Thống kê truy cập

3522787
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1475
1475
62432
3522787

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 4 tháng 6 năm 2014

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 38/TB-BVTV                                                         Lâm Đồng, ngày 27 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 21/6/2014 – 27/6/2014

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,60C – 23,60C, cao nhất 28,3 – 32,50C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 18 – 200C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 85 – 96%; lượng mưa 409,1 mm – 668,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (7.939,9 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.837 ha; đẻ nhánh 798 ha; đứng cái 1.033 ha; làm đòng 1.619 ha; trỗ 1.996 ha; chín 656 ha.

 - Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 858,9 ha, mật độ 199,4 - 1.400 con/m2 , tại Đạ Tẻh, tăng 810,5 ha so với kỳ trước.

- Đạo ôn lá nhiễm 866,4 ha (tăng 680,6 ha so với kỳ trước), trong đó 369,9 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh, TLH 6,2 – 58%.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Các đối tượng dịch hại ít biến động: rệp sáp gây hại 1.137,3 ha; ve sầu gây hại 3.008,1 ha; sâu đục thân gây hại 590 ha; bệnh gỉ sắt nhiễm  804,4 ha

3. Cây chè (23.177 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại trung bình 1.443,4 ha (tăng 820,8 ha).

- Thối búp nhiễm 569,4 ha TLH 0,9 – 13%.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

 Các đối tượng dịch hại giảm so với kỳ trước: bệnh xì mủ thân nhiễm 104,9 ha; bọ xít muỗi gây hại 357,6 ha.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 281,9 ha, trong đó 194,4 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 - Hầu hết các đối tượng dịch hại gây hại cao su có xu hướng giảm so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 240,1 ha; bệnh nấm hồng nhiễm 114,6 ha.

7. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.870 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 71 ha (có 13,5 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), tỷ lệ hại 6,2 - 30%, bệnh cháy lá nhiễm trung bình 27 ha.

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

Các đối tượng dịch hại trên cà chua biến động nhẹ so với kỳ trước: Sâu xanh gây hại 300 ha tại Đơn Dương (giảm 180 ha); bệnh mốc sương nhiễm 87 ha; bệnh héo xanh nhiễm 44,1 ha, TLH 3,5 -20%.

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả nhiễm 76 ha, 13 ha nhiễm nặng tại Đơn Dương, TLH 3,5 – 20% .

8. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước. Trong đó bệnh mốc xám nhiễm 3,5 ha; xì mủ lá nhiễm 3,5 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và giông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ cao, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; rệp sáp hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè, điều, ca cao; bệnh nấm hồng hại cao su; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ trên cây họ thập tự. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                      CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                 (Đã ký)                              

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;                                                       

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác