Thống kê truy cập

3888321
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5208
31450
89581
3888321

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng kỳ 1 tháng 01 năm 2017

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 01/TB-TTBVTV                                                       Lâm Đồng, ngày  06 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 1 (Từ ngày 31/12/2016 – 06/01/2017)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng chiều tối có mưa rào vài nơi. Lượng mưa phổ biến đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình 19,8 – 20,80C, cao nhất 29 – 310C, thấp nhất 12 – 140C; độ ẩm không khí 77 – 83,3%, lượng mưa 10 - 30mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (17.685,4ha)

* Lúa vụ Mùa 13.223,8ha: giai đoạn trỗ 459ha, chín 616,8ha, thu hoạch 12.148ha.

* Lúa vụ Đông Xuân 4.461,6ha: giai đoạn mạ 1.167,5ha, đẻ nhánh 683,1ha, đứng cái 892ha, làm đòng 741ha, trỗ 978ha.

- Rầy nâu: Gây hại 125ha lúa giai đoạn làm đòng – trỗ tại Đạ Tẻh, giảm 133ha, mật độ trung bình 162 con/m2, cục bộ cao 560 con/m2;

- Ốc bươu vàng: Gây hại 42,7ha lúa Đông Xuân giai đoạn mạ tại Đức Trọng, mật độ 1,4 – 5 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 44,4ha giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng tại Cát Tiên, Di Linh, TLH 1,1- 7%;

- Các đối tượng dịch hại khác (vàng lá sinh lý, lem lép hạt, khô vằn…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê (155.238,7ha)

- Sâu đục thân: Gây hại 1.077ha cà phê chè tại Đà Lạt, giảm 115ha (118ha nhiễm nặng), TLH 11 – 30%.

- Bọ xít muỗi: Tăng 58ha so với kỳ trước, trong tuần bọ xít muỗi gây hại 1.233,5ha cà phê chè (167,1ha bị hại nặng), TLH 19,2 – 37,5%.

- Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư, mọt đục quả…gây hại nhẹ

3. Cây chè (21.131,3ha): Ít biến động so với kỳ trước   

- Bọ xít muỗi: Gây hại rải rác 1.299,6ha, TLH 2,1–15%;

- Bọ cánh tơ: gây hại 1.043ha, TLH 1,7 - 15%.

 

4. Cây điều (18.326,6ha)                

- Bọ xít muỗi: Tăng 39,9ha so với kỳ trước, diện tích gây hại 1.572ha, TLH 15,3 – 35,9%;

- Bệnh thán thư: trong tuần nhiễm 1.408,1ha, TLH 10,4 – 32,6%.

5. Cây rau:

5.1.Cà chua (2.031,3ha):

- Bệnh xoăn lá virus: Ít biến động so với kỳ trước, trong tuần nhiễm 275,9ha (34ha nhiễm nặng), TLH 7,8 - 40%;

- Bệnh mốc sương: Gây hại rải rác 46,3ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, giảm 10ha, TLH 8,3 - 40%;

- Sâu xanh: Gây hại nhẹ 62ha, giảm 48ha so với kỳ trước, TLH 0,7 - 10%.

5.2.Rau họ thập tự (2.274,6ha):Bệnh sưng rễ gây hại 147,9ha (7,5ha nhiễm nặng), TLH 5 – 30%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7.Câydâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo tuần tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như rầy nâu, đạo ôn/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi/cà phê; thán thư, bọ xít muỗi/điều; sưng rễ/rau thập tự; virus xoăn lá/cây họ cà.

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại nổi cộm trong tuần như sau:

1. Cây lúa

Rầy nâu: Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sự xuất hiện của rầy nâu. Khi mật độ rầy có xu hướng gia tăng cần luân phiên sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Fenobucarb (Bassa 50EC, Bascide 50EC,); Buproferin (Applaud 10WP, Butyl 10WP); Acetamiprid (Actatoc 200WP); Acetamiprid + Buproferin (Asimo super 50WP); Isoprocarb (Mipcide 20EC); Thiamethoxam (Actara 25WG, Asarasuper 250WG);  Cartap (Padan 95SP).

2. Cây rau họ cà

 Bệnh xoăn lá virus: Thực hiện tốt chế độ luân canh cây trồng, không trồng cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) tại các ruộng nhiễm nặng bệnh xoăn lá virus; quản lý tốt côn trùng chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bằng các loại thuốc như: Dinotefuran (Oshin 20WP); Thiamethoxam (Actara 25WG); Citrus oil (MAP Green 10AS); Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL)

 

3. Cây cà phê

          - Sâu đục thân: Sau khi thu hoạch áp dụng triệt để biện pháp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin(Supertac 500EC), Diazinon(Diazan 50EC, Diazol 10GR).

          - Bọ xít muỗi: Hiện tại cà phê đang trong giai đoạn thu hoạch. Sau khi thu hoạch xong, tiến hành cắt tỉa chồi, đọt non đã bị bọ xít muỗi gây hại. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời bọ xít muỗi gây hại, phun thuốc phòng trừ từ 1 - 2 đợt mỗi đợt cách nhau 10 - 15 ngày. Có thể sử dụng thuốc có hoạt chất Alpha-cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl (Supertac 500EC), nồng độ 0,18%, lượng nước sử dụng 1.000 lít/ha.

4. Cây điều

Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đang ra chồi, lá non, chồi hoa cần chủ động phòng trừ bọ xít muỗi từ 2-3 lần cách nhau 10 ngày bằng một số loại thuốc sau:  Abamectin (Reasgant 2WG; Tungatin 3.6EC); Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC); Cypermethrin (Sherbush 5EC); Emamectin benzoate (Tasieu 1.9EC; Permethrin (Crymerin 100EC). Nên phun thuốc theo hình xoáy trôn ốc, vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                  Nguyễn Thị Phương Loan

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu VT.

 

 

Các tin khác