Thống kê truy cập

3545740
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2336
24428
85385
3545740

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 10 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 69/TB-TTBVTV                                                                Lâm Đồng, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 43 (Từ ngày 22/10/2016–28/10/2016)

 

 I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi. Lượng mưa phân bố không đều, cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình 22– 230C, cao nhất 31– 330C, thấp nhất 14 – 160C; độ ẩm không khí 86,5 –91,5%, lượng mưa 120– 167,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (14.724,8ha)

* Lúa vụ Mùa 13.223,8ha: giai đoạn mạ 119,8ha, đẻ nhánh 636ha, đứng cái 2.059ha, làm đòng 1.336ha, trỗ 5.862,9ha, chín 2.011,1ha, thu hoạch 1.199ha.

* Lúa vụ Đông xuân sớm gieo sạ được 1.501ha tại Cát Tiên: giai đoạn mạ 536 ha, đẻ nhánh 965ha.

- Rầy nâu gây hại nhẹ 186ha tại Đạ Tẻh (giảm 37,3ha so với kỳ trước), mật độ 216,7 – 850 con/m2;

- Đạo ôn lá: Nhiễm 569,6ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lạc Dương (315,8 ha nhiễm nặng), giảm 19ha so với kỳ trước, TLH 4,1 – 47,2%;

- Đạo ôn cổ bông: Nhiễm 184,6ha tại Đức Trọng, Di Linh (giảm 136,6ha so với kỳ trước), TLH 1,2– 7,5%.

- Các đối tượng dịch hại khác (ốc bươu vàng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, khô vằn…) gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê (152.679,2ha)

- Sâu đục thân: Biến động nhẹ so với kỳ trước. Trong tuần có 1.385ha cà phê chè bị hại tại các xã Xuân Trường, Trạm Hành và Tà Nung – TP Đà Lạt (trong đó 680ha nhiễm nặng), TLH 6,7–40%.

- Bọ xít muỗi: Tiếp tục phát triển và gây hại 1.760ha cà phê chè tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông (1.267ha nhiễm nặng tại Lạc Dương, Đam Rông), tăng 60ha so với kỳ trước, TLH 18 -57,5%. Từ ngày 03-04/11/2016, Chi cục tổ chức 8 lớp tập huấn về quy trình phòng trừ tổng hợp bọ xít muỗi cho 02 huyện Đam Rông, Lạc Dương.

- Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư, mọt đục quả…ít biến động so với kỳ trước.

3. Cây chè (23.514,4ha):

- Bọ xít muỗi: Gây hại 1.360ha tại Bảo Lâm (giảm 60ha so với kỳ trước), TLH 2–15%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại 1.452ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (giảm 48ha so với kỳ trước), TLH 2,9-15,5%.

4. Cây điều (15.518,8ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.441,8ha Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông (tăng 50ha so với kỳ trước), TLH 9,6–35,8%;

- Bệnh thán thư: nhiễm 1.490,8ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 399,7ha so với kỳ trước), TLH 8,8–37,5%.

5. Cây rau:

5.1.Cà chua (2.134,8ha):

- Sâu xanh: gây hại 180ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 20ha so với kỳ trước), TLH 0,6-10%;

- Bệnh xoăn lá virus: Ít biến động so với kỳ trước, diện tích nhiễm trong tuần 508ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (80ha nhiễm nặng), TLH 8-30%.

5.2.Rau họ thập tự (2.193ha):Bệnh sưng rễ gây hại 42,5ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt (13,5ha nhiễm nặng), giảm 6ha so với kỳ trước, TLH 5,9– 40%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7.Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo tuần tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Ngày trời âm u, nắng gián đoạn có mưa vừa đến mưa to. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như rầy nâu, đạo ôn/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi/cà phê chè; bọ xít muỗi/cây điều; sưng rễ, thối nhũn/rau thập tự; virus xoăn lá, mốc sương/cây họ cà.

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại nổi cộm trong tuần như sau:

1. Cây lúa

- Bệnh đạo ôn: Trên các diện tích đã xuất hiện bệnh cần hạn chế bón đạm, luân phiên sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Tricyclazole (Tridozole 75WP, Beam 75 WP, Flash 75 WP, Bimdowmy 750WP); Carbendazim (Arin 50SC, Bavisan 50WP, Carben 50SC, Ticarben 50WP);  Fthalide + Kasugamycin (Kasai 21.2WP); Azoxystrobin (Azony 25SC).

2. Cây rau họ cà

          Bệnh xoăn lá virus: Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nhổ bỏ tiêu hủy sớm cây cà chua bị bệnh xoăn lá virus.Thực hiện tốt chế độ luân canh cây trồng, không trồng cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) tại các ruộng nhiễm nặng bệnh xoăn lá virus; quản lý tốt côn trùng chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bằng các loại thuốc như:Dinotefuran (Oshin 20WP);Thiamethoxam (Actara 25WG); Citrus oil (MAP Green 10AS); Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL) theo nồng độ khuyến cáo, 5-7 ngày/lần.

3. Cây cà phê

          - Sâu đục thân: Áp dụng triệt để biện pháp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy  gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng và kết hợp sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin(Supertac 500EC), Diazinon(Diazan 50EC, Diazol 10GR).

          - Bọ xít muỗi: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời bọ xít muỗi gây hại, phun thuốc trừ từ 1 - 2 đợt mỗi đợt cách nhau 10 - 15 ngày. Có thể sử dụng thuốc có hoạt chất Alpha-cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl (Supertac 500EC), nồng độ 0,18%, lượng nước sử dụng 1.000 lít/ha./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                  Nguyễn Thị Phương Loan

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác