Thống kê truy cập

3741276
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
917
20727
45501
3741276

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 3 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 15/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 11 (Từ ngày  14/3/2015 – 20/3/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,750C – 22,750C, cao nhất 330C – 350C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 80C – 100C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 71,75– 76,75%; lượng mưa phân bố không đều.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍN

1. Cây lúa (7.289,9ha)

Lúa ở các giai đoạn: mạ 2 ha; đẻ nhánh 3.808,1 ha; đứng cái 961,8 ha; làm đòng 1.234 ha; trỗ 659 ha; chín 6.825 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy nâu gây hại nhẹ 137,5 ha tại Đạ Teh3, Cát Tiên (giảm 119,3 ha), mật độ 131,3 - 850 con/m2;

- Ốc bươu vàng gây hại 412,2 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai (tăng 140 ha) (242,7 ha nhẹ; 140 ha trung bình; 29,5 ha nặng tại Đơn Dương), mật độ 0,7 – 7 con/m2;

- Trứng ốc bươu vàng xuất hiện 9,7  ha tại Đạ Huoai (6,4  ha nhẹ; 3,3 ha trung bình), mật độ 0,1 – 0,7 ổ trứng/ m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 325,1 ha tại Đức Trọng, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 5,8 ha), (nhẹ 179,2 ha; trung bình 145,9 ha), TLH 2,4 – 15,6 %;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 111 ha tại Đạ Tẻh (giảm 197,5 ha), (29 ha nhẹ, 82 ha trung bình), TLH 5,3 – 22,2 %;

- Bệnh khô vằn nhiễm  487,9 ha tại Đạ Tẻh (tăng 24,2 ha), (nhẹ 463,7 ha; 24,2 ha trung bình), TLH 5,5 - 30 %.

2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Bệnh vàng lá nhiễm 6.442,4 ha (1.397 ha nặng tại Đà Lạt, Bảo Lâm), giảm 1.427,3 ha so với kỳ trước, TLH 4,4 – 40 %;

- Sương muối gây hại cà phê tại Lạc Dương (700 ha), Lâm Hà (840 ha);

- Các đối tượng dịch hại khác như bệnh rỉ sắt, mọt đục cành, rệp các loại, ve sầu, bệnh nấm hồng, rệp sáp, sâu đục thân, bọ xít muỗi đều gây hại ở mức nhẹ - trung bình.

3. Cây chè (23.177 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 2.298,5 ha tại các vùng trồng chè (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), tăng 207,4 ha so với kỳ trước, TLH 2 – 26 %;

- Rầy xanh gây hại 1.985,8 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 347,1 ha so với kỳ trước), TLH 2,5 – 17,6 %;

- Nhện đỏ gây hại 2.090,9 ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 277,5 ha so với kỳ trước), TLH 1,6 – 12,5 %.

4. Cây điều (15.259,7 ha):

Một số đối tượng dịch hại trên cây điều giảm so với kỳ trước: bệnh thán thư nhiễm 326,5 ha tại các vùng trồng điều (giảm 585,7 ha), TLH 9 – 31,1 %; bọ xít muỗi gây hại 908,7 ha (giảm 475,2 ha),TLH 8,7– 34,4 %; bệnh xì mủ thân nhiễm 625,4 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (giảm 424,2 ha), TLH 7,5 – 20 %.

5. Cây ca cao (997,1 ha): bọ xít muỗi gây hại 75,3 ha tại Đạ Huoai, TLH 9 – 20 %.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

Một số đối tượng dịch hại trên cây điều tăng so với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 243,5 ha tại Đạ Tẻh (116,2 ha nặng), tăng 204 ha, TLH  4,3–30 %; bệnh phấn trắng nhiễm 600,9 ha tại Đạ Tẻh (tăng 394,5 ha), TLH 11,6 – 35,1 %; bệnh héo đen đầu lá 493,4 ha tại Đạ Tẻh (tăng 403,2 ha), TLH 7,2 – 31,2 %;  bệnh nấm hồng nhiễm 173,1 ha tại Đạ Tẻh (tăng 116,2 ha), TLH 4,3 – 20 %, bệnh rụng lá nhiễm 289,3 ha tại Đạ Huoai, Đạ Teh3 (tăng 267,1 ha), TLH 10 – 27,2 %.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

- Bệnh rỉ sắt nhiễm 18,8 ha tại các vùng trồng dâu, TLH 2,8 – 23,1 %

- Bệnh bạc thau nhiễm 29,9 ha tại Lâm Hà, Bảo Lộc, Đạ Tẻh (giảm 11,1 ha so với kỳ trước), TLH 2,9 – 25,1 %;

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Bệnh xì mủ nhiễm 186,3 ha tại Đạ Huoai, TLH 6,5 – 20 %.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (1.337 ha)

Một số đối tượng dịch hại trên rau họ thập tự gây hại ở mức nhẹ - trung bình: sâu tơ gây hại 27,2 ha; cháy lá nhiễm 4,2 ha; sưng rễ nhiễm 7,5 ha.

            - Cây cà chua (2.299,5 ha)

Sâu xanh gây hại 459,9 ha (tăng 60 ha), TLH 2 – 10 %; các đối tượng dịch hãi khác gây hại ở mức nhẹ.

- Cây đậu leo (250 ha): Sâu đục quả gây hại 90 ha tại Đơn Dương (tăng 15 ha) , TLH 2,5 – 10 %.

10. Cây dâu tây (70 ha): Một số dịch hại trên dâu tây  ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; ruồi hại lá, sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đối với các vùng cà phê bị sương muối gây hại tại huyện Lạc Dương, Chi cục BVTV đã phối hợp với TTNN huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật giúp bà con nông dân khắc phục kịp thời thiệt hại do sương muối gây ra. Trong thời gian tới tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ thuật tại huyện Lâm Hà.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                                  CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                   (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                                  Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.    

Các tin khác