Thống kê truy cập

3905505
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
20
4576
106765
3905505

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 5 tháng 9 năm 2017

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 66/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 39 (Từ ngày 25/9/2017– 01/10/2017)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều và đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ trung bình 22,3 – 23,20C, cao nhất 32– 340C, thấp nhất 15 – 170C; độ ẩm không khí 84,5 – 89,5%, lượng mưa 95 – 142,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (19.833ha)

*Lúa vụ Hè thu 6.389ha: ngậm sữa - chín 90ha, thu hoạch 6.299ha.

*Lúa vụ Mùa 13.444ha: giai đoạn mạ 2.759ha, đẻ nhánh 2.940ha, làm đòng –trỗ 4.821ha, ngậm sữa - chín 2.946ha, thu hoạch 342ha.

- Rầy nâu: Gây hại 365ha tại Đạ Tẻh, Đơn Dương (tăng 58,5ha so với kỳ trước), mật độ trung bình 750 – 1.200 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá: Có xu hướng gia tăng mạnh, trong tuần nhiễm 344,8ha (167,5ha nhiễm nặng) tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, Di Linh, tăng 235,4ha so với kỳ trước, TLH 14 -23%.

- Bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá: Nhiễm 1,7ha (0,8ha nhiễm nặng) tại Đạ Tẻh ở giai đoạn trỗ chín, giảm 0,5ha so với kỳ trước, TLH 10-70%.

- Ốc bươu vàng: Gây hại 284ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai (tăng 8,9ha so với kỳ trước) mật độ 2,6-5 con/m2;

- Các đối tượng dịch hại khác (Sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, đạo ôn cổ bông, khô vằn…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê (155.238,7ha)

- Sâu đục thân: Gây hại 230ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 14 – 30%.

- Bọ xít muỗi: Tăng 551,6ha so với kỳ trước, toàn tỉnh có 2.599,6ha cà phê chè nhiễm bọ xít muỗi tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (tăng 551,6ha so với kỳ trước), TLH 16 - 27%.

- Bệnh khô cành: Nhiễm rải rác 8.336,8ha (tăng 367,8ha so với kỳ trước), TLH 14,9–25%;

- Rệp sáp: Gây hại 2.276,1ha (giảm 720,4ha so với kỳ trước), TLH 8 – 12,5%.

3. Cây chè (21.017,6ha)

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.515,5ha (tăng 41,5ha so với kỳ trước), TLH 9,8–13,4%;

- Bọ cánh tơ: Giảm 200ha so với kỳ trước, trong tuần có 2.120ha bị hại, TLH 8,5 – 12,5%.

4. Cây điều (29.809,6ha)

- Bọ xít muỗi: Gây hại ở mức nhẹ trên diện tích 4.838,8ha (giảm 10,2ha so với kỳ trước) TLH 6 – 24,3%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm nhẹ - trung bình 6.131ha (giảm 300ha so với kỳ trước), TLH 16,8– 30,7%.

5. Cây rau

5.1.Cà chua (1.422ha)

- Bệnh xoăn lá virus: Tiếp tục lây lan và gây hại nặng tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng. Đến nay đã có 758,3ha nhiễm virus trong đó 360,1ha nhiễm nặng, 63ha phải nhổ bỏ ở giai đoạn 25 – 35 ngày sau trồng (tăng 57,5ha so với kỳ trước), TLH 20 – 56,7%.

- Bệnh mốc sương: Ít biến động so với kì trước, gây hại 362,9ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 20,6 - 40%.

5.2.Rau họ thập tự (2.069ha)

- Bệnh sưng rễ: Gây hại rải rác 490,2ha (3,5ha nhiễm nặng), tăng 112,5ha so với kỳ trước, TLH 25 – 40%.

- Sâu tơ: Gây hại 513ha (giảm 67,5ha so với kỳ trước), TLH 10-21 con/m2.

5.3. Rau xà lách (400ha)

- Bệnh đốm héo (virus): Trong tuần nhiễm 7,0ha tại Đà Lạt, TLH 5-15%.

6. Hoa cúc (930ha):

- Bệnh héo vàng (virus): Ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 98,5ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 5-20%.

7. Cao su, tiêu, sầu riêng, cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Cần theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của rầy nâu và bệnh vàng lùn lùn –lùn xoắn lá, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn. Khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ, không để lây lan trên diện rộng.

- Trên cây cà phê: Chú ý các đối tượng rệp sáp, khô cành, sâu đục thân, bọ xít muỗi. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus/cà chua có xu hướng gia tăng mạnh, ở những vùng nhiễm nặng hạn chế xuống giống cây họ cà, thay thế cây trồng khác họ như xà lách, rau họ thập tự, đậu leo... Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm héo/xà lách, hoa cúc; bệnh sưng rễ/rau thập tự.

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây lúa

- Rầy nâu: Theo dõi chặt chẽ mật số rầy nâu trên đồng ruộng, khuyến cáo nông dân duy trì mực nước phù hợp trên đồng ruộng để hạn chế rầy nâu chích hút cây lúa. Hạn chế sử dụng các loại thuốc gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp phòng trừ rầy nâu giai đoạn lúa <40 ngày sau sạ. Có thể luân phiên sử dụng các thuốc có hoạt chất như Fenobucarb; Buproferin; Acetamiprid; Acetamiprid + Buproferin...để phòng trừ.

- Bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá: Nhổ bỏ tiêu hủy các dảnh lúa nhiễm bệnh và xử lý phòng trừ rầy nâu để hạn chế bệnh lây lan.

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ.

3. Cây rau họ cà, xà lách, hoa cúc

- Bệnh virus: Áp dụng các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh virus tại vườn ươm và vườn trồng trong đó lưu ý: Thu gom, tiêu hủy triệt để cây bị bệnh. Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng đặc biệt là giống cúc đóa, giống xà lách carol, đối với cà chua nên canh tác trong nhà lưới. Khi trồng mới phải sử dụng cây giống không có triệu chứng nhiễm bệnh, mua cây giống từ các vườn ươm uy tín chất lượng. Quản lý tốt các côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp bằng một số hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine...). Ngoài ra có thể sử dụng một số loại thuốc như Sat 4SL để tăng sức đề kháng của cây trồng đối với bệnh virus./.

Nơi nhận:                                                                                                         KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                          Nguyễn Thị Phương Loan

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác