Thống kê truy cập

3545074
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1670
23762
84719
3545074

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 9 năm 2017

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 64/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 37 (Từ ngày 11/9/2017– 17/9/2017)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều và đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ trung bình 22,3 – 23,20C, cao nhất 33– 350C, thấp nhất 15 – 170C; độ ẩm không khí 82,3 – 87%, lượng mưa 72,5 – 108,7mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (18.345ha)

*Lúa vụ Hè thu 6.389ha: ngậm sữa - chín 190ha, thu hoạch 6.199ha.

* Lúa vụ Mùa 11.956ha: giai đoạn mạ 1.611ha, đẻ nhánh 2.764ha, làm đòng –trỗ 6.519ha, ngậm sữa - chín 945ha, thu hoạch 117ha.

- Rầy nâu: Gây hại 275,1ha tại Đức Trọng, Đạ Tẻh, Đơn Dương (giảm 31,3ha so với kỳ trước), mật độ trung bình 752 – 2.000 con/m2.

- Bệnh vàng lùn- lùn xoắn lá: Nhiễm 1,3ha tại Đạ Tẻh giai đoạn trỗ chín, TLH 15-30%;

- Bệnh khô vằn: Nhiễm nhẹ 109ha tại Đạ Tẻh (giảm 10,9ha so với kỳ trước), TLH 11,5- 30%.

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 121,5ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, Cát Tiên (tăng 9,9ha so với kỳ trước), TLH 12,1 -18,8%.

- Các đối tượng dịch hại khác (sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, ốc bươu vàng, đạo ôn cổ bông,…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê (155.238,7ha)

- Sâu đục thân: Gây hại 230ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 12 – 30%.

- Bọ xít muỗi: Nhiễm rải rác 2.112ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (giảm 300ha so với kỳ trước), TLH 16 - 29%.

- Bệnh khô cành: Nhiễm rải rác 8.031ha (180ha nhiễm nặng), TLH 8,5–37,5%

- Rệp sáp: Gây hại 2.972,4ha (giảm 728,6ha so với kỳ trước), TLH 7,8 – 12,5%.

3. Cây chè (21.017,6ha)

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.292,9ha (giảm 100ha so với kỳ trước), TLH 9,6–13,1%;

- Bọ cánh tơ: Tăng 50ha so với kỳ trước, trong tuần có 2.020ha bị hại, TLH 8,5 – 12,5%.

4. Cây điều (29.809,6ha)

- Bọ xít muỗi: Gây hại ở mức nhẹ trên diện tích 4.877,8ha, giảm 363,5ha so với kỳ trước, TLH 16 – 21,7%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm nhẹ - trung bình 6.429,6ha, (giảm 292,4ha so với kỳ trước), TLH 17,5 – 38,4%.

5. Cây rau

5.1.Cà chua (1.419ha)

- Bệnh xoăn lá virus: Có xu hướng gia tăng mạnh và gây hại sớm ngay ở giai đoạn 30 - 40 ngày sau trồng. Toàn tỉnh nhiễm 675,8ha (425ha nhiễm nặng), tăng 20,8ha so với kỳ trước, TLH 26,7– 66,6%.

- Bệnh mốc sương: Gây hại 318,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 48,6ha so với kỳ trước), TLH 19 - 40%.

5.2.Rau họ thập tự (2.054ha)

- Bệnh sưng rễ: Gây hại rải rác 354ha (tăng 61,3ha so với kỳ trước), TLH 17 – 30%

5.3. Rau xà lách (400ha)

- Bệnh đốm héo (virus): Trong tuần nhiễm 6,5ha tại Đà Lạt, TLH 5-15%.

6. Hoa cúc (930ha):

- Bệnh héo vàng (virus): Diện tích nhiễm bệnh 98ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 5-20%.

7. Cao su, tiêu, sầu riêng, cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Cần theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của rầy nâu và khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ, không để lây lan trên diện rộng.

- Trên cây cà phê:  Thời tiết mưa nhiều bọ xít muỗi sẽ còn phát triển và gây hại mạnh trong thời gian tới. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus/cà chua có xu hướng gia tăng mạnh. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm héo/xà lách, hoa cúc; bệnh sưng rễ/rau thập tự.

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây lúa

- Rầy nâu: Theo dõi chặt chẽ mật số rầy nâu trên đồng ruộng, khuyến cáo nông dân duy trì mực nước phù hợp trên đồng ruộng để hạn chế rầy nâu chích hút cây lúa. Hạn chế sử dụng các loại thuốc gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp phòng trừ rầy nâu giai đoạn lúa <40 ngày sau sạ. Có thể luân phiên sử dụng các thuốc có hoạt chất như Fenobucarb; Buproferin; Acetamiprid; Acetamiprid + Buproferin...để phòng trừ.

- Bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá: Nhổ bỏ tiêu hủy các dảnh lúa nhiễm bệnh và xử lý phòng trừ rầy nâu để hạn chế bệnh lây lan.

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ.

3. Cây rau họ cà, xà lách, hoa cúc

- Bệnh virus: Áp dụng các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh virus tại vườn ươm và vườn trồng trong đó lưu ý: Thu gom, tiêu hủy triệt để cây bị bệnh. Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng đặc biệt là giống cúc đóa, giống xà lách carol, đối với cà chua nên canh tác trong nhà lưới. Khi trồng mới phải sử dụng cây giống không có triệu chứng nhiễm bệnh. Quản lý tốt các côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp bằng một số hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine...). Ngoài ra có thể sử dụng một số loại thuốc như Sat 4SL để tăng sức đề kháng của cây trồng đối với bệnh virus.

Nơi nhận:                                                                                                         KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                          Nguyễn Thị Phương Loan

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác