Thống kê truy cập

3521389
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
77
77
61034
3521389

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 02 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 10/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 15 tháng 02 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 6 (Từ ngày 05/02/2016 –11/02/2016)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi, đêm không  mưa. Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 19,80C – 20,80C, cao nhất 320C – 340C, thấp nhất 100C – 120C; độ ẩm không khí 76 % – 81%; lượng mưa 0 – 10 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

Cây lúa (5.460 ha)

 Lúa vụ Đông Xuân đang ở giai đoạn: mạ 1.909,2 ha; đẻ nhánh 1.554,5 ha; làm đòng 801,5 ha; trỗ 752,3 ha; chín 373 ha.

Một số dịch hại trên lúa như rầy nâu, đạo ôn lá, vàng lá sinh lý…gây hại không đáng kể.

           Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 440 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH  14– 30%;

- Bọ xít muỗi gây hại 140 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 6,6 - 25%.

Cây cao su (11.310,6 ha)

- Rệp vảy gây hại 200 ha tại Đạ Tẻh (120 ha nặng), TLH 25 – 50%.

Cây cà chua (2.584 ha): Sâu xanh gây hại 336,8 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 1,5 –12%.

  Cây chè, sầu riêng, cây điều, dâu tằm, rau các loại, khoai tây, đậu leo, rau họ thập tự, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: sâu bệnhgây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời tiết thuận lợi cho cây trồng phát triển, tuy nhiên một số đối tượng sâu bệnh hại có xu hướng phát triển như sâu đục thân mình trắng hại cà phê chè và rầy nâu trên lúa Đông Xuân sớm, rệp vảy hại cao su.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                              PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác