Thống kê truy cập

3905354
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4425
4425
106614
3905354

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 4 tháng 3 năm 2014

                    SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       Số: 20/TB-BVTV                               Lâm Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2014

  

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 22/3 – 28/3/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 220C – 24,20C, cao nhất 32,5 – 370C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 10 – 15,20C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 66,9 – 82 %; không mưa.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (7.239,28 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 313 ha; đẻ nhánh 2292,25 ha; đứng cái 1872,63 ha; làm đòng 1.025,4 ha; trỗ 1.243 ha; chín 493 ha.

- Rầy nâu: Hiện gây hại trên diện tích 1.026,5 ha với mật độ 2.300 – 2.781 con/m2, diện tích nhiễm nặng 333,7 ha mật độ 3.800 – 6.300 con/m2. Cục bộ có 1,2 ha nhiễm mật độ cao nhất 15.000 con/m2 tại xã Mỹ Đức, Mỹ Đức, Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh. Chi cục Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp Đạ Tẻh tiến hành cấp thuốc trên diện tích 119,6 ha bị hại nặng.

- Bệnh đạo ôn nhiễm trên diện tích 127,4 ha (60,2 ha nhiễm nặng) tại Đức Trọng, TLH 13,8 – 31,8 %.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Bệnh khô cành: Nhiễm trung bình 553,6 ha trên các vùng trồng cà phê tỉnh Lâm Đồng, TLH 8,1 – 38 %.

- Sâu đục thân: Gây hại trung bình 620 ha tại Đà Lạt, tỉ lệ 14,5 – 30 % cây.

- Bệnh vàng lá: Giảm 70 ha so với kỳ trước. Nhiễm trung bình 1.297 ha, TLH 3,5 – 30 %.

- Rệp sáp: Nhiễm nhẹ tại Di Linh, Đức Trọng ,Bảo Lộc. TLH 1,3 – 11,2 %.

3. Cây chè (23.177 ha)

- Các đối tượng dịch hại: Nhện đỏ, rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, phồng lá, chấm xám đều nhiễm ở mức độ nhẹ.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Bệnh xì mủ thân: Nhiễm 885,3 ha tại Đạ Tẻh , TLH 6,3 – 20%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm trung bình 1.033 ha, giảm 137,5 ha so với kỳ trước.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

- Bọ xít muỗi: Giảm 123,6 ha so với kỳ trước, gây hại 145,3 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Bệnh xì mủ: Nhiễm trung bình 220,2 ha tại Đạ Tẻh, tăng 64 ha so với kỳ trước.

- Bệnh phấn trắng: Nhiễm trung bình 200,4 ha (giảm 174,1 ha so với kỳ trước) tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Các đối tượng dịch hại như rỉ sắt, bạc thau, rầy, rệp ít biến động với kỳ trước.

8. Cây rau 

            - Cây rau họ thập tự (1.435,1 ha)

            + Sâu tơ: Gây hại trung bình 25,4 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương.

            + Bệnh sưng rễ: Nhiễm 74 ha (15 ha nhiễm nặng), tỷ lệ hại 5,6 – 30%.

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

            + Sâu xanh: gây hại trên diện tích 540 ha, trong đó 60 ha bị gây hại nặng.

- Đậu leo (250 ha); cà rốt (200 ha); khoai tây (300 ha) các đối tượng dịch hại trên rau ít biến động so với kỳ trước.

10. Cây dâu tây (120 ha)

- Mốc xám: Nhiễm tại Đà Lạt, Lạc Dương trên diện tích 12,3 ha, trong đó 1,4 ha nhiễm nặng.

Các đối tượng dịch hại như xì mủ, thối đen gốc, rễ ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3.

Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại như: rầy nâu hại lúa; rệp sáp, bệnh vàng lá, mọt đục cành, sâu đục thân hại cà phê; bọ xít muỗi, thán thư, xì mủ hại điều. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác