Thống kê truy cập

3522081
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
769
769
61726
3522081

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 4 tháng 8 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 52/TB-BVTV                                                      Lâm Đồng, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 23/8/2014 – 29/8/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Thời kỳ đầu có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, cá biệt có mưa to. Thời kỳ giữa và cuối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Tây Nam có cường độ yếu. Nhiệt độ trung bình 21,30C – 22,30C, cao nhất 325 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 14 – 160C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 82 – 87%; lượng mưa 75 mm – 125 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.494,7 ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.493 ha; đẻ nhánh 6.440,7 ha; đứng cái 3.181 ha; làm đòng 675 ha; trỗ 449 ha; chín 256 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 86,9 ha, mật độ 143,6 – 3.000 con/m2

- Ốc bươu vàng  gây hại  584 ha tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Huoai, Đơn Dương (158 ha nhiễm nặng tại Đơn Dương),  mật  độ  0,7 – 10 con/ m2,  tăng 440,8 ha so với kỳ trước.

- Đạo ôn lá nhiễm 795,9 ha tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Tẻh. TLH 3,7 – 19,2%, tăng 282,2 ha so với kỳ trước

- Bệnh khô vằn nhiễm 60 ha tại Đạ Tẻh. TLH 9,1 – 30%, giảm 100  ha so với kỳ trước.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

            - Bệnh vàng lá nhiễm 2.542,4 ha tại các địa bàn trồng cà phê (210 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), giảm 750ha so với kỳ trước.

            - Rệp sáp gây hại 1.751,8 ha tại Đức trọng, Bảo Lộc, Di Linh, tăng 1.137,3 ha so với kỳ trước; bệnh khô cành nhiễm 107 ha tại các vùng trồng cà phê.

            - Một số đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước: bệnh gỉ sắt nhiễm 368,4 ha; sâu đục thân gây hại 560 ha cà phê chè tại Đà Lạt (70 ha nặng); bọ xít muỗi tiếp tục gây hại 1.379,82 ha cà phê chè tại Đam Rông và Lạc Dương

3. Cây chè (23.177 ha)

           Bọ xít muỗi gây hại 2.141,5 ha tại các vùng trồng chè (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 1.390,2 ha so với kỳ trước; bọ cánh tơ gây hại 604,1 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm

4. Cây điều (15.259,7 ha)

 So với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 252,7 ha (giảm 32,5 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 713 ha (giảm 29,5 ha) tại Đạ Tẻh, Đam Rông; bệnh khô cành nhiễm 137,5 ha tại Đạ Tẻh.

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

Bọ xít muỗi gây hại 224,7  ha  tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (có 57,2 ha nặng), tăng 88,2 ha so với kỳ trước; bọ cánh cứng hại 34,8 ha; bệnh loét thân nhiễm 132,6 ha tại Đạ Houai.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Một số đối tượng dịch hại cao xu hướng giảm so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 249  ha (giảm 94,7 ha); nấm hồng nhiễm 125,5 ha (giảm 532,9 ha).

7. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (2.070 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 150,5 ha tại Đức Trọng, Đà Lạt, Đơn Dương, Lạc Dương (23 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Đức Trọng, TLH 3,3 - 30%, tăng 52  ha so với kỳ trước; bệnh cháy lá nhiễm 80 ha (10 ha nặng tại Đà Lạt);

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

Sâu bệnh gây hại cà chua biến động nhẹ so với kỳ trước: sâu xanh gây hại 270 ha; bệnh đốm vi khuẩn nhiễm 360 ha; bệnh mốc sương nhiễm 109,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 44,1 ha); bệnh héo xanh nhiễm 65,6 ha tại Đức Trọng.

-Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 62 ha; bệnh gỉ sắt nhiễm 49 ha tại Đơn Dương.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây có xu hướng tăng so với kỳ trước: bệnh mốc xám nhiễm 20 ha; đốm đen nhiễm 16 ha; thối trái nhiễm 18 ha; xì mủ nhiễm 5 ha.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to.  

Thời tiết hiện nay tương đối thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè; bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi hại điều; bệnh mốc sương, đốm lá vi khuẩn, sâu đục trái hại cà chua.

Đề nghị TTNN các  huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

 

Nơi nhận:                                                                                   KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                  (Đã ký & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            

- TTNN các huyện, Tp;                                                                     Đào Văn Toàn

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

                    

Các tin khác