Thống kê truy cập

3887221
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4108
30350
88481
3887221

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 7 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 37/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 27 (Từ ngày  04/7/2015 – 10/7/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa dông. Gió Nam Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  22,250C – 23,250C, cao nhất 320C – 340C, thấp nhất 150C – 170C; độ ẩm không khí 84,75% – 89,75%; lượng mưa 81,25 –  118,75 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (8.510,3 ha)

- Vụ Đông Xuân: Lúa ở giai đoạn: trỗ 487 ha.

- Vụ Hè Thu: Gieo sạ được 9.550,2 ha. Lúa đang ở giai đoạn: mạ 3.763,2 ha; đẻ nhánh 918 ha; đứng cái 1.449 ha; làm đòng 2.362 ha; trỗ 1.058 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy nâu gây hại 708,9 ha tại Đạ Tẻh (giảm 43,9 ha), mật độ 296 – 1.025 con/m2;

- Ốc bươu vàng gây hại 336,8 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai (tăng 244,8 ha), mật độ 0,9 – 5 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 524,8 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (tăng 422,1 ha), TLH 3,4 – 25,4%;

- Khô vằn nhiễm 401,1 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (tăng 249,4 ha), TLH 6,5 – 30%.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 890,8 ha cà phê chè tại Đà Lạt (446,4 ha nặng), tăng 220,8 ha, TLH 16,5 – 40%;

- Bọ xít muỗi gây hại 1.418 ha cà phê chè tại Đam Rông, Đà Lạt, Lạc Dương (712 ha nặng tại Lạc Dương, Đam Rông), giảm 926,8 ha, TLH 13,8 – 49,6%.

3. Cây chè (23.547 ha):

Bọ xít muỗi gây hại 4.370,2 ha tại các vùng trồng chè (415,2 ha nặng tại Bảo Lâm), tăng 94 ha, TLH 2,2 – 20,5%.

4. Cây điều (15.288,5 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 1.731,5 ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (164,5 ha nặng tại Đạ Tẻh), tăng 795,8 ha, TLH 8 – 45,2%;

- Bệnh thán thư nhiễm 1.402,1 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 839,8 ha), TLH 9- 41,4%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.320,5 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (tăng 144,2 ha), TLH 8,4– 20%.

5. Cây ca cao (975,1 ha):

Một số dịch hại trên cây ca cao ít biến động so với tuần trước.

 6. Cây cao su (13.381,4 ha)

-  Bệnh rụng lá nhiễm 742,8 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (236,2 ha nặng tại Đạ Tẻh), tăng 159,3 ha so với kỳ trước, TLH 10,7 – 45,2%;

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 676,7 ha tại Đạ Tẻh (236,2 ha nặng), tăng 540,7 ha so với kỳ trước, TLH 13,3 – 45,2%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):

Bệnh xì mủ nhiễm 480,9 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai, TLH 5 – 20%.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (1.990,5 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 88,1 ha tại các vùng trồng rau (16 ha nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), tăng 54,1 ha, TLH 5,8 – 30%.

- Cây cà chua (2.100 ha):

Sâu xanh gây hại 366,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 168,1 ha), TLH 1,9–20%.

- Cây đậu leo (250ha):

Sâu đục quả gây hại 63 ha tại Đơn Dương, tăng 25 ha, TLH 3 – 20%.

10. Cây dâu tây (115ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to.Các đối tượng dịch hại như rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; rệp sáp hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bệnh mốc sương, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ trên cây họ thập tự có khả năng phát triển và gây hại cây trồng. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Trong tuần tới, Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với TTNN huyện Lạc Dương tổ chức cấp thuốc Supertac 500EC (Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin) và hướng dẫn phun trừ bọ xít muỗi hại cà phê chè cho 612,4 ha tại xã Lát.

Chi cục BVTV phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt kiểm tra thực tế tình hình sâu đục thân gây hại cà phê chè trên địa bàn thành phố Đà Lạt để có biện pháp xử lý kịp thời.

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

Các tin khác