ha so với kỳ trước).

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (2.037 ha)

Sâu tơ gây hại 11 ha (3 ha nặng tại Đà Lạt); sâu xanh bướm trắng gây hại 16,7 ha tại Đức Trọng; bệnh sưng rễ nhiễm 146,2 ha (24,5 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương); bệnh cháy lá nhiễm 59,7 ha tại các vùng trồng rau.

            - Cây cà chua (2.618 ha)

            So với kỳ trước, bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 681,8 ha (tăng 291,8 ha); bệnh mốc sương nhiễm 211,8 ha (tăng 90 ha) tại các vùng trồng cà chua; bệnh héo xanh nhiễm 51,8 ha tại Đức Trọng; sâu xanh gây hại 300 ha tại Đơn Dương (giảm 60 ha).

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 38 ha tại Đơn Dương.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây biến động nhẹ so với kỳ trước: bệnh mốc xám nhiễm 8 ha; thối trái nhiễm 2 ha; xì mủ nhiễm 2,5 ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi do đó ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng và thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại như: rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi, bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi; bệnh mốc sương, héo xanh, đốm vi khuẩn, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

 

Nơi nhận:                                                                                                       CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                      (Đã ký & đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                          

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                       

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);                                                               

Các tin khác