Thống kê truy cập

3545785
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2381
24473
85430
3545785

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 2 tháng 6 năm 2014

  SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 35/TB-BVTV                                                         Lâm Đồng, ngày 13 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 07/6/2014 – 13/6/2014

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và giông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 230C – 240C, cao nhất 34 – 360C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, thấp nhất 15 – 170C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 84 – 89%; lượng mưa 66,3 mm – 96,3mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (7.846ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.349 ha; đẻ nhánh 2.039 ha; đứng cái 450 ha; làm đòng 2.205 ha; trỗ 1.172 ha; chín 631 ha.

 - Rầy nâu: mật độ 227,1 - 1.400 con/m2 tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đam Rông trên diện tích 2.080,7 ha (trong đó 1.040 ha tại Đạ Tẻh nhiễm với mật độ 800 - 1.400 con/m2).

- Đạo ôn lá nhiễm 470,8 ha, tăng 269,6 ha so với kỳ trước tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đức Trọng, Đạ Huoai, Di Linh (có 14,6 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh).

- Bệnh khô vằn nhiễm 48,3 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông, tăng 48,3 ha so với kỳ trước (16,1 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh)

+ Ốc bươu vàng  nhiễm 30,5 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai,  mật  độ  0,7 – 5 con/ m2, giảm 18,3 ha so với kỳ trước.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Một số đối tượng dịch hại ít biến động: bệnh gỉ sắt gây hại 804,4 ha, TLH 4.0 – 20,8%; bệnh vàng lá nhiễm 140 ha tại Lâm Hà, Đà Lạt, Lạc Dương; ve sầu nhiễm 3.029,2 ha tại Lâm Hà, Di Linh, Đà Lạt, Đức Trọng, Đam Rông, mật độ 21,3 – 104 con/gốc; sâu đục thân gây hại 480 ha  cà phê chè tại Đà Lạt, tỉ lệ hại 13,5 – 30 %.

- Bệnh khô cành nhiễm 107 ha, TLH 5,6 – 37,5%.

- Rệp sáp nhiễm 614,5 ha  tại Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng (giảm 522,8 ha so với kỳ trước.

3. Cây chè (23.177 ha)

Các đối tượng dịch hại: bọ cánh tơ, phồng lá, thối búp, chấm xám ít biến động và gây hại ở mức nhẹ. Một số đối tượng: rầy xanh nhiễm 990,3 ha, TLH 2,4-15,9%; bọ xít muỗi nhiễm 622,6 ha.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Một số đối tượng dịch hại có xu hướng tăng so với kỳ trước: bệnh xì mủ thân nhiễm 990,2 ha tại Đạ Tẻh (tăng 220,1 ha), có 209,9 ha nhiễm nặng; bọ xít muỗi nhiễm 895,5 ha (tăng 252,7 ha).

- Bệnh thán thư nhiễm 515,3 ha, TLH 9,9 - 45%;

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 Một số đối tượng sâu bệnh hại có su hướng tăng so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 361,6 tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 145,7 ha), có 118,7 ha nhiễm năng; bọ cánh cứng nhiễm 52,1 ha tại Đạ Tẻh (17,6 ha nặng), tăng 39,1 ha .

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Hầu hết các đối tượng dịch hại gây hại cao su trồng tại Đạ Tẻh và có xu hướng tăng nhẹ so với kỳ trước: bệnh xì mủ 123,5 ha (tăng 103,7 ha); bệnh rụng lá nhiễm 50,6 ha; bệnh héo đen đầu lá nhiễm 19,8 ha;  bệnh nấm hồng nhiễm 229,1 ha (có 10,9 ha nhiễm nặng), tăng 22,2 ha.

7. Cây sầu riêng (1.671,24 ha)

Bệnh xì mủ ít biến động, gây hại 167,1 ha tại Đạ Huoai, TLH 7 – 20%.

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số đối tượng dịch hại có su hướng tăng so với kỳ trước: bệnh gỉ sắt nhiễm 34,9 ha (tăng 19 ha); bệnh bạc thau nhiễm 41,8 ha (tăng 41,8 ha) tại Đạ Tẻh, Lâm Hà.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.785,1 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 138 ha (có 27,5 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), tỷ lệ hại 7,4 - 30%; bệnh cháy lá nhiễm 11,5ha.

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

Các đối tượng dịch hại trên cà chua biến động nhẹ so với kỳ trước: riêng sâu xanh gây hại 570 ha (tăng 300 ha); bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 60 ha tại Đơn Dương; bệnh héo xanh nhiễm 44,1 ha tại Đức Trọng, TLH 2.0 -20%;.

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả nhiễm 75 ha tại Đơn Dương, TLH 3,0 – 10% .

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước. Trong đó bệnh mốc xám nhiễm 4,5 ha, có 0,5 ha nhiễm nặng; bệnh thối trái nhiễm 2 ha; xì mủ lá nhiễm 4 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương.

11. Cây hoa cúc (520 ha): Bệnh gỉ sắt nhiễm 4,2 ha tại Đà Lạt

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác,  ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và giông.  Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ cao, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; rệp sáp, sâu đục thân hại cà phê chè; bọ xít muỗi, rầy xanh hại chè; bênh xì mủ, thán thư hại điều; bọ xít muỗi hại ca cao; bệnh nấm hồng hại cao su; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại cây họ thập tự. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất, đồng thời các huyện trồng lúa thường xuyên theo dõi bẫy đèn làm cơ sở cho việc xuống giống vụ Hè thu – Mùa được kịp thời./.

Nơi nhận:                                                                                 KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                   (Đã ký & đóng dấu)

                                              

                                                                       Đào Văn Toàn

Các tin khác