Thống kê truy cập

3545596
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2192
24284
85241
3545596

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 5 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 28/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 16 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 19 (Từ ngày 07/5/2016 – 13/5/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng và có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa. Nhiệt độ trung bình 23,30C – 24,30C, cao nhất 360C – 380C, thấp nhất 140C – 160C; độ ẩm không khí 77,5% –82,5%, lượng mưa 60 – 87,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (5.015,2ha)

 Lúa vụ Đông Xuân gieo sạ được 9.592,5 ha, đã thu hoạch 5.617,3; lúa đang ở gia đoạn đẻ nhánh 446 ha; đứng cái 8 ha; làm đòng 552,8 ha; trỗ 2.090,4 ha; chín 878 ha.

 Lúa vụ Hè Thu đã gieo sạ được 1.040 ha; đang ở giai đoạn mạ 1.040 ha.

 - Rầy nâu nhiễm 15 ha tại Đạ Tẻh với mật  độ 114,3–925 con/m2.

- Bệnh đạo ôn cổ bông nhiễm 38,9 ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, TLH 1,2- 7,4%.

- Các đối tượng dịch hại khác (đạo ôn lá, vàng lá sinh lý, khô vằn, …) ít biến động so với tháng trước.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 370 ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 70 ha so với kỳ trước), TLH 14,5– 40%.

- Bệnh vàng lá nhiễm 140 ha (giảm 1.694 ha so với kỳ trước), TLH 2,1- 20%.

3. Cây điều (18.575,9 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 648,4 ha tạiĐạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 429,8 ha so với kỳ trước), TLH 8,9 –36,5%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 827,6 ha tại Đạ Tẻh (giảm 199,9 ha so với kỳ trước), TLH 5,7-20%.

4. Cây rau:

Cà chua (2.484 ha): sâu xanh gây hại 60 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 180 ha so với kỳ trước), TLH 0,8 - 10%.

Rau họ thập tự (1.426 ha): bệnh sưng rễ nhiễm 35,5 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Đà Lạt (15,5 ha nặng tại Lạc Dương), tăng 14 ha so với kỳ trước, TLH 5,6 – 30%.

5. Sầu riêng, cao su, chè, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Hiện nay tại một số địa bàn đã có mưa rải rác. Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng và có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa các khu vực đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như rầy nâu, đạo ôn/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi, rỉ sắt, nấm hồng/cà phê.

Đề nghị TTNN Đà Lạt tiếp tục kiểm tra hướng dẫn bà con nông dân tại 3 xã Xuân Trường, Trạm Hành, Tà Nung áp dụng các biện pháp tổng hợp như cắt tỉa thân, cành, đào bỏ gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng để tiêu hủy triệt để kết hợp sử dụng một trong các loại thuốc Supertac 500EC (Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin), Diazan 50EC, Diazol 10GR (Diazinon) để hạn chế sự lây lan và gây hại của sâu đục thân./.

Nơi nhận:                                                                                             PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác