Thống kê truy cập

3522246
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
934
934
61891
3522246

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 3 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 12/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 06 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 9 (Từ ngày  28/02/2015 – 06/3/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,50C – 22,50C, cao nhất 330C – 350C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 130C – 150C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 72– 77%. Lượng mưa không đáng kể.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (7.967,5ha)

 Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.163,7 ha; đẻ nhánh 3.728 ha; đứng cái 1.189,8 ha; làm đòng 401 ha; trỗ 967 ha; chín 518 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy nâu gây hại nhẹ 145,3 ha tại Đạ Teh3, Cát Tiên, mật độ 151,8 – 1050 con/m2

- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ 400,5 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai (tăng 215 ha), TLH 0,6 – 7 con/m2 (nhẹ 185,5 ha; trung bình 143,5 ha; nặng 71,5 ha tại Đơn Dương);

- Trứng ốc bươu vàng xuất hiện 9,4 ha tại Đạ Huoai (tăng 2,3 ha), mật độ 0,2 – 0,7 ổ trứng/ m2 (nhẹ 4,6 ha; trung bình 4,8 ha);

-  Sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ 4 ha tại Cát Tiên, TLH 1,5 – 10 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 318,4 ha tại Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 44 ha), TLH 2,3 – 20 % (nhẹ  173,9 ha; trung bình 144,6 ha);

- Vàng lá sinh lý nhiễm 320,2 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (tăng 65,2 ha), TLH 6,1 – 58 % (nhẹ 37,4 ha; trung bình 264,8 ha; nặng 18 ha tại Đạ Tẻh);

- Bệnh khô vằn nhiễm 251,4 ha tại Đạ Tẻh, TLH 6,8 – 25 % (nhẹ 247,6 ha; trung bình 3,8 ha).

2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Bệnh khô cành nhiễm 1.074,2 ha tại các vùng trồng cà phê (tăng 660,6 ha so với kỳ trước), TLH 7,7 – 38 %;

- Bệnh vàng lá nhiễm 5.851,7 ha (1.254,4 ha nặng tại Đà Lạt, Bảo Lâm), giảm 618,9 ha so với kỳ trước, TLH 4,5 – 40 %;

- Bệnh rỉ sắt nhiễm 1.681,4 ha, TLH 3,7 – 28,9 %;

- Sâu đục thân gây hại 140 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 4 – 20 %.

3. Cây chè (23.177 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.676,1 ha tại các vùng trồng chè (188,9 ha nặng tại Bảo Lâm), tăng 536 ha so với kỳ trước, TLH 1,9 – 22,5 %;

- Rầy xanh gây hại 1.638,7 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 536 ha so với kỳ trước), TLH 2,5 – 17,6 %;

- Nhện dỏ gây hại 1.333,6 ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 830 ha so với kỳ trước), TLH 1,7 – 20 %.

 4. Cây điều (15.259,7 ha)

 - Một số đối tượng dịch hại trên cây điều tăng so với kỳ trước: bệnh thán thư nhiễm 589,3 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên (tăng 459,7 ha), TLH 10 – 37,2 %;- bệnh khô cành nhiễm 259,3 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (tăng 97,8 ha), TLH 8,4 – 28,5 %; bọ xít muỗi gây hại 2.119,2 ha tại các vùng trồng điều (424,3 ha nặng tại Đạ Teh3), tăng 373,6 ha, TLH 10,3 – 54,5 %;       

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.081,5 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (giảm 259,3 ha so với kỳ trước), TLH 8,4 – 20 %.

5. Cây ca cao (997,1 ha): bọ xít muỗi gây hại 37,6 ha tại Đạ Huoai (giảm 37,7 ha so với kỳ trước), TLH 8 – 20 %;

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 So với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 184,2 ha tại Đạ Tẻh (tăng 11,1 ha), TLH  5 – 20 %; bệnh phấn trắng nhiễm 178 ha tại Đạ Tẻh (giảm 105,1 ha), TLH 9,2 – 46,1 %; bệnh rụng lá nhiễm 427,8 ha, TLH 9 – 35,3 %.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha): bệnh rỉ sắt nhiễm 29,6 ha tại các vùng trồng dâu, TLH 3 – 24,8 %.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Một số dịch hại trên cây sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau  

- Cây rau họ thập tự (1.237 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 18,5 ha tại các vùng trồng rau  (2 ha nặng tại Lạc Dương), giảm 11 ha so với kỳ trước, TLH 3,6 – 30 %.

- Cây cà chua (2.624 ha)

Sâu xanh gây hại 284,8 ha (giảm 178,8 ha so với kỳ trước), TLH 1,5 – 10 %.

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 38 ha (giảm 12 ha so với kỳ trước), TLH 2 – 10 %.

- Cây khoai tây (520 ha): bệnh mốc sương nhiễm 12,7 ha tại Đà Lạt (tăng 9,7 ha so với kỳ trước), TLH 14,7 – 34 %.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Một số dịch hại trên dâu tây  ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; ruồi hại lá, sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

ơi nhận:                                                                                                         CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                   (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                                  Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;        

Các tin khác