Thống kê truy cập

3522465
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1153
1153
62110
3522465

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 3 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 22/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 11 (Từ ngày 08/3/2018 – 14/3/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ trung bình 18,3 – 22,20C, cao nhất 32– 350C, thấp nhất 11 – 140C; độ ẩm không khí 76 – 81%, lượng mưa 7,1 – 19mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa

* Vụ Đông Xuân 2017 – 2018: Đã xuống giống 8.656ha trong đó giai đoạn mạ 1.918ha, đẻ nhánh 363ha, làm đòng  – trỗ 2.426ha, ngậm sữa - chín 1.756ha, giai đoạn thu hoạch 2.193ha.

2. Cây cà phê (158.622,6ha): giai đoạn hình thành quả non.

3. Cây chè (21.044,3ha): giai đoạn búp non

4. Cây điều (29.688,1ha): ra hoa, đậu quả

5. Cây tiêu (2.046,3ha): giai đoạn phát triển thân lá 1.332,1ha, giai đoạn nuôi quả 714,2 ha.

6. Cây sầu riêng (5.445,8ha): giai đoạn ra hoa, đậu quả.

7. Cà chua (1.045ha): các giai đoạn.

8. Rau họ thập tự (1.902ha): các giai đoạn.

9. Hoa cúc (300ha): các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Rầy nâu: Gây hại nhẹ 138ha lúa tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, giảm 53,1ha so với kỳ trước, mật độ 750 – 1.225 con/m2.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại nhẹ 110ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (tăng 16ha so với kỳ trước), mật độ 19,5 - 40 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 229,3ha, tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, Đạ Huoai (giảm 33,4ha so với kỳ trước), TLH 11,5 – 23%.

- Bệnh khô vằn: Nhiễm cục bộ 344ha lúa giai đoạn đòng – trỗ chín tại Đạ Tẻh, TLH 10 – 25%.

- Các đối tượng gây hại khác (Ốc bươu vàng, bọ trĩ,…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Sâu đục thân mình trắng: Gây hại 120ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 130ha so với kỳ trước), TLH 5 – 15%;

- Bọ xít muỗi: Nhiễm 2144,6ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Đà Lạt, (tăng 471,4ha so với kỳ trước), TLH 15 - 26%;

- Bệnh khô cành: Giảm 875,2ha so với kỳ trước, trong tuần nhiễm 3.668ha, TLH 15,3 – 25%;

- Mọt đục cành: Gây hại 2.929,4ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh (giảm 520,7ha so với kỳ trước), TLH 12 – 25%.

- Bệnh vàng lá: Nhiễm rải rác 7.323,3ha, tăng 193,8ha so với kỳ trước, TLH 12 – 22%.

3. Cây chè

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.526,5ha (tăng 100ha so với kỳ trước), TLH 5–12%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại nhẹ 2.000ha, (giảm 50ha so với kỳ trước), TLH 5 – 7,5%.

4. Cây điều

Tuần qua thời tiết tại 3 huyện phía Nam ngày nắng nóng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, sâu bệnh hại trên cây điều biến động nhẹ.

- Bọ xít muỗi: Gây hại 9.340,2ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông, (328ha nhiễm nặng, cháy lá rải rác 58,9ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai chủ yếu do nông dân phòng trừ nhưng chưa triệt để), TLH 22,7 – 48,4%.

- Bọ trĩ: Gây hại 1.303,8ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, (tăng 213,4ha so với kỳ trước) TLH 7,9 – 20%.

- Bệnh thán thư: Tăng 252ha so với tuần trước, trong tuần có 14.087ha nhiễm bệnh (9.184,8ha nhiễm nhẹ, 4.173,3ha nhiễm trung bình và 729,3ha nhiễm nặng), tăng 252ha, TLH 22,2 – 85%.

5. Cây tiêu

- Bệnh chết nhanh: Ít biến động so với tuần trước, gây hại rải rác 32,1ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 5,4 – 20%;

- Bệnh chết chậm: Nhiễm 22,1ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, TLH 5,5 – 23,3%.

6. Cây sầu riêng

- Bệnh xì mủ: Ít biến động so với tuần trước, nhiễm 120,3ha tại Đạ Huoai, TLH 5 - 6,7%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm 22ha tại Bảo Lộc, TLH 10 - 15%.

7. Cây rau

7.1.Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus: Trong tuần có 434,8ha nhiễm virus (102,3ha nhiễm nặng), giảm 167,7ha so với kỳ trước, TLH 12 – 50%.

- Bệnh mốc sương: Nhiễm 206,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 128,8ha so với kỳ trước), TLH 9,8 – 50%.

7.2.Rau họ thập tự

- Sâu tơ: Gây hại rải rác 401ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương (giảm 119,5ha so với kỳ trước), mật độ 10,9 - 29 con/m2.

- Bệnh sưng rễ: Gây hại 295,3ha (giảm 11,8ha so với kỳ trước), TLH 6 – 20%.

8. Hoa cúc

- Bệnh héo vàng (virus): Nhiễm 20ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 20-40%.

9. Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Thời tiết nóng ẩm, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn để chủ động phòng trừ. Ngoài ra chú ý sâu cuốn lá, ốc bươu vàng, bọ trĩ trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Trên cây cà phê: Cây cà phê đang giai đoạn hình thành quả non chú ý phòng trừ sâu đục thân, rệp sáp, mọt đục cành, bọ xít muỗi.

- Trên cây điều: Tuần tới thời tiết tại 3 huyện phía Nam ngày nắng, chiều và đêm tiếp tục có mưa, lượng mưa từ 40 – 70mm (có nơi >70mm), gây bất lợi cho đợt ra hoa đậu quả cuối cùng niên vụ 2017 -2018. Các đối tượng dịch hại như bọ xít muỗi, bệnh thán thư vẫn có nguy cơ gia tăng cần khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện và phòng trừ kịp thời không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng.

- Trên cây rau, hoa: Thời tiết khu vực phía Bắc tỉnh chủ yếu nắng nóng, có mưa rải rác cần chú ý các đối tượng như sâu tơ, bọ trĩ, nhện đỏ và bệnh virus trên cây cà chua, hoa cúc, xà lách.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Cà phê đang trong giai đoạn hình thành quả non cần vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ.

2. Cây rau họ cà, hoa cúc

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat 20WP), Thiamethoxam (Actara 25WG), Citrus oil (Map Green 3SL), Oxymatrine (Vimatrine 0.6SL)...

- Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như: Spinetoram (Radiant 60SC), Dinotefuran (Oshin 100SL)…

3. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đang trong giai đoạn đậu quả cần làm sạch cỏ dại trên vườn điều và bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, bọ trĩ. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Trong trường hợp mưa kéo dài phải luân phiên sử dụng các hoạt chất: Citrus oil (MAP Green 6SL), Propineb (Antracol 70WP, Newtracol 70WP); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC), phun kép từ 2-3 lần phòng trừ bệnh thán thư./.

                                                                                                      KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                             Nguyễn Thị Tuyết

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

 

Các tin khác