Thống kê truy cập

3760969
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2229
17457
65194
3760969

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 8 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 55/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 33 (Từ ngày 09/8/2018 - 15/6/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa, nhiệt độ trung bình 18,7 – 21,50C, cao nhất 29 – 330C, thấp nhất 16,6 – 180C; độ ẩm không khí 89 – 93%, lượng mưa 49,9 – 252 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

  • Cây lúa:

+ Vụ Hè Thu: 7.854 ha (3 ha đẻ nhánh, 387 ha làm đòng – trỗ, 2.269 ha ngậm sữa – chín, 5.195 ha thu hoạch).

+ Vụ Mùa: 6.946 ha (3.076 ha giai đoạn mạ, 3.530 ha giai đoạn đẻ nhánh, 340 ha giai đoạn đòng – trỗ).

  • Cây cà phê (173.872 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (11.146 ha), giai đoạn phát triển quả non (162.726 ha).
  • Cây chè (12.698 ha); Cây tiêu (2.046 ha) chủ yếu ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cây điều (28.514 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (704 ha); giai đoạn thu hoạch (20.810 ha).
  • Cây sầu riêng (6.665 ha) đang ở giai đoạn thu hoạch.
  • Cà chua (541 ha); Rau họ thập tự (2.359 ha); Hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Rầy nâu gây hại 944 ha lúa giai đoạn đòng – trỗ tại Đạ Tẻh, Di Linh, (36 ha nhiễm nặng), giảm 36 ha so với kỳ trước, mật độ 1.500 – 4.000 con/m2.

- Bệnh khô vằn nhiễm 70 ha lúa giai đoạn trỗ - chín tại Đạ Tẻh, (giảm 115 ha so với kỳ trước), TLH 25,5 – 45%.

- Ốc bươu vàng, bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá,… gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi nhiễm 2.509 ha cà phê chè (743 ha nhiễm nặng). tăng 1.080 ha so với kỳ trước, TLH 23 – 55%;

- Bệnh khô cành nhiễm 563 ha tại Lạc Dương, Lâm Hà, (tăng 11 ha so với kỳ trước), TLH 18,1 – 25%;

- Bệnh vàng lá nhiễm rải rác 1.253 ha, (giảm 168 ha so với kỳ trước), TLH 11,9 – 16,7%;

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, … gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 150 ha tại Bảo Lộc, TLH 10 – 15%.

- Bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh chấm xám,… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi gây hại 115 ha tại 3 huyện phía Nam, (tăng 12 ha so với kỳ trước), TLH 40 – 60%.

- Bệnh thán thư ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 328 ha tại 3 huyện phía Nam, (tăng 15 ha so với kỳ trước), TLH 51 – 88%.

5. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 5 ha tại Đạ Tẻh, TLH 8 – 20%;

- Bệnh chết chậm ít biến động so với kỳ trước, gây hại 4 ha tại Đạ Tẻh, TLH 8 – 20%.

6. Cây rau

6.1. Cà chua: Bệnh xoăn lá virus trong tuần có 285 ha nhiễm bệnh tại Đơn Dương, Đức Trọng, (tăng 110 ha so với kỳ trước), TLH 23,3 – 43,3%.

6.2. Rau họ thập tự:

- Bệnh sưng rễ gây hại 20 ha tại Lạc Dương, TLH 10 – 30%

- Sâu tơ ít biến động so với kỳ trước, gây hại rải rác 85 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, mật độ 11,8 – 23 con/m2.

7. Cây trồng khác: Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, … âu bệnh hại không đáng kể.

V. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Rầy nâu trên đồng ruộng hiện nay chủ yếu là rầy cám, khuyến cáo nông dân phòng trừ kịp thời tránh rầy phát triển gây hại trên diện rộng. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa giai đoạn đòng – trỗ.

- Trên cây cà phê: Thời tiết trong tuần tới tiếp tục diễn biến phức tạp, nắng mưa xen kẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho bọ xít muỗi gia tăng gây hại mạnh, cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như rệp sáp, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, khô cành.

- Trên cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư có khả năng gia tăng trong thời gian tới do thời tiết mưa nắng xen kẽ, âm u, cần theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của bọ xít muỗi và bệnh thán thư. Khuyến cáo nông dân phòng trừ kịp thời nếu mật số bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng mạnh.

- Trên cây rau, hoa: Hiện nay tại các vùng trồng rau, hoa bệnh do virus có xu hướng gia tăng, chú ý sự phát triển của các đối tượng dịch hại như bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp, bệnh xoăn lá, mốc sương/họ cà; virus/hoa cúc, xà lách.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây lúa

- Rầy nâu: Theo dõi chặt chẽ mật số rầy nâu trên đồng ruộng, khuyến cáo nông dân duy trì mực nước phù hợp trên đồng ruộng để hạn chế rầy nâu chích hút cây lúa. Hạn chế sử dụng các loại thuốc gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp phòng trừ rầy nâu giai đoạn lúa <40 ngày sau sạ. Có thể luân phiên sử dụng các thuốc có hoạt chất như Fenobucarb; Buproferin; Acetamiprid; Acetamiprid + Buproferin... để phòng trừ.

- Bệnh khô vằn: Điều chỉnh mực nước trong ruộng tốt nhất nên để 5 - 7cm để giảm khả năng lây lan của bệnh. Bón phân N-P-K cân đối. Có thể sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ như:  Azoxystrobin; Difenoconazole + Propiconazole; Hexaconazole; Pencycuron...

2. Cây cà phê

- Rệp sáp: Cà phê đang trong giai đoạn phát triển quả non cần vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, cắt tỉa cành thông thoáng hạn chế sự gây hại của rệp sáp. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Spirotetramat, Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid,… để phòng trừ.

- Mọt đục cành: Cần triển khai tỉa cành, cắt bỏ các cành đã bị mọt gây hại kết hợp sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Acetamiprid + Chlorpyrifos Ethyl; Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+ Imidacloprid...

3. Cây rau họ cà, xà lách

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Nhà kính nhà lưới phải có chiều cao tính từ mặt đất nền từ 3,5 – 4,2 m để đảm bảo độ thông thoáng, lưới bao quanh phải sử dụng lưới ngăn côn trùng. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine...

- Virus/xà lách: Vệ sinh vườn trồng, xử lý đất thu gom, tiêu hủy nguồn tàn dư thực vật nhiễm bệnh trước khi trồng. Hạn chế sử dụng giống xà lách scarol, romen. Cần thường xuyên theo dõi, nếu phát hiện rầy rệp, bọ trĩ cần phòng trừ kịp thời. Có thể tham khảo và luân phiên sử dụng các hoạt chất như Abamectin, Imidacloprid; Azadirachtin, Chlorantraniliprole; Thiamethoxam; Dinotefuran; Citrus oil; Oxymatrine theo nồng độ khuyến cáo.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đã kết thúc vụ thu hoạch, cần làm sạch cỏ dại trên vườn điều và bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, bọ trĩ. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin; Cypermethrin; Permethrin,… để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Trong trường hợp bệnh có xu hướng gia tăng phải luân phiên sử dụng các hoạt chất: Citrus oil, Propineb; Copper Hydroxide; Difenoconazole,… phun kép từ 2-3 lần phòng trừ bệnh thán thư./.

 

                                                                                                CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                  (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                           Lại Thế Hưng

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác