Thống kê truy cập

3522276
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
964
964
61921
3522276

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 1 tháng 4 năm 2014

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 21/TB-BVTV                                                         Lâm Đồng, ngày 04 tháng 4 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 29/3 – 04/4/2014

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 20,80C – 24,10C, cao nhất 34 – 360C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 16,5 – 19,80C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 66,5 – 88 %; lượng mưa 34,3 – 308,8 mm .

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (6.858,13ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 272 ha; đẻ nhánh 1.114,5 ha; đứng cái 1892,53 ha; làm đòng 2.261 ha; trỗ 1.040,1 ha; chín 278 ha.

- Rầy nâu: Hiện gây hại trên diện tích 913,4 ha (giảm 113,1 ha so với kỳ trước)  với mật độ 266,6 – 2.975 con/m2.

- Bệnh đạo ôn nhiễm trung bình 140,4 ha tại Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Bệnh khô cành: Nhiễm trung bình 416,8 ha (giảm 136,8ha so với kỳ trước) trên các vùng trồng cà phê tỉnh Lâm Đồng.

- Sâu đục thân: Gây hại trung bình 590 ha tại Đà Lạt, tỉ lệ 14 – 30 % cây.

- Bệnh vàng lá: Tăng 1.062,1 ha so với kỳ trước. Nhiễm 2.219,1 ha (210 ha nhiễm nặng), TLH 3,7 – 40 %.

3. Cây chè (23.177 ha)

- Các đối tượng dịch hại: Nhện đỏ, rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, phồng lá, chấm xám đều nhiễm ở mức độ nhẹ.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Các đối tượng dịch hại: Bệnh xì mủ thân, thán thư, bọ xít muỗi đều giảm so với kỳ trước.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

- Bọ xít muỗi: Tăng 167,4 ha so với kỳ trước, gây hại 264,3 (92,6 ha nhiễm nặng) tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 11,1 – 30%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Bệnh héo đen đầu lá: Nhiễm trung bình 94,7 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

- Bệnh xì mủ nhiễm trung bình 352,6 ha tại Đạ Tẻh, tăng 132,4 ha so với kỳ trước.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Các đối tượng dịch hại như rỉ sắt, bạc thau, rầy, rệp ít biến động với kỳ trước.

8. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.485,1 ha)

            + Bệnh sưng rễ: Nhiễm 63,5 ha (30 ha nhiễm nặng), tỷ lệ hại 6,9 – 30%.

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

            + Sâu xanh: Gây hại trên diện tích 360 ha, trong đó 60 ha bị gây hại nặng.

            + Mốc sương: Nhiễm trung bình 65,6 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng.

- Đậu leo (250 ha); cà rốt (180 ha); khoai tây (100 ha) các đối tượng dịch hại trên rau ít biến động so với kỳ trước.

10. Cây dâu tây (120 ha)

- Mốc xám: Nhiễm 12,2 ha, trong đó 1,2 ha nhiễm nặng, TLH 10,9 -34 %.

Các đối tượng dịch hại như xì mủ, thối đen gốc, rễ ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3.

Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại như: rầy nâu hại lúa; rệp sáp, bệnh vàng lá, mọt đục cành, sâu đục thân hại cà phê; bọ xít muỗi, thán thư, xì mủ hại điều. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                      (Đã ký)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác