Thống kê truy cập

3524584
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3272
3272
64229
3524584

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 4 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 18/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 13 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁOTÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 14 (Từ ngày  04/3/2015 – 10/4/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Gió đổi hướng cấp 2 và  cấp 3. Nhiệt độ trung bình 220C – 230C, cao nhất 350C – 370C, thấp nhất 120C – 140C; độ ẩm không khí 77– 82%; lượng mưa 20 – 40 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍN

1.      Cây lúa (6.840,1ha)

 Lúa ở các giai đoạn: mạ 527 ha; đẻ nhánh 982 ha; đứng cái 1.556,6 ha; làm đòng 1.949,8 ha; trỗ 1.385,8 ha; chín 439 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy nâu gây hại 908,5 ha (627 ha nhẹ; 206 ha trung bình; 75 ha nặng) tại Đạ Tẻh, tăng 289,5 ha, mật độ 119,6 – 5.375 con/m2;

- Ốc bươu vàng gây hại 106,3 ha (94,1 ha nhẹ; 12,2 ha trung bình) tại Đơn Dương, Đức Trọng, giảm 21,5 ha, mật độ 0,7- 5 con/m2;

- Sâu năn gây hại nhẹ 57 ha tại Đam Rông, TLH 2,2 – 7 %;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 162 ha (101,8 ha nhẹ; 60,3 ha trung bình) tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Lạc Dương, giảm 34,6 ha, TLH 2,5 – 16,7 %;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 15 ha (3 ha nhẹ; 10 ha trung bình; 2 ha nặng) tại Đạ Tẻh, tăng 7 ha, TLH 6,2- 32 %;

- Bệnh khô vằn nhiễm 705 ha (391 ha nhẹ; 314 ha trung bình) tại Đạ Tẻh, tăng 289 ha, TLH 12-30 %;

- Bệnh đạo ôn cổ bông nhiễm 85,3 ha (42,7 ha nhẹ; 42,7 ha trung bình) tại Đức Trọng, giảm 332,3 ha, TLH 1- 6,2 %;

 2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Một số dịch hại trên cà phê tăng so với kỳ trước: Rệp các loại gây hại 632,8 ha (tăng 632,8 ha), TLH 5,3 – 37,5 %; rệp sáp gây hại 9.349,7 ha tại Bảo Lộc, Đức Trọng, Di Linh (tăng 7.709,7 ha), TLH 1,6 – 17,2 %; sâu đục thân gây hại 440 ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 130 ha), TLH 11,5 – 20 %; bọ xít muỗi gây hại 210 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Lạc Dương (tăng 140 ha), TLH 3,9 – 25%; bệnh vàng lá nhiễm 4.243,9 ha (280 ha nặng tại Đà Lạt), tăng 1.063,3 ha, TLH 3,6 – 40 %;

- Bệnh khô cành nhiễm 653,4 ha (giảm 214 ha so với kỳ trước), TLH 7,8 – 50 %.

3. Cây chè (23.177 ha)

 - Bọ xít muỗi gây hại 1.694,6 ha tại các vùng trồng chè (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 94 ha so với kỳ trước, TLH 1,9 ­- 26 %;

- Rầy xanh gây hại 1.902,8 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 2,8- 18,2 %;

- Nhện đỏ gây hại 1.347,5 ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 1,4 – 12,5 %.

4. Cây điều (15.259,7 ha):

Một số đối tượng dịch hại trên cây điều tăng so với kỳ trước: bệnh thán thư nhiễm 488 ha tại các vùng trồng điều (tăng 161,5 ha), TLH 9,6 – 35,7 %; bọ xít muỗi gây hại 1.199,8 ha (tăng 193,3 ha), TLH 8,7– 36 %; bệnh xì mủ thân nhiễm 1.228,2 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (tăng 213,9 ha), TLH 8,7 – 20 %.

5. Cây ca cao (997,1 ha): Một số dịch hại trên ca cao ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Một số đối tượng dịch hại trên cây cao su tăng so với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 283,1 ha tại Đạ Tẻh (tăng 11,1 ha), TLH 5,7 – 20 %; bệnh phấn trắng nhiễm 944,1 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (188,2 ha nặng tại Đạ Huoai), tăng 283,1 ha, TLH 16,9 – 65,2 %;

- Một số đối tượng dịch hại trên cao su giảm so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 90,1 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (39,5 ha nặng tại Đạ Tẻh), giảm 65,7 ha, TLH 9,9 – 49,1 %; bệnh héo đen đầu lá nhiễm 243,6 ha tại Đạ Tẻh (giảm 67,9 ha), TLH 5,5 – 33,3 %.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Bệnh bạc thau nhiễm 48,6 ha tại Đạ Tẻh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tăng 29,8 ha so với kỳ trước), TLH 3 – 31,2 %.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): bệnh xì mủ nhiễm 108,3 ha tại Đạ Huoai (tăng 30,2 ha so với kỳ trước), TLH 5 – 20 %.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (1.490,5 ha):

Sâu tơ gây hại 9,2 ha (giảm 28,6 ha), TLH 2,7 – 31 %; bệnh sưng rễ nhiễm 37 ha

(giảm 2,5 ha), TLH 2,5 – 20 %;

- Cây cà chua (2.433,5 ha)

Sâu xanh gây hại 580,1 ha (93,4 ha nặng tại Đơn Dương, Đức Trọng), tăng 148 ha so với kỳ trước, TLH 3,3 –20 %; ruồi hại lá gây hại 19,3 ha; bệnh mốc sương nhiễm 14,1 ha; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 60 ha.

- Cây đậu leo (250ha): sâu đục quả gây hại 87 ha tại Đơn Dương (12 ha nặng), giảm 24 ha so với kỳ trước, TLH 4 – 20 %.

10. Cây dâu tây (70 ha): Một số dịch hại trên dâu tây  ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đối với các vùng cà phê bị sương muối gây hại tại huyện Lâm Hà, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã phối hợp với TTNN huyện tổ chức 3 lớp tập huấn giúp bà con nông dân khắc phục kịp thời thiệt hại do sương muối gây ra.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                                       CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                   (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                                    Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.  

Các tin khác